Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

30 - Άγια Λείψανα. Τόποι συγκεντρώσεως


τεμάχιο από το αριστερό πόδι Μαρίας της Μαγδαληνής
Πιστεύεται ότι η λειψανοθήκη της φωτογραφίας περιέχει τεμάχιο από το αριστερό πόδι
της Μυροφόρου και Ισαποστόλου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.
Στην κατοχή του Εθνικού Μουσείου (Muzeo Nazionale) της Ρώμης, Ιταλία.Δημοσιεύουμε εδώ το μέρος της πρωτότυπης μελέτης του καθηγητού Αντωνίου Μάρκου με τίτλο "Άγια Λείψανα. Τόποι Συγκεντρώσεως". Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αγιολογικών Ερευνών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής" Το Συναξάριο της Εκκλησίας (εδώ).

Ο ιστότοπος της Λειψανοθήκης ένθερμα προτείνει στους τυχόν αναγνώστες της την άμεση παραπομπή στον ιστότοπο του Κέντρου Αγιολογικών Ερευνών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής" Το Συναξάριο της Εκκλησίας, ώστε να διεξέλθουν εκτός αυτού και όλο το άλλο σπουδαίο υλικό που έχει γράψει και συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια ο καθηγητής Αντώνιος Μάρκος.
ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
Τόποι Συγκεντρώσεως

Καθηγητο ντωνίου ΜάρκουΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
Προλεγόμενα
Βιβλιογραφία
Συγκεντρώσεις γίων Λειψάνων
Συγκεντρώσεις Κειμηλίων καί γίων Λειψάνων στήν ρθόδοξη νατολή.
Συγκεντρώσεις γίων Λειψάνων στήν λλάδα.
Συγκεντρώσεις Κειμηλίων καί γίων Λειψάνων στή Ρωμαιοκαθολική καί Προτεσταντική Δύση.τεμάχιο από το αριστερό πόδι Μαρίας της Μαγδαληνής
Προλεγόμενα

δηγός το Προσκυνητή καταρτίσθηκε βάσει τν σχετικν πληροφοριν πού ναφέρονται:
 
Στίς στοσελίδες διαφόρων κκλησιαστικν Δικαιοδοσιν, καθώς καί Μονν, Ναν, κ.λ.π. κκλησιαστικν καθιδρυμάτων.
 
Σέ παντητικές πιστολές πρός τό μέτερο Κέντρο γιολογικν Μελετν.
 
Σέ να ξαιρετικά μεγάλο ριθμό ντύπων (κκλησιαστικν δοιπορικν, Προσυνηματικν δηγν, κολουθιν, Περιοδικν καί Φυλλαδίων).
 
ξυπακούεται, τι δέν εναι δυνατός λεγχος τς κριβείας τν πληροφοριν ατν καί κυρίως τς γνησιότητος μή τν ναφερομένων κε Λειψάνων.

Στόν δηγό δέν ναφέρονται λα τά σημεα πού πάρχουν Λείψανα το δίου γίου, λλά νδεικτικς κάποια πό ατά (λλως τό μέγεθος το κειμένου θά ταν περβολικά μεγάλο), διότι σκοπός το δηγο εναι καταχώρηση πληροφοριν σχετικά μέ τό "ποιν γίων διασώθηκαν Λείψανα καί πού" καί χι μέ τό "τί σώζεται σέ διάφορες Μονές, ναούς προσκυνήματα".

Ο Ναοί, Μονές καί Προσκυνήματα το ξωτερικο, που πάρχουν για Λείψανα καί πάγονται στή Ρωμαιοκαθολική κκλησία, σημειώνονται μέ τήν νδειξη ΡΚ.

Καταβλήθηκε προσπάθεια γιά λους τούς γίους νά ναφέρεται τό τος μαρτυρίου κοιμήσεως αἰῶνας κμς, καθώς καί μερομηνία μνήμης, ν πάρχει.

κόμη, κάποια νόματα Δυτικν ρθοδόξων γίων, γνώστων στό λληνόφωνο κοινό, κρίθηκε σκόπιμο νά παρατεθον καί κατά τήν Λατινική τους γραφή.

Σέ κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμη παράθεση πληροφοριν, σχετικν μέ Λείψανα γίους.
 
Ο πληροφορίες ατές πονται τς ρχικς ναφορς καί σημειώνονται μέ διαφορετική γραμματοσειρά.

Στή συνέχεια καταχωρονται ο πλέον σημαντικές τν βιβλιογραφικν πηγν. πό τά δοιπορικά Μονν μνημονεύονται μόνον κείνων στίς ποίες παρατηρεται συγκέντρωσις γίων Λειψάνων. Δέν μνημονεύονται ργα πού ναφέρονται σέ μεμονωμένα Λείψανα γίων, πλήν τν διαφθόρων, διότι λλως βιβλιογραφία θά ταν περβολικά μεγάλη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ π. Φαναρίου, Συναξαριστής τς ρθοδόξου κκλησίας.
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ π. Φαναρίου – Χρύσας Μαλτέζου -νρκο Μορίνι, ερά Λείψανα τς καθ’ μς νατολς στή Βενετία, 2005.
γιοι τς Ρωσίας. κδοσις ΤΗΝΟΣ, 1973.
γιοι τς Γεωργίας. κδοσις Μονς Παρακλήτου.
γιασμένες μορφές τς Ρουμανικς ρθόδοξης κκλησίας. κδοσις ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ.
γιος ωάννης Μαξίμοβιτς, πίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσκίσκο. κδοσις . Μ. γ. Νεκταρίου Φωκίδος, 2006.
ΑΕΡΑΚΗ Δανιήλ ρχιμ., Κανών Παρακλητικός ες τόν Βασιλέα γ. ωάννην τόν Βατάτζην, 2004.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ρχιμ. σφιγμενίτου, ερά Μονή σφιγμένου – Περιγραφή καί συνοπτική στορία ατς, 1973.
κολουθία το σίου Πατρός μν Παταπίου το Θαυματουργο - Μετά συντόμου Βίου καί μερικς διηγήσεως θαυμάτων. κδοσις μωνύμου Μονς Λουτρακίου Κορινθίας, 1991.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μοναχο Λαυριώτου, δηγός το γίου ρους, 1957.
ΑΝΘΙΜΟΥ ερομ. γιαννανίτου, γία ννα – Τό Βμα το γίου ρους, 1986.
ΑΝΤΙΠΑ ρχιμ., Βίος καί κολουθία τν ν Πάτμ διαλαμψάντων γίων, 2006.
ATTWATER D., A Catholic Dictionary, 1958.
ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ Ντ. – ΜΑΥΡΟΥ Τ., λληνικά Μοναστήρια, 1979.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ερομ., Βίοι θωνιτν το ΙΘ’ α. τ. 1ος (1995), τ. 2ος (1995).
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Χαρ. ρχιμ., Μοναχισμός καί τά Ρωσικά Μοναστήρια, 1980.
ΒΑΣΤΑΚΗ Κωνσταντίνου, Πρωτοπρεσβυτέρου, Ερυτανικόν Λειμωνάριον, 1978.
Το δίου, Ερυτανικόν γιολόγιον, 2006.
ΒΙΔΑΛΗ Νικηφόρου ερέως, Τ’ δέλφια μας ο γιοι, 1990.
ΓΑΒΡΙΗΛ Διονυσιάτου ρχιμ., ν γί ρει . Μονή το γ. Διονυσίου, 1959.
ΓΑΛΑΝΟΥ Μιχ., Ο Βίοι τν γίων, τ. 1- 12, 1907 – 1910.
ΓΕΔΕΩΝ Μανουήλ, Βυζαντινόν ορτολόγιον, 1899.
ΓΕΡΑΖΟΥΝΗ Χρ., Νέον Χιακόν Λειμωνάριον…, 1968.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μοναχο, Μικραγιαννανίτου, κολουθία καί Βίος το σιομάρτυρος Γεωργίου το Νεαπολίτου.κδοσις . Ν. γ. Εσταθίου Νεαπόλεως Ν. ωνίας, 1970.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρυσ. ρχιμ., Ο γιοι τς Θεσσαλονίκης. Χαριστήριον τ Παν. Μητροπ. Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονι Β’, 1994, σελ. 899 – 995.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιοπίου ρχιμ., δηγός τν ερν Μονν καί συχαστηρίων τς κκλησίας τν Γ.Ο.Χ. λλάδος, 1976.
ΓΚΑΜΙΛΗ Γαλακτίωνος π. Περιστερίου. Εκονογραφημένον γιολόγιον τς ρθοδόξου κκλησίας. Κείμενα ντ. Μάρκου. 2002.
Το δίου, The Illustrated Synaxarion of the Orthodox Church. Κείμενα ντ. Μάρκου. 2004.
ΓΚΕΛΗ Κωνσταντίνου, Πρωτοπρεσβυτέρου, γ. Γεράσιμος Κεφαλληνίας, 1986.
ΓΚΟΛΙΑ Διονυσίου εροδιακόνου, Ο τοπικοί γιοι τς Πιερίας, 2006.
ΓΛΑΒΙΝΑ ποστ., Ο Νεομάρτυρες τς Τουρκοκρατίας, 1997.
ΓΟΝΗ Δημ. – ΠΑΤΑΠΙΟΥ μ. Καυσοκαλυβίτου, σ. Φιλοθέη το ρτζες, 2004.
ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΥ Μοναχο γιαννανίτου, ερά Σκήτη γίας ννης, 1967.
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Μοναχο, Γρηγοριάτου, δοιπορικό τς ρθοδόξου Ρουμανικς κκλησίας.
Το δίου, 30 Βίοι Ρουμάνων γίων, 1992.
ΔΑΡΔΑ ναστ., Τά Μοναστήρια τς . Μητροπ. Σισανίου καί Σιατίστης, 1993.
ΔΕΣΠΟΤΗ Κων., Ο γιοι τς πείρου, 1986.
DIACONESCU M., Romania – Orthodox Churches and Monasteries, 2000.
Διονυσιατικόν γιολόγιον, 2004.
Δίπτυχα τς κκλησίας τς λλάδος (τήσια κδοσις).
ΔΟΥΚΑΚΗ Κων., Μέγας Συναξαριστής Πάντων τν γίων, τ. 1 – 12, 1889 – 1896.
ΔΡΟΣΟΥ Νεκταρίου, ρχιμανδρίτου, γιορεται σιομάρτυρες . Μητροπ. Λαρίσης, 1999.
Το δίου, Σύναξις γιωτν γίων, 2004.
ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ρχιμ., Ατωλοακαρνάνες γιοι, 1988.
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Χρ., γία Λαύρα, στορία τς ερς Μονς, 961 – 1961.
Ερυτανικόν Λειμωνάριον. κδοσις Συνδέσμου Μεγαλοχωριτν « γ. Παρασκευή», 1978.
ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ Προηγουμένου Ξηροποταμηνο, ν γί ρει το θω ερά…Μονή το Ξηροποτάμου, 1971.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ Σοφρωνίου, γιολόγιον τς ρθοδόξου κκλησίας, 1995.
Παναγία το Μικροκάστρου καί τά λλα μοναστήρια το ν. Κοζάνης, 2002.
ΘΕΜΕΛΗ Χρυσοστόμου Μητροπ. Μεσσηνίας, Εβοϊκή γιολογία, 1982.
ΘΕΟΤΕΚΝΗΣ μ., Μετέωρα - στορία, Τέχνη, Μοναχική παρουσία, 1980.
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ νδρέου Μοναχο, γιον ρος, 1977.
Το δίου, Γεροντικό το γίου ρους, 1980.
ΘΕΟΦΙΛΟΥ Προηγουμένου Βατοπεδινο, Χρονικόν περί τς ερς καί Σεβασμίας Μεγίστης Μονς Βατοπεδίου γίου ρους. Μακεδονικά 12/1972, σελ. 71 – 122.
ερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου – Παράδοση, στορία, Τέχνη. Τ. 1 καί 2, 1996.
ερά Μονή Σταυρονικήτα, 1998.
εραί κολουθίαι το ν γίοις Πατρός μν Διονυσίου ρχιεπισκόπου Αγίνης το Θαυματουργο το κ Ζακύνθου. κδοσις . Μ. Στροφάδων καί γ. Διονυσίου, 1993.
ΙΩΣΗΦ π. ριανζο το Σητειώτου, Βίος καί κολουθία το σίου ωσήφ το γιασμένου, το πωνομαζομένου Σαμάκου, το Κρητός, 1999.
ΚΑΒΑΡΝΟΥ Κων/νου, Τό γιον ρος, 2000.
ΚΑΔΑ Σωτηρίου, Τό γιον ρος – Τά Μοναστήρια καί ο θησαυροί τους, 1989.
Το δίου, ερά Μονή γ. Διονυσίου – Προσκυνηματικός δηγός… 2002.
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Μοναχο γιορείτου, γιορειτικόν Λειμωνάριον, 1980.
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ Προηγ. Λαυριώτου, Προσκυνητάριον τς ν θ . Μ. Μεγ. Λαύρας το σ. θανασίου, 1972.
Το δίου, στορικόν Προσκυνητάριον . Μ. Μεγ. Λαύρας, 1976.
ΚΑΠΠΑΗ Χ. Δημ., Τά Μοναστήρια τς Κύπρου, 1994.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Παντ., Μητροπ. Κορίνθου, γιολόγιον Κορινθιακόν, 1977.
ΚΑΡΤΣΩΝΑ Χρυσ., ερομονάχου, ερά Σκήτη τς γίας ννης, 2000.
Κέντρου Νεότητος Θηβν, Ταξιδεύοντας στή χώρα το Δνείπερου – Οκρανία, Κριμαα, 2002.
Το δίου, Ρωσία – Φινλανδία, 2004.
Κεφαλληνίας ερς Μητροπόλεως, Σύντομος Προσκυνηματικός δηγός, 1997.
KERRIGAN Michael, Who lies where: A guide to famous graves.
ΚΟΚΚΙΝΗ Σπ., Τά Μοναστήρια τς λλάδος - δηγός, Θησαυροί, Βιβλιογραφία, 1976.
ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ Κων. - ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ω., ερς Μονς Κύκκου γκόλπιον, 1995.
ΚΟΚΟΤΑ Χρ. νδρ., Τά ερά μας Προσκυνήματα - εραί Μοναί, για Λείψανα, Θαυματουργοί Εκόνες, 1976.
ΚΟΚΟΡΗ θ. Δημ., ρθόδοξα λληνικά Μοναστήρια – Προσκυνηματικός δηγός, 1994.
ΚΟΜΜΟΔΑΤΟΥ Χριστοφόρου π. Τεκμησο, Ο γιοι τν Βρεττανικν Νήσων, 1985.
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ω., Προσκυνητάριον το γίου ρους το θωνος, 1984.
ΚΟΥΡΙΛΑ Ελογίου, στορία το σκητισμο - θωνται, τ. 1ος, 1929.
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ μμ., ερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου καί πίσκοποι Μητροπόλεως Καστορίας – 150 χρόνια (1850 – 2006).
CRUZ Joan Caroll, The Incorruptibles, 1977.
Τς δίας, Relics, 1984.
ΚΤΕΝΑ Χριστ., ρχιμ., παντα τά ν γί ρει ερά Καθιδρύματα, 1935.
ΚΩΤΗ Γ. Κ., Ο γιοι τς Δωδεκανήσου, 2001.
ΛΑΔΙΑ λένης, ξ Αγύπτου - γιοι τν Κοπτν.
ΛΕΚΚΟΥ Εαγγέλου, Τά λληνικά Μοναστήρια. τ. 1ος (1995), τ. 2ος (1996).
Το δίου, Τά Μοναστήρια τς Σάμου, 1996.
ΜΑΪΔΩΝΗ Χρυσ. ρχιμ., Ο γιοί μας – Τοπικοί γιοι τς Μητροπόλεως ερισσο.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ ρχιεπισκόπου Κύπρου, Κύπρος, γία Νσος, 1968.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ Σιμωνοπετρίτου, ερομονάχου, Νέος Συναξαριστής τς ρθοδόξου κκλησίας (κδοσις σέ ξέλιξη).
ΜΑΞΙΜΟΥ ερομ. Καυσοκαλυβίτου, Καυσοκαλύβια – Εκονογραφημένος δηγός, 1995.
Το δίου, σκητικές μορφές καί διηγήσεις πό τόν θω, 2001.
ΜΑΡΤΙΝΟΥ θ., Θρησκευτική καί θική γκυκλοπαίδεια, τ. 1 – 12, 1962 – 1968.
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Βίκτωρος, Μοναχο, Μέγας Συναξαριστής τς ρθοδόξου κκλησίας, τ. 1 – 14, 1973 – 1987.
MOSS Vladimir, The Saints of the Anglo – Saxon England. τ. 1ος (1992), τ. 2ος (1993), τ. 3ος (1997).
Το δίου, Saints of Englands Goleden Age, 1997.
Το δίου, The Russian Golgotha, τ. 1ος, 2006.
ΜΟΤΣΙΟΥ Χ. Χρ., Ο γιοι τν Μετεώρων, 2000.
ΜΠΟΤΣΗ Πέτρου, Θηβαϊδα το Βορρ, 1981 (μετάφρασις - κδοσις).
Το δίου, Πατερικόν τς πτινα, 2002.
Το δίου, Τό γιον ρος το Βορρ - Πατερικόν το Βαλαάμ, 2007.
ΜΠΟΥΣΙΑ Χαραλάμπους, Δέλτος θαυμάτων το σίου καί Θεοφόρου Πατρός μν Παταπίου το Θαυματουργο, 2000.
ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ λεξ., κολουθία το σίου Πατρός μν ωάννου τς Ρίλας. κδοσις Μονς Κεχροβουνίου Τήνου, 1979.
ΜΩΫΣΕΩΣ Μοναχο, γιορείτου, Προσκυνητάριον τς . Μονς το γ. Παύλου, 1997.
Το δίου, Ο γιοι το γίου ρους, 2008.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ερομ. Λαυριώτου, Μεγίστη Λαύρα, 1998.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ το γιορείτου, γίου, Συναξαριστής τν 12 μηνν το νιαυτο, τ. 1 - 6, 1989.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μητροπ. Φθιώτιδος, στορικά κκλησιαστικά Μνημεα τς ερς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, 2003.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. Α., Σαράντα γιοι τς πείρου, 1955.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ., γιολόγιον Πάντων τν ν πείρ γίων, 1991.
γ. Θεωνς ρχιεπίσκοπος ΘεσσαλονίκηςΒίος, Πολιτεία καί κολουθία ατο. κδοσις ρχιμ. Παρθενίου Κάρδαρη, 1947.
γ. ωσήφ κ ΚρήτηςΒίος, Πολιτεία καί κολουθία ατο. κδοσις ρχιμ. Παρθενίου Κάρδαρη, 1947.
σιος Νεκτάριος, τελευταος μεγάλος Στάρετς τς πτινα. κδοσις . Μ. σ. Συμεών το Νέου Θεολόγου, 2003.
σιος Θεοδόσιος το Κιέβου. κδοσις Μονς Παρακλήτου.
ΠΑΛΙΟΥΡΑ θανασίου, ερά Μονή Σιν, 1985.
Το δίου, Τό Μοναστήρι τς Παναγίας στόν Προυσό, 1997.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., Μητρον γιωνυμίας τς ρθοδόξου κκλησίας, 2004.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ., Τά Κυπριακά Μοναστήρια, 2007.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ. Σ., δοιπορικό ρμενίας, 1998.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Συμεών, . Μ. Παντοκράτορος – Προσκυνηματικός δηγός, 2005.
Πατερικόν τς Λαύρας τν Σπηλαίων. κδοσις Μονς Παρακλήτου.
ΠΙΠΕΡΑΚΗ Γ. Ε., Πανάγιον, τοι κατάλογος τν που γς ορταζομένων ρθοδόξων γίων, 2006.
ΠΟΜΠΕΝΤΙΜΣΚΑ Σβιτλάνα, ερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, 2006.
ΠΟΠΟΒΙΤΣ ουστίνου, ρχιμ., Βίοι γίων, τ. 1 – 12, 1972 – 1977 (στή Σερβική).
ΠΡΟΒΑΤΑΚΗ Θεοχάρη, Μετέωρα - στορία τν Μονν τν Μετεώρων, 1982.
Το δίου, Μετέωρα - στορία τν Μονν καί το Μοναχισμο, 1988.
ΣΑΒΒΑ π. Edmonton, Blessed John – The Chronicle of the veneration of Archbishop John Maximovich, 1979.
ΣΙΓΑΛΑ Σεργίου Μητροπ. Γρεβενν, Ο τρες γιοι τν Γρεβενν.
ΣΜΥΡΝΑΚΗ Γερασίμου, ερομ., Τό γιον ρος, 1986.
ΣΟΦΙΑΝΟΥ Ζ. Δημ., Μετέωρα - δοιπορικό.
ΣΠΑΝΟΥ Φ. ποστ., ερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Λειμνος, 2002.
ΣΤΑΜΑΤΗ Μ. Κ., Ο γιοι τς Αγινας, 1990.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ μμ., Πρεσβυτέρου, Συναξάριον Πάντων τν γίων τν ν Κρήτ διαλαμψάντων, 2004.
ΣΥΛΛΙΓΡΑΔΑΚΗ Τίτου, Μητροπ. Ρεθύμνης, Κρτες γιοι, 1983.
Το δίου, Κρητικόν Λειμωνάριον, 1984.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γεωργίου, Λεσβιακή γιολογία, 1958.
Το δίου, Ο γιοι τς Λέσβου, 1990.
ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ μ. γιοπαυλίτου, Θησαυροί το γίου ρους, 1959.
St. Herman of Alaska Brotherhood Calendar (τήσια κδοσις).
St. Hilarion Calendar. τήσια κδοσις . Μ. γ. λαρίωνος Austin,Texas.
Θεσσαλονίκης . Μητροπόλεως (κδοσις), Τό γιολόγιον τς Θεσσαλονίκης, τ. 1 καί 2, 1996 – 1997.
ΤΖΑΦΕΡΗ Βασ., γιοι Τόποι, 1992.
ΤΡΟΥΛΗ Μιχ., ερά Μητρ. Ρεθύμνης καί Αλοποτάμου - στορία, Μνημεα, Θησαυροί, 2000.
TΣΙΑΚΟΥ Τ. – ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ., Τά Μοναστήρια τς ττικς, 1995.
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ Χρ., γιολόγιον τς ρθοδοξίας, 2001.
The Book of the Saints – A Dictionary of Servants of God canonized by the Catholic Church, extracted from the Roman and other Martyrologies”, by the Benedictine Monks of St. Augustine’s Abbey, Ramsgate, London, 1948.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ω., τιμή τν Λειψάνων καί τν τάφων τν γίων τν Λεσβίων γίων, 2001.
ΧΡΗΣΤΟΥ Παν., Τό γιον ρος - θωνική Πολιτεία - στορία, Τέχνη, Ζωή. 1987.
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσ. ρχιμ., Φωκικό γιολόγιο, 1997.


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

Συγκεντρώσεις Κειμηλίων καί γίων Λειψάνων στήν ρθόδοξη νατολή
 
Σήμερα, κύριοι τόποι συγκεντρώσεως γίων Λειψάνων εναι κυρίως ο στορικές Μονές τς ρθοδοξίας. Πανορθοδόξως τήν πρώτη θέση κατέχει τό γιώνυμο ρος το θω καί πονται τά ερά Προσκυνήματα τν γίων Τόπων καί παλαίφατη Μονή Σιν, ο τρες Λαύρες τς Ρωσικς κκλησίας (τν Σπηλαίων το Κιέβου, τς γίας Τριάδος - γ. Σεργίου Μόσχας καί το γ. λεξάνδρου Νέβσκι γίας Πετρουπόλεως), Μονή τς Ρίλας στή Βουλγαρία, ο Μονές Νεάμτς καί Κούρτεα το ρτζες στή Ρουμανία, Πατριαρχικός Ναός το γ. Γεωργίου στό Φανάρι, ο Μονές Κύκκου (πλέον τν 150 λειψάνων γίων), Σταυροβουνίου καί γ. ρακλειδίου στήν Κύπρο καί Μονή τς Ντέτσανης Κοσσυφοπεδίου.
  
Στήν λλάδα συγκεντρώσεις γίων Λειψάνων παρατηρονται στίς Μονές τν Μετεώρων, τήν Μονή γ. ωάννου Θεολόγου Πάτμου, τίς Μονές γίας Λαύρας καί Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, τήν Μονή Προυσο, κ..
  
"Στό γιον ρος σήμερα - γράφει Πρωτοδίκης Τρικάλων Γ. Πουλάκης - στίς Μονές, στά Κελλιά καί στίς Σκτες του, πάρχει μεγαλύτερη συλλογή τιμίων Λειψάνων στόν κόσμο, πού ποτελον ναν πό τούς τιμαλφέστερους θησαυρούς του... (κόμη) πάρχουν σπήλαια, κελλιά, τάφοι μέ Λείψανα πολλν γίων, δέν πάρχει μως κανένα λόκληρο, κέραιο καί φθαρτο Λείψανο. Τοτο, κατά μία παράδοση, συμβαίνει πό τήν μεγάλη ταπείνωση τν γίων πού δέν θελαν τήν τιμή, οτε μετά θάνατον, λλά καί γιά νά μή περκερασθε τιμή τς Θεοτόκου, πού στό Περιβόλι Της καταντ μοναδική". (Γ. Πουλάκη, ατ., σελ. 99· Σ.Σ. Στό γιο ρος πάρχει μόνο "ν δέρματι" τό Λείψανο το σ. Σάββα το διά Χριστόν Σαλο - "Εδοκίμου" το Βατοπεδινο).
 
Στό Λειψανοφυλάκιο τς ρθοδοξίας γιο ρος φυλάσσονται μεταξύ λλων (κτός τν πολλν στορικν καί θαυματουργν Εκόνων καί λλων κκλησιαστικν, καλλιτεχικν καί πνευματικν κειμηλίων):
  
Τό μεγαλύτερο τμμα το Τιμίου Σταυρο (στή Μονή Ξηροποτάμου)·
  
Τιμία Ζώνη τς Παναγίας (στή Μονή Βατοπεδίου)·
  
Τά Δρα τν Μάγων (στή Μονή γ. Παύλου)·
  
διάφθορη δεξιά το Τιμίου Προδρόμου (στή Μονή Διονυσίου)·
  
Ο διάφθοροι πόδες τς γ. ννης (στήν μώνυμη Σκήτη καί στή Μονή Κουτλουμουσίου)·
  
Τό διάφθορο σκήνωμα το σ. Σάββα το διά Χριστόν Σαλο ("Εδοκίμου", στή Μονή Βατοπεδίου).
  
Σώζονται κόμη ο χαριτόβρυτες Κάρες τν γίων: λυπίου το Κιονίτου (Μ. Κουτλουμουσίου), νδρέου π. Κρήτης (Μ. Βατοπεδίου), π. Βαρθολομαίου (Μ. Καρακάλου), Μεγ. Βασιλείου (Μ. Μεγ. Λαύρας), Βλασίου π. Σεβαστείας (Μ. Κωνσταμονίτου), Γρηγορίου το Θεολόγου (τμμα Κάρας στή Μ. Βατοπεδίου), Γρηγορίου το Ναζιανζηνο (Μ. Γρηγορίου), Γρηγορίου το Φωτιστο (Μ. Μεγ. Λαύρας), Διονυσίου το ρεοπαγίτου (Μ. Δοχειαρίου), Διονυσίου το ν λύμπ (Μ. Δοχειαρίου), ακώβου το δελφοθέου (Μ. σφιγμένου), ωάννου το Χρυσοστόμου (Σκήτη γ. νδρέου), ωάννου το Κουκουζέλη (Μ. Μεγ. Λαύρας), μ. Κηρύκου (Μ. Γρηγορίου), μ. Κυριακς (Μ. Διονυσίου), σιομ. Μακαρίου (Σκήτη γ. ννης), μ. Ματρώνης (Μ. Ζωγράφου), μ. Μερκουρίου (τμμα Κάρας στή Μ. Μεγ. Λαύρας), Μιχαήλ π. Συννάδων (Μ. Μεγ. Λαύρας), Μοδέστου π. εροσολύμων (Μ. Βατοπεδίου), Νείλου το Μυροβλύτου (Μ. Μεγ. Λαύρας), μ. Νικήτα το Γότθου (Μ. βήρων), Νικοδήμου το γιορείτου (Κελλί Σκουρταίων), Παντελεήμονος το αματικο (τμμα Κάρας στή Μ. Παντελεήμονος), Παρθενίου π. Λαμψάνου (Μ. σφιγμένου), Στεφάνου το ρχιδιακόνου (τμμα Κάρας καί σιαγόνα στήν Μ. Παντελεήμονος), μ. Τρύφωνος (Μ. Ξενοφντος), Φωτεινς τς Σαμαρείτιδος (Μ. Σιμωνόπετρας) καί μ. Χριστοφόρου (Μ. Καρακάλου).
πίσης διαφυλάσσονται: σιαγόνα το γ. Χαραλάμπους (στή Μ. Κουτλουμουσίου), διάφθορη δεξιά το γ. Νικηφόρου ΚΠόλεως (στή Μ. Χιλανδαρίου), δεξιά τς μ. Μαρίνης (Μ. Ξενοφντος), διάφθορη ριστερά τς γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς (Μ. Σιμωνόπετρας), δεξιά το γ. Μαξίμου το μολογητο (Μ. γ. Παύλου), μία μοπλάτη το Μεγ. Κωνσταντίνου (Μ. Κωνσταμονίτου), δεξιά το ερομ. λευθερίου (Μ. Διονυσίου) καί δεξιά τς μ. Βαρβάρας (Μ. Σιμωνόπετρας).
  
Στούς γίους Τόπους κυρίαρχη θέση μεταξύ τν κε σωζομένων κειμηλίων κατέχει Τίμιος Σταυρός, φυλασσόμενος στόν Πανίερο Ναό τς ναστάσεως. Φυλάσσονται κόμη τό διάφθορο σκήνωμα το γ. Σάββα το γιασμένου στήν μώνυμη Λαύρα, Λείψανα το σ. Θεοδοσίου το Κοινοβιάρχου, τν 14.000 Νηπίων, τν σιομαρτύρων τν Μονν γ. Σάββα καί Χοζεβ, κ. .
  
Στή Μονή Σιν κτός λλων φυλάσσονται τμήματα το διαφθόρου Λειψάνου τς γ. Μεγαλομάρτυρος Ακατερίνης καί τν σιομαρτύρων τν ν Σιν, Φαράν καί Ραϊθ καί τό διάφθορο σκήνωμα το σ. Στεφάνου το Σιναΐτου.
  
Στήν Οκρανία, Λαύρα τν Σπηλαίων το Κιέβου ποτελε ναν ερό τόπο χιλιετούς στορίας, μέ μεγάλη συγκέντρωση γίων Λειψάνων. Συγκεκριμένα (μεταξύ λλων) σώζονται 118 διάφθορα Λείψανα καί 61 εωδιάζουσες Κάρες πωνύμων καί νωνύμων σίων Πατέρων τς Μονς, τά Λείψανα το γ. Μιχαήλ πρώτου Μητροπολίτου Κιέβου, τς γ. ουλιανς τς Παρθένου καί τς σ. Θεοδώρας τς Σύχλας, διάφθορη δεξιά το γ. Δημητρίου Μπασαράμπη καί Κάρα το ερομ. Κλήμεντος Πάπα Ρώμης.
  
Στή Ρωσία, Λαύρα τς γίας Τριάδος - γ. Σεργίου ποτελε τό πνευματικό κέντρο τς Ρωσικς ρθοδοξίας καί σεμνύνεται μέ τό διάφθορο Λείψανο το δρυτο της σ. Σεργίου το Ραντονέζ, μέ τά Λείψανα τν σίων Πατέρων τς Μονς Νίκωνος, Διονυσίου καί ντωνίου, το σ. Μαξμου το Γραικο, τν γίων Φιλαρέτου (Ντροζντώφ, + 1867) καί ννοκεντίου (Βενιαμίνωφ, + 1879) Μητροπολιτν Μόσχας, μέ τήν Κάρα το γ. σαϊου π. Ροστώφ, καθώς καί μέ τμήματα τν Τιμίου Προδρόμου, π. νδρέου, Μεγαλομ. Γεωργίου, ρχιδιακόνου Στεφάνου καί Κωνσταντίνου το Μεγάλου.
   
Στούς λαμπρούς Ναούς το Κρεμλίνου φυλάσσονται πολλά Λείψανα γίων τς Ρωσικς κκλησίας. Στόν Καθεδρικό Ναό τς ναλήψεως φυλάσσονται τά Λείψανα τν Πρωθιεραρχν τς Ρωσίας γίων Κυπριανο, Φωτίου, Πέτρου, Θεογνώστου, ων, Φιλίππου, ώβ καί ρμογένους καί στό Ναό το ρχαγγέλου Μιχαήλ τά Λείψανα τν γίων Μιχαήλ γεμόνος το Τσερνίκωφ, Θεοδώρου το Βογιάρου καί το γεμόνος τς Μόσχας γ. Δημητρίου Ντόνσκοϊ.
  
Πολλοί ναοί καί μονές τς Μόσχας σεμνύνονται μέ για Λείψανα, πως Πατριαρχικός Ναός τν πιφανίων (διάφθορο Λείψανο γ. λεξίου Μητροπ. Ρωσίας), Μονή Ντόσνκσοϊ (διάφθορο Λείψανο γ. Τύχωνος Πατριάρχου Ρωσίας) καί Μονή τς Συλλήψεως τς γ. ννης (Λείψανα τν δρυτριν σίων ουλιανς καί Επραξίας).
  
Λαύρα το γ. λεξάνδρου Νέβσκι γίας Πετρουπόλεως, διαφυλάσσει κτός τν Λειψάνων το θνικο γίου τς Ρωσίας καί Προμάχου τς ρθοδοξίας γ. λεξάνδρου Νέβσκι Λείψανα λλων 75 γίων! (μεταξύ ατν τν Εαγγελιστν Ματθαίου, Λουκ καί Μάρκου καί το γ. Βλαδιμήρου το Μεγάλου).
  
Στή Βουλγαρία, Μονή τς Ρίλλας (κέντρο τς εσεβείας το ρθοδόξου Βουλγαρικο λαο), κατέχει τό διάφθορο Λείψανο το κτίτορος τς Μονς σ. ωάννου καί πλθος λλων Λειψάνων διαφόρων γίων (μόνο στή θαυματουργό Εκόνα τς Παναγίας τς Ρίλας χουν νσωματωθε Λείψανα 32 γίων!), ν στό Ναό γ. Κυριακς στή Σόφια φυλάσσεται τό διάφθορο Λείψανο το Κράλη τν Σέρβων γ. Στεφάνου Μιλούτιν.
   
Στή Ρουμανία, συγκέντρωση γίων Λειψάνων παρατηρεται στίς Μονές Νεάμτς ( Κάρα το σ. Συμεών το Θαυμαστορείτου, λα τά Λείψανα το σ. Παϊσίου Βελιτσκόφσκι, κ..), Κούρτεα το ρτζες (διάφθορο Λείψανο τς γ. Φιλοθέης, ο Κάρες τν Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου, το γ. Νήφωνος Πατριάρχου ΚΠόλεως, τς Μάρτυρος Τατιανς, κ.) καί Πούτνας (γ. Στεφάνου το Μεγάλου, γεμόνος τς Μολδαβίας, Τριν εραρχν, Θεοπρομήτορος ννης, γ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, γ. Γενναδίου Πατριάρχου ΚΠόλεως, σ. Δανιήλ το συχαστο, κ. .). Στόν πνευματικό θησαυρό τς Ρουμανικς ρθοδοξίας περιλαμβάνονται καί τρία διάφθορα Λείψανα (το γ. Δημητρίου Μπασαράμπη στόν Πατριαρχικό Ναό το Βουκουρεστίου, τς γ. Παρασκευς τς πιβατινς στόν μώνυμο Ναό το ασίου καί το γ. Γρηγορίου το Δεκαπολίτου στή Μονή Μπίστριτσας).
   
Πατριαρχικός Ναός το γ. Γεωργίου στό Φανάρι ΚΠόλεως, διαφυλάσσει τά διάφθορα Λείψανα τν γίων Σολομονς (μητέρας τν γίων Μακαβαίων), Εφημίας Μεγαλομάρτυρος καί Θεοφανς (συζύγου το Ατοκράτορος Λέοντος ΣΤ' το Σοφο) καί Λείψανα τν γίων ωάννου το Χρυσοστόμου καί Γρηγορίου το Θεολόγου (τά ποία πιστράφηκαν πό τό Βατικανό τήν 27/11/2004).
   
Στήν Κύπρο, στή Βασιλική Μονή Σταυροβουνίου, φυλάσσεται μεγάλο τμμα το Τιμίου Σταυρο. Στή Μονή Κύκκου (πέραν τς θαυματουργο εκόνος τς Παναγίας, ργο το Εαγγ. Λουκ), φυλάσσονται Κάρα το γ. Τριφυλλίου πισκόπου Λεδρν καί ποτμήματα τν γίων θανασίου το Μεγάλου, π. Βαρνάβα, λένης σαποστόλου, λιοφώτων, Κενδέου, Κόνωνος Μάρτυρος, Μάρκου Εαγγελιστο, Μνάσωνος πισκόπου Ταμάσου, Οράρου Μάρτυρος καί Τύχωνος πισκόπου μαθοντος (Λείψανα συνολικά πλέον τν 150 γίων).
  
Στή Σερβία, στόν Καθεδρικό Ναό το ρχαγγέλου Μιχαήλ Βελιγραδίου, φυλάσσονται τά Λείψανα τν Σέρβων γίων γεμόνων Ορος καί Στεφάνου Στυλιάνοβιτς. Μονή τς Ντέτσανης Κοσσυφοπεδίου, φιλοξενε τό διάφθορο Λείψανο το Κράλη γ. Στεφάνου Ντετσάνσκι, τό πίσης διάφθορο χέρι το μ. Νικήτα το Γότθου καί Λείψανα τν γίων ναργύρων. Στή Μονή Στουντένιτσας ναπαύεται τό διάφθορο Λείψανο το σ. Σίμωνος (Κράλη Ορεση) καί τά Λείψανα το γ. Συμεών το Μυροβλύτου (Στεφάνου Α’ Νεμάνια). Στή Μονή Ραβάνιτσας σώζεται τό Λείψανο το γ. Πρίγκιπος Λαζάρου. Καί στό Πατριαρχεο το Πεκκίου τά Λείψανα τν Προκαθημένων τς κκλησίας τς Σερβίας γίων Σάββα Β’, Σάββα Γ’, Νικοδήμου, Δανιήλ Β’, φραίμ καί Μακαρίου.
   
Στή Γεωργία, στήν παλαιά πρωτεύουσσα Μτσχέτα, στόν Καθεδρικό Ναό το Ζωοποιο Στύλου ("Σβετισχόβελι"), σώζονται ρραφος Χιτνας το Κυρίου, Μηλωτή το Προφήτου λιο καί μαρμάρινη κολυμβήθρα τν πρώτων Γεωργιανν Χριστιανν Βασιλέων, τν γίων Μιριάν καί Νάνας. Στή Μτσχέτα πίσης σώζεται νταφιασμένο τό διάφθορο Λείψανο τς σαποστόλου γ. Νίνας καί τά Λείψανα το ερομάρτυρος βίβου π. Νερκέσι. Στή Μονή Γελάτης, σώζεται μώνυμη θαυματουργή Εκόνα τς Παναγίας, ργο το Εαγγ. Λουκ, πού φιέρωσε πόστολος νδρέας στήν τοπική κκλησία τς τσχβέρης, τήν ποία δρυσε. Στή Μονή ναστάσεως Γκαρεντζί φυλάσσονται τά Λείψανα τν 6.000 σιομαρτύρων πού τελειώθηκαν πό τόν Σάχη τς Περσίας μπς Α'. Στόν Κάθεδρικό Ναό γ. Γεωργίου λαβερντί σώζονται Κάρα καί δεξιά τς Μεγαλομάρτυρος Κατεβάν, Βασιλίσσης τς Γεωργίας. Καί στή σημερινή πρωτεύουσα Τιφλίδα, στόν Καθεδρικό Ναό τς γίας Σιών, σώζεται Σταυρός τς γ. Νίνας, ν στό Ναό Μετέχι φυλάσσονται τά Λείψανα τς Βασιλομάρτυρος Σουσανίκης.
 
Συγκεντρώσεις γίων Λειψάνων στήν λλάδα
 
Στήν λλάδα, στή Μοναχική Πολιτεία τν Μετεώρων φυλάσσονται κτός λλων Λειψάνων:
  
Στή Μονή Μεταμορφώσεως - Μεγάλου Μετεώρου ο Κάρες τν σίων θανασίου το Μετεωρίτου καί ωάσαφ το Βασιλέως, μέρη Κάρας το γ. Παντελεήμονος (καί μέρος χειρός), το γ. ωάννου τς Κλίμακος, το γ. ωάννου το λεήμονος καί το γ. Γρηγορίου το Θεολόγου, μέρος χειρός τς σιομάρτυρος Παρασκευς καί το γ. Γρηγορίου π. Νεοκαισαρείας, διάφθορο μέρος το ερο Χρυσοστόμου καί μία διάφθορη παλάμη το Παιδομάρτυρος γ. Κηρύκου.
  
Στή Μονή γ. Στεφάνου φυλάσσεται τό μεγαλύτερο μέρος τς Κάρας το ερομάρτυρος γ. Χαραλάμπους καί τμήματα Λειψάνων το Πρωτομάρτυρος Στεφάνου καί το σ. Θεοδοσίου το Κοινοβιάρχου.
  
Πραγματικό Λειψανοφυλάκιο τν γίων Μετεώρων ποτελε Μονή Βαρλαάμ, που σέ 27 Λειψανοθήκες φυλάσσονται τμμα το Τιμίου Ξύλου καί 132 τμήματα γίων Λειψάνων 94 γίων, πό τά ποα τά 67 νήκουν σέ νωνύμους γίους. Εδικώτερα φυλάσσονται: Τό ριστερό χέρι το ερο Χρυσοστόμου καί λλα δύο ποτμήματα το λειψάνου του· διάφθορη ριστερή παλάμη το κτίτορος σ. Θεοφάνη· διάφθορη δεξιά παλάμη το πίσης κτίτορος σ. Νεκταρίου· τό διάφθορο δεξί πέλμα το μαθητο των σ. Βενεδίκτου· ο Κάρες τν Νεομαρτύρων Νικολάου το Μετσόβου καί ωάννου τν ωαννίνων· μέρος τς ριστερς το Μεγαλομ. Προκοπίου· μία μοπλάτη το Μεγαλομ. Παντελεήμονος καί λλα 3 ποτμήματα το Λειψάνου του· 6 ποτμήματα τς σιομάρτυρος Παρασκευς, 4 το Μεγαλομ. Τρύφωνος, 4 τν Δισμυρίων Μαρτύρων, 4 το ερομάρτυρος Χαραλάμπους, 3 το μ. Μερκουρίου, 2 τς Μεγαλομ. Βαρβάρας, 2 το π. Βαρθολομαίου, 2 τς σαποστόλου Θέκλας καί πό να το Τιμίου Προδρόμου, μ. Νέστορος, μ. Σεργίου, μ. Βάκχου, μ. Μαρίνης, ερομ. λευθερίου, γ. Γερασίμου, Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ωάννου το λεήμονος, μ. ακώβου το Πέρσου, ερομάρτυρος Κυπριανο, μ. ναστασίας τς Φαρμακολυτρίας, Γρηγορίου π. κραγαντίνων, Φωτίου το Μεγάλου, χιλλίου π. Λαρίσης, ερομάρτυρος Κοσμ το Ατωλο, γίων ναργύρων, Νεομάρτυρος Ραφαήλ, Μεθοδίου Πατριάρχου ΚΠόλεως, μ. σιδώρου καί γ. Νίκωνος. (Πιθανς μεταξύ τν Λειψάνων τν νωνύμων γίων νά περιλαμβάνονται καί Λείψανα Μετεωριτν σίων, σεπτός χορός τν ποίων περιλαμβάνει τούς σίους: θανάσιο καί ωάσαφ κτίτορες το Μεγ. Μετεώρου· Θεοφάνη καί Νεκτάριο κτίτορες τς Μονς Βαρλαάμ καί τούς ποτακτικούς τους Βενέδικτο καί Παχώμιο· ντώνιο καί Φιλόθεο κτίτορες τς Μονς γ. Στεφάνου· Μάξιμο καί ωάσαφ κτίτορες τς Μονς Ρουσάνου· Δομέτιο κτίτορα τς Μονς γίας Τριάδος· Νικάνωρα καί Διονύσιο κτίτορες τς Μονς γ. Νικολάου ναπαυσ· Νελο κτίτορα τς Μονς παπαντς· καί Δανιήλ καί Νικόδημο).
Στήν Πατριαρχική Μονή γ. ωάννου το Θεολόγου Πάτμου, κτός πό τό διάφθορο Λείψανο το σ. Χριστοδούλου το Λατρινο, πάρχουν κόμη ο Κάρες τν γίων π. Θωμ καί Φιλίππου το Διακόνου, Λείψανα το σιομάρτυρος Παχωμίου το Ρώσου καί λλων 250 γίων.
  
Στήν στορική Μονή Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων φυλάσσονται μεταξύ λλων κειμηλιακν θησαυρν, ο Κάρες τν κτιτόρων σίων Θεοδώρου, Συμεών καί Εφροσύνης, διάφθορη ριστερά το γ. Χαραλάμπους, ο δεξιές παλάμες τν γίων Θεοδώρων Τήρωνος καί Στρατηλάτου καί μέρος το γ. ακώβου το Πέρσου.
  
Στήν πίσης στορική Μονή γίας Λαύρας Καλαβρύτων, φυλάσσονται 165 τεμάχια γίων Λειψάνων, καθώς καί ο Κάρες τν γίων λεξίου το νθρώπου το Θεο καί Φιλαρέτου το λεήμονος καί μέρος Κάρας το Μεγαλομάρτυρος ρτεμίου.
  
Στή Μονή γάθωνος πάτης φυλάσσονται Λείψανα 50 περίπου γίων καί στή Μονή Τατάρνας Ερυτανίας Λείψανα 25 γίων, ν σημαντικό εναι καί τό Λειψανοφυλάκιο τς Μονς Παναχράντου νδρου (που κτός τν λλων φυλάσσονται καί ο Κάρες τν γίων βερκίου π. εραπόλεως καί μ. ειθαλ).
  
Στή Μονή Προυσο Ερυτανίας, χει πιστός τήν δυνατότητα μεταξύ λλων νά προσκυνήσει τίς Κάρες τν γίων Πολυκάρπου π. Σμύρνης καί Κλήμεντος π. γκύρας, καθώς καί τά Λείψανα το Νεομάρτυρος ωάννη τς Κονίτσης.
  
πό τίς νέες χρονολογικά μονές, στήν . Μ. γ. Συμεών το Νέου Θεολόγου Καλάμου ττικς, φυλάσσονται ποτμήματα φθάρτων Λειψάνων 90 σίων Πατέρων τς Λαύρας τν Σπηλαίων το Κιέβου, καθώς καί τν σίων Στάρετς τς πτινα.
  
Πραγματικό Λειψανοφυλάκιο τς λληνικς ρθοδοξίας (κτός Μονν), ποτελε θεοφρούρητη πόλη το γ. Δημητρίου, συμβασιλεύουσσα τν Βυζαντινν καί συμπρωτεύουσσα τν Νεοελλήνων Θεσσαλονίκη. Στήν στορική Βασιλική το γ. Δημητρίου φυλάσσονται τά Λείψανα το Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καί τς γ. νυσίας, καθώς καί πότμημα το ποστόλου Παύλου καί το Νεομάρτυρος Νικολάου το Θεσσαλονικέως. Στόν Καθεδρικό Ναό τς γίας Σοφίας τά Λείψανα το γ. Βασιλείου ρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Στό Μητροπολιτικό Ναό το γ. Γρηγορίου το Παλαμ τά Λείψανα το μωνύμου Προμάχου τς ρθοδοξίας καί πότμημα το γ. Μαυρικίου. Στή Μονή γ. Θεοδώρας τά Λείψανα τς μωνύμου σίας καί το σ. Δαβίδ το ν Θεσσα-λονίκη. Στό Ναό γ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου ποτμήματα τν Φωτιστν τν Σλάβων. Στό Ναό γ. Ακατερίνης Λείψανα τς Μεγαλομάρτυρος καί τν γίων λευθερίου, Προκοπίου, Χαραλάμπους, ωάννου το λεήμονος, Θεοδώρου το Γραπτο καί Μητροδώρας. Στό Ναό Προφήτου λιο Λείψανα τν γίων λευθερίου, Χαραλάμπους, Γρηγορίου το Θεολόγου, Παρασκευς, μβροσίου, Κυριακς, Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος καί Παντελεήμονος. Στό Ναό γ. Μαρίνης Λείψανα τν γίων λένης τς Σινωπίτιδος, Στεφάνου, Χαραλάμπους, Νίνας καί 40 Μαρτύρων. Στό Ναό Παναγοδας Λείψανα τν γίων ωακείμ καί ννης, Συμενος καί Γεωργίου. Σέ λλους, τέλος, Ναούς φυλάσσονται Λείψανα τν γίων Ξένης, Κοσμ καί Δαμιανο, Εσταθίου, Θεοδώρου Τήρωνος, Νεομάρτυρος Γεωργίου το ξ ωαννίνων, μ. Νέστορος, Εθυμίου το Νέου, Θεοδώρου το Στουδίτου καί Μακρίνης.
   
λληνική Πρωτεύουσσα θήνα σεμνύνεται μέ τό διάφθορο Λείψανο τς σιομάρτυρος Φιλοθέης τς θηναίας καί τά Λείψανα το γ. Γρηγορίου Ε' Πατριάρχου ΚΠόλεως (τά ποία φυλάσσονται στόν Μητροπολιτικό Ναό), ν σέ Ναούς τς Νέας ωνίας χουν διασωθε πό πρόσφυγες το 1922 τό διάφθορο Λείψανο το ερομάρτυρος Γεωργίου το Νεαπολίτου (. Ν. γ. Εσταθίου, που καί Κάρα το γ. Γρηγορίου π. Νύσσης) καί μεγάλο μέρος τν Λειψάνων το ερομάρτυρος λευθερίου (. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου).
  
Γενικά, ο περισσότερες λληνικές πόλεις ελογονται μέ τήν παρουσία ερν Λειψάνων διαφόρων γίων: Λ.χ. Πάτρα μέ τήν Κάρα το ποστόλου νδρέου· τά ωάννινα μέ τά Λείψανα το Νεομάρτυρος Γεωργίου· Λάρισα μέ τά Λείψανα το γ. χιλλείου· Καβάλα μέ τίς Κάρες τς γ. Ξένης καί το γ. γαθονίκου· τό ράκλειο μέ τήν Κάρα το ποστόλου Τίτου· Αγινα μέ τά Λείψανα το γ. Νεκταρίου· τό Λουτράκι μέ τό διάφθορο Λείψανο το σ. Παταπίου· καί τό Προκόπιο Εβοίας μέ τό διάφθορο Λείψανο το γ. ωάννου το Ρώσου.
  
Τέλος, να πνευματικό τεχος στήν κακοδοξία τς Δύσεως, ψώνουν στά πτάνησα τά διάφθορα Λείψανα πέντε γίων τς ρθοδοξίας: Το γ. Σπυρίδωνος π. Τριμυθοντος καί τς γ. Θεοδώρας τς Αγούστας στήν Κέρκυρα· το γ. Διονυσίου ρχιεπ. Αγίνης καί το σ. ωσήφ το Σαμάκου στήν Ζάκυνθο· καί το σίου Γερασίμου το Θαυματουργο στήν Κεφαλληνία.
 
Συγκεντρώσεις Κειμηλίων καί γίων Λειψάνων στή Ρωμαιοκαθολική καί Προτεσταντική Δύση
 
Στή Ρωμαιοκαθολική κκλησία τά για Λείψανα εναι δεκτά καί χωρίζονται σέ τρες κατηγορίες.
  
Στήν Α' κατηγορία πάγεται ,τι χει σχέση μέ τό πρόσωπο το Κυρίου (τό Τίμιο Ξύλο, τά χραντα Πάθη, τό γιο Μανδήλιο, "Σινδόνη το Τορίνο"), τς Θεοτόκου ( γία Ζώνη) καί τά σώματα τν γίων (διάφθορα Λείψανα στά)·
  
Στήν Β' κατηγορία πάγονται τά νδύματα καί τά προσωπικά ντικείμενα τν γίων· καί
  
Στήν Γ' κατηγορία τι ελογήθηκε μέ παφή σέ γιο Λείψανο (βαμβάκι, νδυμα, κομποσχονι - ροζάριο, εκόνα, κ.λ.π.).
  
Στή Δύση, κόμη καί μετά τήν λαίλαπα τς Διαμαρτυρήσεως πού κατέστρεψε κατοντάδες γίων Λειψάνων, χουν διασωθε πολλά κειμήλια καί για Λείψανα, γιά τήν αθεντικότητα καί γνησιότητα τν ποίων μως πάρχουν σοβαρές πιφυλάξεις (γράφουμε σχετικά στό περί νοθείας τν γίων Λειψάνων κεφάλαιο). Στή συνέχεια καταχωρονται τά σήμερα γνωστά στοιχεα, σέ δύο νότητες, κατά κειμήλιο καί περιοχή.
 
α. Κειμήλια στή Δύση 
 
Πέντε σανίδες τς Φάτνης τς Γεννήσεως το Κυρίου (πό συκομορέα, πως προέκυψε πό τήν ξέταση το 1893), φυλάσσονται στή Βασιλική τς γίας Μαρίας Magiore, στή Ρώμη. Πιστεύεται, τι μεταφέρθηκαν πό τούς γίους Τόπους στή Ρώμη, πό τόν Παλαιστινιακς καταγωγς Πάπα Θεόδωρο (640 - 649).
  
Σπάργανα το Κυρίου φυλάσσονται στόν Καθεδρικό Ναό Aix La Chapelle, πού κτισε Καρλομάγνος στό αχεν τς Γερμανίας (πρωτεύουσσα τς γίας Ρωμαϊκς Ατοκρατορίας το Γερμανικο θνους μέχρι τόν 16ο αἰῶνα· στόν Ναό ατό χουν στεφθε 37 Γερμανοί Ατοκράτορες). Φυλάσσονται σέ χρυσή θήκη πού φέρει παράσταση τς παπαντς, μαζί μέ Λείψανα το γ. Συμεών το Θεοδόχου.
  
νδύματα το Κυρίου φυλάσσονται στό Ναό το γ. Διονυσίου στό Argenteuil τς Γαλλίας καί στόν Καθεδρικό Ναό τν Τρεβήρων (Trier) Γερμανίας.
  
Τό Ποτήριο το Μυστικο Δείπνου κατά τήν πικρατέστερη παράδοση φθασε στά χέρια το γ. ωσήφ τς ριμαθαίας (κατά μία ποψη τό πρε διος μετά τόν Μυστικό Δεπνο καί συγκέντρωσε σ' ατό τό αμα τς Σταυρώσεως καί κατά μία λλη το δόθηκε πό τόν διο τόν Χριστό, κατά τήν διάρκεια ράματος). ταν γ. ωσήφ πγε καί κήρυξε τό Εαγγέλιο στή Βρεττανία, φερε καί τό Ποτήριο μαζί του, τό ποο μως ργότερα χάθηκε. πρώτη γραπτή μαρτυρία γιά τό Ποτήριο νκει στόν Κιστερσιανό Χρονογράφο μ. Helinandus, τό 717. πό τόν Λατινικό τίτλο το σχετικο βιβλίου Gradale, προέκυψε τό Γαλλικό Graal καί τό γγλικό Grail, τσι τό Ποτήριο στή Δυτική παράδοση εναι γνωστό σάν Γκράαλ.
  
πώλεια το Ποτηρίου - Γκράαλ νέπνευσε πολλούς θρύλους κατά τόν Μεσαίωνα - πως το Βασιλέως ρθούρου καί τν πποτν τς Στρογγυλς Τραπέζης - ργότερα τίς περες το Βάγκνερ Parsifal καί Lohengrin, τήν πολύ πιτυχημένη ταινία " τελευταα Σταυροφορία" μέ τόν Χάρισον Φόρντ καί τά τελευταα χρόνια κάποιους συγγραφες, ο ποοι μως μετέφεραν τήν βλάσφημη γιά τό πρόσωπο το Χριστο πινόηση τς μεσαιωνικς φεουδαρχίας (στήν ποία συγκεκριμένες οκογένειες "εγενν" προσπάθησαν νά στηρίξουν τήν λέ Θεο καί καταγωγς κυριαρχεία τους), σύμφωνα μέ τήν ποία ησος εχε νυμφευθε τήν Μαρία Μαγδαληνή! πό τόν γάμο ατό γεννήθηκε μία κόρη, πό τήν ποία προλθε πρώτη Βασιλική Δυναστεία τς Γαλλίας, κείνη τν Μεροβιγγίων, μέ τελευταο γεμόνα τόν Δαγοβέρτο! (Βλ. Peter Berling "Die kinder des Gral - Τά παιδιά το Γκράαλ" 1991 καί "Das blut der Konige - Θρόνος τν Βασιλέων" 1993 καί Dan Brown "Illuminati - Ο Πεφωτισμένοι" 2002 καί "The Da Vinci code - Κώδικας Ντά Βίντσι" 2003).
 
Σήμερα τό Ποτήριο διεκδικον τό Μητροπολιτικό Μουσεο Τέχνης τς Νέας όρκης καί Καθεδρικός Ναός τς Βαλένθιας σπανίας.
  
α. Τό κειμήλιο το Μητροπολιτικο Μουσείου νομάζεται Ποτήριο τς ντιόχειας. Βρέθηκε τό 1910 στήν Συρία, κατά τήν διάρκεια παρανόμων νασκαφν καί προωθήθηκε πό τόν πλούσιο μπορο ρχαιοτήτων Kouchakji Freres, οκογένεια το ποίου τελικά τό δώρησε στό Μητροπολιτικό Μουσεο. Τό Ποτήριο τς ντιόχειας ποτελεται πό δύο μέρη: Τό σωτερικό εναι να πλό ποτήριο πό σήμι. Τό ξωτερικό εναι πίσης σημένιο καί φέρει περισσότερες πό 250 παραστάσεις. Τήν αθεντικότητα το κειμηλίου χουν κατά καιρούς ποστηρίξει διακεκριμένοι εδικοί πιστήμονες στήν ρχαιολογία καί τήν παλαιοχριστιανική τέχνη, πως Dr. Newbold το Πανεπιστημίου τς Πενσυλβανίας καί Καθηγητής Gustavus Eisen τς καδημίας πιστημν τς Καλιφόρνιας ( τελευταος μελέτησε τό ντικείμενο γιά ννέα χρόνια). (Βλ. Anne Tansey, "Chalice of Art and Mystery"· στό Περιοδικό "Messenger of St. Anthony", τς Βασιλικς το γ. ντωνίου τς Πάδουα, Φεβρ. 1981, σελ. 26 - 27).
  
β. Τό κειμήλιο το Καθεδρικο Ναο τς Βαλένθιας εναι να ποτήριο τν Ρωμαϊκν χρόνων πό βαθύ κόκκινο κορνεαλινό λίθο, μέ διακόσμηση πό χρυσό καί πολυτίμους λίθους το 9ου α. παράδοση συνδέει τό ποτήριο ατό μέ τόν Πάπα Σίξτο Β'. Τό 258, κατά τόν διωγμό το Βαλλεριανο Πάπας τό μπιστεύθηκε στόν ρχιδιάκονο γ. Λαυρέντιο, ποος τό σφάλισε στήν πατρίδα του Huesca. Τό 713, κατά τήν εσβολή τν ράβων, τό κειμήλιο σφαλίσθηκε στήν Μονή το γ. ωάννου στήν Pena καί τό 1399 μεταφέρθηκε στήν Σαραγόσα, πό τόν Βασιλιά Μαρτνο. Τό 1424 λφόνσος Ε' τό μετέφερε στά νάκτορα καί τό 1437 τό κατέθεσε στόν Καθεδρικό Ναό τς Βαλένθιας.
  
Στήν καθ’ μς νατολή, στήν Πατριαρχική Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης φυλάσσονται τρία τμήματα πού ποδίδονται στό γιο Ποτήριο το Μυστικο Δείπνου. Τό κειμήλιο ατό εναι γνωστό σάν «γιόκουπα».
  
Μέρος το Κίονα στόν ποο δέθηκε Κύριος φυλάσσεται σέ Παρεκκλήσιο το Ναο τς γ. Πραξίδης, στή Ρώμη. (Τό πόλοιπο το Κίονος σώζεται στό Παρεκκλήσιο Ecce Homo - "δε νθρωπος" - καί βάση του στή Βασιλική το γ. Μάρκου Βενετίας). Μεταφέρθηκε πό τήν ΚΠολη στή Ρώμη τό 1223, πό τόν Καρδινάλιο ωάννη Colonna, μετά τήν λωση το 1204.
  
Σκάλα το Πιλάτου, που στάθηκε δικαζόμενος Χριστός, κτίθεται στή Ρώμη, σέ Παρεκκλήσιο τς Βασιλικς το Λατερανο. Πρόκειται γιά 28 μαρμάρινα σκαλοπάτια, τά ποα πιστεύεται τι μεταφέρθηκαν στή Ρώμη πό τήν γ. λένη. Κατά τήν παράδοση ο πιστοί νεβαίνουν τήν σκάλα γονατιστοί.
  
Τίμιο Ξύλο πάρχει στόν περίφημο Σταυρό το Σέγερν (στή Βαυαρία), στή Βασιλική το γ. Πέτρου Ρώμης, στό Ναό το Τιμίου Σταυρο τς ερουσαλήμ (στή Ρώμη), στόν Καθεδρικό Ναό το βιέντο τς σπανίας, στήν Παναγία τν Παρισίων, στόν Καθεδρικό Ναό το Trier Γερμανίας, στόν Καθεδρικό Ναό τν Βρυξελλν καί στόν Καθεδρικό Ναό το Ghent Βελγίου. λλα ννέα ποτμήματα Τιμίου Ξύλου σχυρίζεται πώς κατέχει στή Συλλογή του τό ββαεο τς ερς Καρδίας, στό Φάργκο τς Νεβάδας, καί δύο Ρωμαιοκαθολικός Βιολόγος Δρ. Β. Βεντέσκυ.
  
κάνθινος Στέφανος το Κυρίου κατά τήν Λατινική παράδοση εχε διασωθε στά εροσόλυμα. Μεταφέρθηκε στήν ΚΠολη τό 1063, πό που τό 1238 Λατίνος Ατοκράτορας Βαλδουϊνος Β' τόν πρόσφερε στόν Βασιλιά τς Γαλλίας Λουδοβκο Θ' ( ποος νέλαβε τά χρέη του ναντι τν Βενετν), πό τόν ποο κατατέθηκε στό Sainte Chapelle. Σήμερα Στέφανος φυλάσσεται στήν Παναγία τν Παρισίων καί κτίθεται σέ προσκύνημα κάθε Μεγάλη Παρασκευή τν Ρωμαιοκαθολικν. κανθες το Στεφάνου φυλάσσονται: Μία στόν Καθεδρικό Ναό τς Βαρκελώνης, πέντε στόν Καθεδρικό Ναό το βιέντο τς σπανίας, μία στόν Καθεδρικό Ναό τς Πίζας, μία στό ββαεο το Stownbrook Βρεττανίας καί μία στήν Συλλογή το Κολλεγίου Stoneyhurst Βρεττανίας.
  
πό τήν πιγραφή τς Σταυρώσεως να μέρος φυλάσσεται στόν Ναό το Τιμίου Σταυρο τς ερουσαλήμ, στή Ρώμη.
  
Μέρη το Σπόγγου φυλάσσονται στή Ρώμη (στή Βασιλική το Λατερανο καί στή Βασιλική τς γίας Μαρίας Maggiore).
  
πό τά Καρφιά τς Σταυρώσεως να φυλάσσεται στό Ναό το Τιμίου Σταυρο τς ερουσαλήμ στή Ρώμη καί να στόν Καθεδρικό Ναό τς Φλωρεντίας, ν μέρος καρφιο φυλάσσεται καί στήν Παναγία τν Παρισίων. κόμη στή Μόνζα τς ταλίας φυλάσσεται τό Σιδηρον Στέμμα τς Λομβαρδίας, στό ποο Καρλομάγνος τοποθέτησε να πό τά καρφιά τς Σταυρώσεως. Συνολικά, 30 Ρωμαιοκαθολικά προσκυνήματα σχυρίζονται τι κατέχουν καρφιά τς Σταυρώσεως!
  
Τό Σάββανο το Χριστο γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς ταυτίζεται μέ τήν γνωστή Σινδόνη το Τορίνο, ν τμμα του διεκδικε καί Καθεδρικός Ναός το βιέντο τς σπανίας.
  
Μέρη το γίου Μανδηλίου τς γ. Βερονίκης διεκδικον Βασιλική το γ. Πέτρου Ρώμης, Καθεδρικός Ναός το Μιλάνου καί Καθεδρικός Ναός το Jaen τς σπανίας.
  
Τό Βμα το Ποντίου Πιλάτου σώζεται στό Παρεκκλήσιο Sancta Sanctorum τς Βασιλικς το Λατερανο Ρώμης (πρόκειται γιά τό προσωπικό Παρεκκλήσιο τν Παπν, πό τήν ποχή το Μεγ. Κωνσταντίνου μέχρι τήν ξορία τς βινιόν, τό 1313). Τό Βμα ποτελεται πό μία πέτρινη σκάλα μέ 28 σκαλοπάτια, τά ποία νέβηκε Κύριος κατά τήν δίκη Του. Κατά τήν παράδοση μεταφέρθηκε στήν Ρώμη πό τήν γ. λένη. Τό πόλοιπο τς σκάλας, μέ 33 σκαλοπάτια, νασκάφθηκε στήν ερουσαλήμ τό 1968 καί τό 1975.
  
Τμμα τς γίας Ζώνης τς Παναγίας φυλάσσεται στόν Καθεδρικό Ναό το Chartres, που δωρήθηκε πό τόν γγονό το Καρλομάγνου Ατοκράτορα Κάρολο Le Chauve, τό 876. (J. Villette, “Notre Dame de Chartres”, 1976).
 
Τό Σάββανο τς Παναγίας φυλάσσεται στόν Καθεδρικό Ναό Aix La Chapell το αχεν, στή Γερμανία.
  
Ο λυσίδες το ποστόλου Πέτρου φυλάσσονται στόν μώνυμο Ναό τς Ρώμης (San Pietro in Vincoli).
  
Κίονας στόν ποο δέθηκε πόστολος Παλος καί πλάκα πάνω στήν ποία τελειώθηκε, σώζονται στό Ναό τς ποκεφαλίσεως το ποστόλου Παύλου στή Ρώμη (San Paolo Alle Tre Fontane).
  
Τέλος, … Οκία τς περαγίας Θεοτόκου ποστηρίζεται, τι πάρχει στό Λορέτο τς ταλίας, που... μεταφρθηκε π γγλους!
  
να πό τά πλέον σημαντικά κειμήλια πού σχετίζονται μέ τόν σταυρικό θάνατο το Χριστο εναι καί Λόγχη μέ τήν ποία νας τν στρατιωτν νυξε τήν πλευρά το Κυρίου (ω. ΙΘ’ 34 καί Κ’ 25, 27).
  
Γιά τό κειμήλιο ατό βλ. τό σχετικό ατοτελές ρθρο μας.
 
Γ. Τόποι συγκεντρώσεων γίων Λειψάνων στή Δύση
 
Στήν ταλία, τόν κορμό τς Ρωμαϊκς Ατοκρατορίας, Ρώμη ποτελε τόπο μεγάλης συγκεντρώσεως Κειμηλίων καί γίων Λειψάνων. Καί μόνο τό γεγονός, τι στίς Κατακόμβες εναι νταφιασμένοι χιλιάδες Μάρτυρες, πώνυμοι καί νώνυμοι, κάνει τήν Ρώμη νά διακρίνεται πό τούς λοιπούς τόπους συγκεντρώσεως γίων Λειψάνων σέ νατολή καί Δύση.
  
Πέραν τν Κατακομβν στή Βασιλική το γ. Πέτρου φυλάσσονται: Μέρος το Τιμίου Σαυρο, τό κόντιο τς Λόγχης το γ. Λογγίνου το κατοντάρχου, μέρος το γίου Μανδηλίου τς γ. Βερονίκης, τά Λείψανα το ποστόλου Πέτρου, το γ. Γρηγορίου το Θεολόγου, μέρος τν Λειψάνων τς Μεγαλομάρτυρος Κατεβάν (ρθοδόξου Βασιλίσσης τς Γεωργίας) καί Λείψανα λλων γίων.
  
Στόν Καθεδρικό Ναό το Πάπα, τή Βασιλική το γ. ωάννου Λατερανο, φυλάσσονται ο Κάρες τν Πρωτοκορυφαίων ποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί μέρος το Σπόγγου τς Σταυρώσεως.
  
Στή Βενετία φυλάσσονται Λείψανα το πολιούχου γ. Θεοδώρου το Στρατηλάτου, το Εαγγελιστο Μάρκου, τς Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τς Μάρτυρος Λουκίας τν Συρακουσσν, το γ. Κοσμ το Κρητός καί τν γίων Γρηγορίου καί Λεοντίου τς Σάμου, ννινιανο ρχιεπ. λεξανδρείας, Βαρβάρου το Μυροβλύτου, Γεωργίου το Τροπαιοφόρου, Δονάτου π. Εροίας, σαποστόλου λένης, ρμολάου το αματικο, ποστόλων Σίμωνος καί ούδα, Συμεών το Θεοδόχου, Ετυχίου Πατριάρχου ΚΠόλεως, Εσταθίου Πλακίδα καί τς συνοδείας του, Προφήτου Ζαχαρίου, Μάρτυρος σιδώρου τς Χίου, ωάννου το λεήμονος, κ..
  
Στό Ναό το γ. Γεωργίου τν λλήνων, πίσης στή Βενετία, φυλάσσονται μεταξύ λλων Τίμιο Ξύλο καί Λείψανα το Τιμίου Προδρόμου, το Μεγαλομ. Γεωργίου, το ποστόλου νδρέου, το Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, το γ. Παντελεήμονος, το Μεγάλου Βασιλείου, το γ.ωάννου το Δαμασκηνο, το γ. Γρηγορίου το Θεολόγου, το γ. Σπυρίδωνος Τριμυθοντος, το Μεγαλομ. Θεοδώρου το Στρατηλάτου, το ποστόλου Τιμοθέου, το Παιδομάρτυρος Κηρύκου, το ερομάρτυρος ρμολάου, το γ. γνατίου το Θεοφόρου, το ερομάρτυρος Πολυκάρπου π. Σμύρνης, τν Μαρτύρων Ματθαίου καί Θεοφάνους, τς σίας Πελαγίας, τς σιομάρτυρος Παρασκευς, τς Μάρτυρος Μαύρας, τς Μεγαλομάρτυρος Ερήνης, τς γ. θεοδώρας, τς σαποστόλου Θέκλης, κ..
  
Στό Μιλάνο σώζονται τά Λείψανα το γ. μβροσίου π. Μεδιολάνων καί τν Μαρτύρων Γερβασίου καί Προτασίου.
  
Στήν Πάδουα σώζεται τό μεγαλύτερο μέρος τν Λειψάνων το γ. Εαγγελιστο Λουκ.
  
Στή Μεσσνα τς Σικελίας σώζονται Λείψανα το γ. Εαγγελιστο Ματθαίου.
  
Στή Μονή το ρους Κασνο (Monte Cassino) σώζονται τά Λείψανα το γ. Βενεδίκτου τς Νουρσίας καί τς δελφς του γ. Σχολαστικς.
  
Στό Μπάρι σώζεται μέρος τν Λειψάνων το γ. Νικολάου ρχιεπισκόπου Μύρων καί στό Ρίμινι ριστερός βραχίονας το γίου.
  
Στή Νεάπολι σώζονται Λείψανα καί αμα το γ. ερομάρτυρος ανουαρίου.
  
Στό μαλφι σώζονται τά περισσότερα Λείψανα το γ. ποστόλου νδρέου.
  
κτός ταλίας, στήν σπανία τόπος μεγάλης συγκεντρώσεως Κειμηλίων εναι Καθεδρικός Ναός το βιέντο, που κτός λλων φυλάσσονται 5 κανθες πό τόν κάνθινο Στέφανο το Κυρίου, ν στό περίφημο Ρωμαιοκαθολικό προσκύνημα San Diego di Campo Stella φυλάσσονται τά Λείψανα το γ. ακώβου το δελφοθέου.
  
Στή Γαλλία, Λείψανα το Τιμίου Προδρόμου φυλάσσονται στόν Καθεδρικό Ναό τς Tournai. Στό ερό Παρεκκλήσιο - Sainte Chapelle τν Παρισίων φυλάσσονται μέρος το Τιμίου Σταυρο καί το κανθίνου Στεφάνου το Κυρίου καί στό Ναό το γ. Στεφάνου Bu Mont Παρισίων τά Λείψανα τς γ. Γενεβιέβης, ν στήν Tour σώζονται τά Λείψανα το γ. Μαρτίνου π. Τουρώνης.
  
Στή Γερμανία, στόν Καθεδρικό Ναό τς Κολωνίας, σώζονται τά Λείψανα τν Τριν Μάγων καί τς Μάρτυρος Ορσουλας καί στή Foulda τά Λείψανα το εραποστόλου γ. Βονιφατίου.
  
Στή Βρεττανία, Συλλογή τν νακτόρων το Μπάκινχαμ περιλαμβάνει Λείψανα τς γ. Μεγαλομάρτυρος Ακατερίνης, το Πρωτομάρτυρος Στεφάνου καί το ποστόλου Παύλου. Στό ββαεο το Γουεστμίνστερ φυλάσσεται τό διάφθορο Λείψανο το Βασιλέως τς γγλίας γ. δουάρδου το μολογητο . Στόν Καθεδρικό Ναό το Ντάραμ φυλάσσονται Λείψανα το γ. Βέδα καί Κάρα το γ. σβάλδου το Βασιλέως. Στό Ντέβον φυλάσσονται Λείψανα το σιομάρτυρος Νέκταν καί στό Ντόουν τς Βορείου ρλανδίας Λείψανα το γ. Πατρικίου το Φωτιστο.
  
Στήν Σλοβακία, στό Ναό το γ. Μαρτίνου Μπρατισλάβας, φυλάσσονται τά Λείψανα το γ. ωάννου το λεήμονος.
  
Στήν Τσεχία, στήν Πράγα, φυλάσσονται Λείψανα το γ. Προκοπίου τς Σαζάβα, τς Βασιλίσσης γ. Λουντμίλας καί Κάρα το γ. Εαγγελιστο Λουκ.
  
Στήν Πολωνία, κτός τς θαυματουργο Εκόνος τς Παναγίας τς Τσεστοχόβας (τς "Βασιλίσσης τς Πολωνίας"), σώζεται τό διάφθορο Λείψανο το γ. Γαβριήλ το Σλούτσκ καί τά Λείψανα το Νεομάρτυρος Μαξίμου Σάντοβιτς.
  
"θνική Μαριανική Λειψανοθήκη" το Κέντρου Maria Stein, στό χάϊο τν Η.Π.Α. (2291 St. John's Road, Maria Stein, OH 45860), εναι νας πό τούς πολύ γνωστούς τόπους συγκεντρώσεως Λειψάνων στό χρο το Ρωμαιοκαθολικισμο. δρύθηκε τό 1875 πό τόν Παπικό Γενικό Βικάριο το Μιλγουόκι J. Gardner, ποος δώρησε τήν μεγάλη προσωπική του συλλογή Λειψάνων στίς "δελφές το Τιμίου Αματος" το Κέντρου Maria Stein (τό ποο ατοχαρακτηρίζεται σάν "τόπος ερήνης, προσευχς καί φιλοξενίας"). ργότερα μπλουτίσθηκε μέ δωρεές διαφόρων, πως το Ρωμαιοκαθολικο ρχιεπισκόπου το Σινσινάτυ ωάννη Mac Nicholas. Σήμερα στό Παρεκκλήσιο το Κέντρου κτίθενται πλέον τν 1.100 Λειψάνων, κυρίως Ρωμαιοκαθολικν "γίων".
  
Ρωμαιοκαθολικός Ριχάρδος Finzolia, στό Midleton Ν.Υ., χει στήν προσωπική του Συλλογή 200 περίπου Λείψανα.
  
Στό Ναό το "γίου" ωάννου Καντίου, τς Ρωμαιοκαθολικς ρχιεπισκοπς το Σικάγου, κτίθενται Λείψανα τν γίων 12 ποστόλων, 20 πό τούς 34 Διδασκάλους τς κκλησίας καί 2.000 περίπου λλα Λείψανα.
  
"Διεθνής Σταυροφορία γίων Λειψάνων", εναι μίας διεθνής ταιρεία, μέ σκοπός τιμή καί διάσωση γίων Λειψάνων. δρυτής της εναι Θωμς SERAFIN. "Σταυροφορία" εναι ργανωμένη διεθνς καί τά μέλη της νομάζονται "ππότες τς τελευταας Σταυροφορίας, γιά τήν διάσωση γίων Λειψάνων". Στή Συλλογή τς "Σταυροφορίας" περιλαμβάνονται, να δόντι το γ. ωσήφ τς ριμαθαίας, μέρος σαρκός τς γ. Θεοπρομήτορος ννης καί ποτμήματα τν Τριν Μάγων καί το μ. Λογγίνου το κατοντάρχου.
  
Στή Συλλογή το Βιολόγου Δρ. Β. Βεντέσκυ περιλαμβάνονται δύο τμήματα Τιμίου Ξύλου, ποτμήματα τν ποστόλων Πέτρου, Παύλου, νδρέου, ωάννου το Θεολόγου (παράδεκτο πό ρθόδοξη ποψη, φο κκλησία δέχεται καί τιμ Μετάσταση το γίου), ακώβου το δελφοθέου, ακώβου ούστου, Φιλίππου, Βαρθολομαίου, Θωμ, Σίμωνος το Ζηλωτο, Ματθία, Ματθαίου καί Λουκ τν Εαγγελιστν, μβροσίου π. Μεδιολάνων καί Βενεδίκτου τς Νουρσίας.
   
Στή Συλλογή το ββαείου τν Φραγκισκανν τς ερς Καρδίας (Φάργκο Νεβάδας Η.Π.Α.), περιλαμβάνονται ννέα τμήματα Τιμίου Ξύλου! μέρος τν χράντων Παθν· μέρος το κανθίνου Στεφάνου· μέρος τν σαβάνων το Χριστο· καί μέρος τς πινακίδος Ι.Ν.Β.Ι. Περιλαμβάνονται κόμη ποτμήματα τν κολούθων - ποδεκτν πό τήν ρθόδοξη κκλησία - γίων: μ. γάθης, μ. γνς, μβροσίου π. Μεδιολάνων, π. νδρέου, Θεοπρομήτορος ννης, ερο Αγουστίνου, μ. Βάκχου, μ. Βαρβάρας, π. Βαρθολομαίου, Μεγάλου Βασιλείου, Βλασίου π. Σεβαστείας, μ. Καικιλίας, λισσάβετ μητρός ω. Προδρόμου, Φλαβιανο Πάπα Ρώμης, Γάλλου φωτιστο λβετίας, μ. Γεννεσίου, Γρηγορίου το Διαλόγου, Γρηγορίου το Ναζιανζηνο, 14.000 Νηπίων, π. ακώβου το λφαίου, σ. ερωνύμου, Τιμίου Προδρόμου, ωσήφ το Μνήστορος, π. οδα, μ. Λογγίνου το κατοντάρχου, μ. Λουκίας τς Παρθένου, Εαγγελιστο Μάρκου, Μάρθας δελφς Λαζάρου, Πατρικίου φωτιστο τς ρλανδίας, π. Παύλου, Παυλίνου π. Νόλων, π. Πέτρου, μ. Σεβαστιανο, μ. Σεργίου, π. Σίμωνος το Ζηλωτο, Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, γ. Θέκλας, π. Θωμ, Προφήτου Ζαχαρίου, π. Φιλίππου καί Παρθενομάρτυρος Φιλουμένης.
  
Στήν Συλλογή το ββαείου περιλαμβάνονται κόμη καί... λείψανα το γ. ωάννου το Θεολόγου (παράδεκτα - πως ναφέρθηκε - πό ρθόδοξη ποψη) καί το γ. ντωνίου το Μεγάλου.
  
Μέ τήν εκαιρία ατή θά πρέπει νά ναφερθ, τι συνήθεια τς συναρμολογήσεως στν μέ κερί καί τς δημιουργίας νιαίου λειψάνου, προέρχεται πό τό Ρωμαιοκαθολικισμό (λ.χ. "γία" Βεατρίκη στή γυναικεία Μονή τν Βενεδικτίνων, στό Κλάϊντ το Μισορι Η.Π.Α.). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...