Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

189 - Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου της Λιέγης


 Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου της Λιέγης http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου της Λιέγης.
Φέρει Τίμιο Ξύλο και λείψανα.


Στο Μουσείο Curtius (Musée Curtius), στη Λιέγη (Liège) του Βελγίου, φυλάσσεται μία σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου, περίφημο έργο της λεγόμενης τέχνης Μοζάν (Mosan art).

Η τρίπτυχη σταυροθήκη κατασκευάστηκε από ξύλο βελανιδιάς που καλύφθηκε από έκτυπο επιχρυσωμένο χαλκό. Ο χαλκός χαράχτηκε και εν μέρει επισμαλτώθηκε. Το τρίπτυχο αποδίδεται στον Godefroid de Huy (περ 1100 - περ 1173), Βέλγο χρυσοχόο και επισμαλτωτή, και έχει διαστάσεις 55 Χ 53 εκ. (ανοιχτό).


 Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου της Λιέγης http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τέσσερα μικροτεμάχια Τιμίου Ξύλου που ενώθηκαν σε σχήμα σταυρού.
Μικροτεμάχιο από την κάρα του Ιωάννη του Βαπτιστή και ένα δόντι του Αγίου Βικεντίου
.

Στο αέτωμα η μορφή του Χριστού. Στο κεντρικό μέρος δύο άγγελοι κρατούν ένα πλαίσιο που περιέχει τέσσερα μικροτεμάχια Τιμίου Ξύλου που ενώθηκαν σε σχήμα σταυρού. Επιγραφή: Lignu(m) Vit(a)e (= Το Ξύλο της Ζωής). Μεταξύ τους τα μικροτεμάχια του Τιμίου Ξύλου χωρίζονται από μαργαριτάρια. Στο κέντρο του σταυρού πολύτιμος λίθος (αχάτης). Οι άγγελοι συμβολίζουν, όπως υποδηλώνουν οι επιγραφές, την Veritas (= Αλήθεια) αριστερά και την Κρίση (= Judicium) δεξιά. Πάνω από το πλαίσιο με τα μικροτεμάχια του Τιμίου Ξύλου προτομή τρίτου αγγέλου από σμάλτο με την επιγραφή: Misericordia (= Έλεος).  Κατωτέρω του κεντρικού πλαισίου και εντός διαφανούς πολύτιμου λίθου (cabochon) μικροτεμάχιο από την κάρα του Ιωάννη του Βαπτιστή και ένα δόντι του Αγίου Βικεντίου. Στη βάση προτομές πέντε αγίων, τρεις από τους οποίους κρατούν βιβλίο. Επιγραφή: Resurrectio sanctorum (= Η Ανάσταση των Αγίων). Στα πλαϊνά φύλλα του τρίπτυχου, οι προτομές των δώδεκα αποστόλων.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη παράδοση, το Τίμιο Ξύλο δωρήθηκε το 1006 στον αυτοκράτορα Ερρίκο Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον βασιλιά της Γαλλίας Ροβέρτο Β΄ τον Ευλαβή. Με τη σειρά του ο Ερρίκος Β΄ το αντιδώρησε στη χριστιανική αδελφότητα του Τιμίου Σταυρού της Λιέγης, το ίδιο περίπου διάστημα. 
  

Η Λιέγη του Βελγίου. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Λιέγη του Βελγίου.


 Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

188 - Αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο


Αγιοκάταξη του Γέροντος Πορφυρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο http://leipsanothiki.blogspot.be/


Στην αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου (1906 - 1991) προχώρησε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά την σημερινή συνεδρίασή της (Τετάρτη 27/11/2013), υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.


Αγιοκάταξη του Γέροντος Πορφυρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο http://leipsanothiki.blogspot.be/Πηγή:

Οικουμενικό Πατριαρχείο

Αγιορειτικές ΜνήμεςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

187 - Η Εκκλησία έχει σκοπό να κάνει τον άνθρωπο ιερό λείψανοΗ Εκκλησία έχει σκοπό να κάνει τον άνθρωπο ιερό λείψανο  http://leipsanothiki.blogspot.be/
Tο αδιάφθορο λείψανο της Αγίας Θεοδώρας, της Αυγούστας.
"...ἡ
θήκη, θεόστεπτε, τν σν γίων λειψάνων, πλήρης οσα χάριτος, καταφλέγει δαίμονας..."

Σκέφτηκα, λοιπόν, νὰ σᾶς πῶ λίγα πράγµατα γύρω ἀπὸ τὴν ἀξία τῶν ἱερῶν λειψάνων. Τὸ ἐρώτηµα εἶναι: γιατί ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀγαπᾶµε πάρα πολὺ τὰ ἱερὰ λείψανα; Ὑπάρχουν βαθύτατοι λόγοι ποὺ δείχνουν ὅτι τὰ ἱερὰ λείψανα τὰ ἀγαπᾶµε γιατί ἐκφράζουν τὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας µας.
 
Πρῶτον, τὰ ἱερὰ λείψανα µᾶς δείχνουν τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν µερικοὶ ποὺ δὲν πιστεύουν καὶ ἀρνοῦνται τὸν Θεὸ καὶ ὑπάρχει καὶ κάποιος φιλόσοφος παλαιότερα ποὺ ἔλεγε ὅτι ὁ Θεὸς ἀπέθανε. Ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ πολλὲς φορὲς χρησιµοποιοῦµε διάφορα ἐπιχειρήµατα γιὰ νὰ ἀποδείξουµε τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἐπιχειρήµατα φιλοσοφικά, ὀντολογικά, κοσµολογικὰ καὶ ἠθικά. Ἡ µεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ εἶναι τὰ ἱερὰ λείψανα. Αὐτὰ δείχνουν ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει καὶ εἶναι ζωντανός. Δὲν εἶναι ὁ Θεὸς τῶν φιλοσόφων καὶ τῶν στοχαστῶν, ἀλλὰ ὁ Θεὸς τῶν Ἁγίων. Εἶναι ὁ Θεὸς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Ὑπάρχουν πολλὰ λείψανα τὰ ὁποῖα παραµένουν ἄφθαρτα, δὲν λιώνουν καὶ ἄλλα ἱερὰ λείψανα τὰ ὁποῖα εὐωδιάζουν καὶ κάνουν θαύµατα. Προχθὲς ποὺ ἐρχόµουν στὸ Βουκουρέστι, στὸ ἀεροδρόµιο, τὸ ἔµαθαν πολλοὶ (ἄνθρωποι) καὶ ἦρθαν 500 περίπου ἄνθρωποι γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου καὶ παρετήρησα ὅτι µέσα ἀπὸ τὰ λείψανα ἔβγαινε πολλὴ εὐωδία. Ἀπόδειξις ὅτι µέσα ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

  
Ὅταν πεθαίνη ὁ ἄνθρωπος καὶ φεύγη ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶµα, τὸ δέρµα πρέπει νὰ καταστραφῆ, νὰ λιώση. Τὸ δέρµα εἶναι γεµάτο ἀπὸ κύτταρα καὶ ἔπρεπε αὐτὰ νὰ διαλυθοῦν μὲ τὸν θάνατο. Τί εἶναι ὄµως ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὰ ἱερὰ λείψανα νὰ παραµένουν ἄφθαρτα καὶ νὰ διατηρῆται τὸ δέρµα; Εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸ δείχνει ὅτι ὁ Θεὸς ὁ δικός µας εἶναι ζωντανός. Δὲν εἶναι µιὰ ἀξία καὶ µιὰ ἰδέα, ὅπως ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι, δὲν εἶναι κάποιος ὁ ὁποῖος κατοικεῖ στοὺς οὐρανοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ διευθύνει τὸν κόσµο. Ὁ Θεὸς ἀναπαύεται στοὺς ἁγίους καὶ αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὰ ἅγια λείψανα.
 
Δεύτερο θεολογικὸ µήνυµα εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶµα Χριστοῦ, ἀλλὰ εἶναι, ὅµως, καὶ κοινωνία τῆς θεώσεως, διότι φθάνουµε στὴν θέωση, στὴν ἕνωση µὲ τὸν Θεό. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μιὰ φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση, δὲν εἶναι µιὰ θρησκεία, ὅπως οἱ ἄλλες θρησκεῖες, δὲν εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο σωµατεῖο, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὰ ἱερὰ λείψανα εἶναι τὰ µέλη τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ. Γιατί, ὅπως ἔλεγα προηγουµένως, ὁ Χριστὸς κατοικεῖ µέσα στοὺς Ἁγίους. Αὐτὸ δείχνει καὶ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας µας.
 
Ὁ βαθύτερος σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπο ἅγιο. Ἡ Ἐκκλησία µὲ τὰ ἅγια Μυστήρια καὶ τὴν ἀσκητικὴ ζωὴ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν θέωση καὶ τὸν ἁγιασµό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει σκοπὸ νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπο ἱερὸ λείψανο. Αὐτὸς εἶναι ὁ βαθὺς σκοπὸς τῆς ζωῆς µας. Νὰ γίνουµε ἅγιοι, ὅπως ἡ ἁγία Παρασκευὴ καὶ ὁ ἅγιος Πολύκαρπος.
 
Καὶ τρίτο σηµεῖο, θεολογικὸ µήνυµα τῶν ἱερῶν λειψάνων εἶναι ὅτι καταργήθηκε ὁ θάνατος. Πρὶν τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ὁ θάνατος ἦταν ἕνα φοβερὸ θηρίο. Κανένας δὲν µποροῦσε νὰ τὸν νικήση. Μετὰ ὅμως τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι ἑνώνονται µὲ τὸν Χριστὸ νικοῦν τὸν θάνατο. Ὁ θάνατος, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής, εἶναι ἕνας µεγάλος ὕπνος. Ἔβλεπα αὐτὲς τὶς ἠµέρες τὸ ἱερὸ λείψανο τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Εἶναι σὰν νὰ κοιµᾶται καὶ περιµένει τὴν φωνὴ τοῦ Ἀρχαγγέλου, γιὰ νὰ ξυπνήση στὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ θάνατος τώρα δὲν εἶναι φοβερὸς καὶ τροµερός. Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως εἶπα προηγουµένως, εἶναι ἕνας ὕπνος. Μὲ τὸν θάνατο µεταβαίνoυµε ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ στὴν ἄλλη ζωή. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν κτιστὸ ναὸ ὁδηγούµαστε στὸν ἄκτιστο ναό. Ὁ θάνατος εἶναι µιὰ συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸν Θεό, τὴν Παναγία καὶ ὅλους τοὺς Ἅγιους.
 
Αὐτὰ εἶναι τὰ τρία µεγάλα θεολογικὰ µηνύµατα, τὰ ὁποῖα βγαίνουν ἀπὸ τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων μας, ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς ὑπάρχει, εἶναι ζωντανὸς Θεός, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος καὶ ὁ θάνατος ἔχει καταργηθῆ, εἶναι ἕνας ὕπνος.
 
Γι᾽  αὐτὸ προσκυνοῦµε µὲ τόση µεγάλη ἀγάπη καὶ σεβασµὸ τὰ ἱερὰ λείψανα. Γι᾽ αὐτὸ ἐγκαινιάζουµε τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, θέτοντας τὰ ἅγια λείψανα τῶν µαρτύρων στὴν Ἁγία Τράπεζα.

ΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
Μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
Ἱ. Μητρ. Ναυπάκτου, τ. 183, Ὀκτώβριος 2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»


Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

186 - H κολώνα όπου κατά την παράδοση αποκεφαλίσθηκε η αλεξανδρινή Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνη


Η κολώνα όπου κατά την παράδοση αποκεφαλίσθηκε η αλεξανδρινή Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνη. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κολώνα όπου κατά την παράδοση
αποκεφαλίσθηκε η αλεξανδρινή Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνη.


Στον Καθολικό Ναό της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας φυλάσσεται ως πολύτιμο θησαύρισμα η κολώνα όπου κατά την παράδοση αποκεφαλίσθηκε η αλεξανδρινή Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνη.


Η κολώνα όπου κατά την παράδοση αποκεφαλίσθηκε η αλεξανδρινή Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνη. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κολώνα όπου κατά την παράδοση
αποκεφαλίσθηκε η αλεξανδρινή Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνη.185 - Βυζαντινοί εγκόλπιοι σταυροί με Τίμιο Ξύλο


Βυζαντινοί ιεροί θησαυροί διασκορπίστηκαν όχι μόνο προς τη Δύση, αλλά και προς την Ανατολή. Μάλιστα πολύτιμα ιερά αντικείμενα βυζαντινής προέλευσης έχουν βρεθεί ακόμα και στην Κίνα. Αν και η λειψανοθήκη ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διάδοσή τους στη Λατινική Δύση, η αντίστροφη πορεία, η πορεία δηλαδή προς την Ανατολή, δεν μας αφήνει αδιάφορους.

Το Μουσείο Καλών Τεχνών στην Τιφλίδα (Γεωργία) αποθησαυρίζει εγκόλπιους βυζαντινούς σταυρούς με τεμάχια Τιμίου Ξύλου που προέρχονται από το σκευοφυλάκιο του Καθεδρικού Ναού της Μονής Martvili (Γεωργία). Η λειψανοθήκη κατάφερε να βρει δύο φωτογραφίες από δύο διαφορετικούς εγκόλπιους βυζαντινούς σταυρούς του 10ου αιώνα που σύμφωνα με τις πηγές έφεραν μικροτεμάχια Τιμίου Ξύλου και ίσως άλλα λείψανα. Οι φωτογραφίες δείχνουν την πίσω πλευρά των δύο σταυρών.  
 

Βυζαντινοί εγκόλπιοι σταυροί με Τίμιο Ξύλο http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινός εγκόλπιος σταυρός με Τίμιο Ξύλο (περίπου του 10ου αιώνα).
Μουσείο Καλών Τεχνών στην Τιφλίδα (Γεωργία).
Μέρος κάποτε του θησαυρού του Καθολικού Ναού της Μονής Martvili.

Ο ένας σταυρός με διαστάσεις 9 Χ 16 εκ. παρουσιάζει την Θεοτόκο στον τύπο της Οδηγήτριας περιστοιχιζόμενη από τους τέσσερεις ευαγγελιστές, ενώ ο άλλος σταυρός  παρουσιάζει την Θεοτόκο δεομένη, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Δημήτριο και τον Ιερό Χρυσόστομο. Και οι δύο σταυροί είναι διακοσμημένοι με μαργαριτάρια, σμαράγδια, ρουμπίνια, ζαφείρια, άλλους πολύτιμους λίθους, χρυσό και σμάλτο.Βυζαντινοί εγκόλπιοι σταυροί με Τίμιο Ξύλο http://leipsanothiki.blogspot.be/
Άλλος βυζαντινός εγκόλπιος σταυρός με Τίμιο Ξύλο (περίπου του 10ου αιώνα).
Μουσείο Καλών Τεχνών στην Τιφλίδα (Γεωργία).
Μέρος κάποτε του θησαυρού του Καθολικού Ναού της Μονής Martvili.


Μία έρευνα σε ρωσικά αρχεία αποκάλυψε παλιές φωτογραφίες από τους θησαυρούς της Μονής Martvili. Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν (μία μικρή επιλογή), οι σταυροί ήταν τοποθετημένοι σε ειδική θήκη.184 - Οι ιερές εμβάδες του Αγίου Διονυσίου - Ιστορία και παράδοση

Αναδημοσιεύουμε εδώ, λόγω του ενδιαφέροντός του, το άρθρο του Δρ Χρήστου Χ. Καρύδη "Οι ιερές εμβάδες του Αγίου Διονυσίου - Ιστορία και παράδοση" που πρωτοδημοσιεύτηκε στον ιστότοπο "Αρχαιολογία και Τέχνες".

Οι ιερές εμβάδες του Αγίου Διονυσίου - Ιστορία και παράδοση http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ιερή εμβάδα του Αγίου Διονυσίου.

Η υπόδηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια βασική ανάγκη του ανθρώπου και μέρος της ένδυσης, αλλά στην πραγματικότητα για αυτούς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο πεδίο είναι όχι μόνο τεχνική, αλλά τέχνη και πολλές φορές καλλιτεχνία που απαιτεί ιδιαίτερη φαντασία και συνθετική ικανότητα από τους δημιουργούς της.
 
Στο συγκεκριμένο άρθρο θα γίνει αναφορά στην ιστορία, την κατασκευή και την παράδοση των ιερών εμβάδων (παντούφλες) του Αγίου Διονυσίου της Ζακύνθου. Η συγκεκριμένη υπόδηση τοποθετείται στην ειδική κατηγορία των ιερών ορθόδοξων ενδυμάτων που συνδέονται με τα ιερά λείψανα.

 
Tα μορφολογικά και αισθητικά στοιχεία που εντοπίστηκαν στη μελέτη των υφασμάτινων εμβάδων του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου αναδεικνύουν την τέχνη και την ομοιότητα που παρουσιάζουν οι εμβάδες των Επτανήσιων Αγίων από τον 18ο αιώνα και έπειτα. 
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

183 - Νέες φωτογραφίες από το βυζαντινό στρατιωτικό εγκόλπιο με λύθρο του Αγίου Δημητρίου


Νέες φωτογραφίες από το βυζαντινό στρατιωτικό εγκόλπιο με λύθρο του Αγίου Δημητρίου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η πίσω πλευρά του βυζαντινού στρατιωτικού εγκολπίου με λύθρο του Αγίου Δημητρίου, χώμα
δηλαδή α
νακατεμένο με πηγμένο αίμα του Αγίου που λαμβανόταν από το μέρος του μαρτυρίου του.

Η εσωτερική τετράγωνη θήκη με παράσταση του Αγίου Δημητρίου περιείχε πιθανώτατα μύρο του Αγίου.Στην ανάρτηση 9 - ΑΙΤΕΙΣΕ ΘΕΡΜΟΝ ΦΡΟΥΡΟΝ ΕΝ ΜΑΧΑΙΣ ΕΧΕΙΝ είχαμε παρουσιάσει ένα σπάνιο βυζαντινό στρατιωτικό εγκόλπιο λειψανοθήκη με λύθρο του Αγίου Δημητρίου, αλλά είχαμε καταφέρει να βρούμε μόνο δύο φωτογραφίες. Πρόσφατα όμως η λειψανοθήκη βρήκε άλλες πέντε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και σας τις παρουσιάζει παρακάτω: 

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

182 - Επιστολιμαία μελέτη περί της τιμής των πρεσβειών των Αγίων και των λειψάνων αυτών


Λεπτομέρεια ψηφιδωτού από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/
Εγώ τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσω


Η "Επιστολιμαία μελέτη περί της τιμής των πρεσβειών των Αγίων και των λειψάνων αυτών" του πρώην Μητροπολίτη Μεσσηνίας Πολυκάρπου Συνοδινού δημοσιεύθηκε σε δύο συνέχειες στο περιοδικό Θεολογία το 1956-7 [τόμος ΚΖ' (1956), τχ 4 (σσ. 634-642) και τόμος ΚΗ' (1957), τχ 1 (σσ. 91-102)].

Η μελέτη αυτή που παρουσιάζεται υπό τύπον επιστολής απαντά σε κάποιον υποτίθεται Ελληνοαμερικάνο, ο οποίος αμφιβάλλει αν θα πρέπει να τιμούμε και να προσκυνούμε τους αγίους και τα λείψανά τους. Μάλιστα φρονεί ότι η τιμή και η προκύνησις προς τους αγίους και τα λείψανά τους είναι "ένδειξις αρχαίας ειδωλολατρικής πλάνης". Η μελέτη
του πρώην Μητροπολίτη Πολυκάρπου Συνοδινού είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναδημοσιεύεται στη λειψανοθήκη λόγω του πλούτου των πληροφοριών και της θεολογικής ανάλυσης του συγγραφέα της.

Ο Πολύκαρπος Συνοδινός (1864-1947) γεννήθηκε στη Σίφνο το 1864. Το 1885 πήγε να σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Από το 1900 περίπου υπηρέτησε σαν ιεροκήρυκας σε πολλές μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και το 1923 εξελέγη Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, θέση που διατήρησε έως το 1933, οπότε και εκλέχθηκε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, μετά την εκδημία του Μελετίου Σακελαρόπουλου. Μητροπολίτης Μεσσηνίας παρέμεινε ως το 1945, οπότε και παραιτήθηκε. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ανέπτυξε πλούσια ποιμαντική και κοινωνική δράση.

Απεβίωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 1947 στην Αθήνα και ετάφη στο Α' Κοιμητήριο των Αθηνών. Αργότερα τα λείψανά του μεταφέρθηκαν, βάσει της τελευταίας του επιθυμίας, στη Σίφνο, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε ειδική κρύπτη, στον Ιερό Ναό του Ιωάννου του Θεολόγου "Μουγκού" στη Σίφνο και συγκεκριμένα στο παρεκκλήσι του Αγίου Πολυκάρπου
.


Η "Επιστολιμαία μελέτη περί της τιμής των πρεσβειών των Αγίων και των λειψάνων αυτών" του πρώην Μητροπολίτη Μεσσηνίας Πολυκάρπου Συνοδινού http://leipsanothiki.blogspot.be/


Διαβάστε το υπόλοιπο παρακάτω:


Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

181 - Φωτογραφίες από τους συλημένους κειμηλιακούς θησαυρούς της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου


Φωτογραφίες από τους συλημένους κειμηλιακούς θησαυρούς της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σπάνια Σταυροθήκη με Τίμιο Ξύλο και ίσως άλλα λείψανα.
Χρησιμοποιούνταν από τους λεγόμενους "ταξιδευτές" (συνήθως κληρικούς)
σε περιοδείες "ιεράς ζητείας" προς συλλογή ελεών
.
Γνωστός ταξιδευτής ήταν ο  Καισάριος Δαπόντες (1713 - 1784).


Το 2006, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Βουλγαρίας (Σόφια) διοργάνωσε μία έκθεση με τίτλο: "Βουλγαρικοί Θησαυροί 9ος-19ος αιώνες", της οποίας τα κύρια εκθέματα ήταν οι θησαυροί του Στρατιωτικού Ταμείου της Βουλγαρίας, οι οποίοι ήταν μέχρι τότε αφανείς, ενώ έγινε γνωστή η ύπαρξή τους μόλις το 1992.

Το 1916, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, μία επιτροπή 200 Βούλγαρων ειδικών τριγύρισε τη Μακεδονία και τη Θράκη και λεηλάτησε μουσεία, εκκλησίες και μοναστήρια (γνωστότερη περίπτωση είναι οι κειμηλιακοί θησαυροί της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου). Οι λεηλατημένοι πολιτιστικοί θησαυροί, θα έπρεπε να επιστραφούν από τη Βουλγαρία βάσει της Συνθήκης Ειρήνης του Νεϊγύ (1919)  στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ.

Φωτογραφίες από τους συλημένους κειμηλιακούς θησαυρούς της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Άλλη σπάνια Σταυροθήκη με Τίμιο Ξύλο και λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσιοστόμου,
Αγίας Παρασκευής και Αγίου Τρύφωνος. Χρησιμοποιούνταν επίσης από "ταξιδευτές"
σε περιοδείες "ιεράς ζητείας" προς συλλογή ελεών.

Οι παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζουν μόνο μερικά από τα κλαπέντα ιερά αντικείμενα της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου:


180 - Δύο κάρες αγίων από τους συλημένους θησαυρούς της Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου


Δύο κάρες αγίων από τους συλημένους θησαυρούς της Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα της Αγίας Ματρώνας της εν Κωνσταντινουπόλει σε "ομιλούσα" επίχρυση λειψανοθήκη
διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους, μέρος κάποτε των συλημένων κειμηλιακών θησαυρών
της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου.

Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Национален Исторически Музей) της Βουλγαρίας (Σόφια) φυλάσσονται δύο υπέροχες "ομιλούσες" λειψανοθήκες με τις κάρες της Αγίας Ματρώνας της εν Κωνσταντινουπόλει και του Αγίου Διονυσίου Α΄, του επονομαζόμενου Σοφού, ο οποίος διετέλεσε Οικουμενικός Πατριάρχης την περίοδο 1467-1471 και 1488-1490. Οι κάρες προέρχονται από τους συλημένους από τους βούλγαρους κομιτατζήδες κειμηλιακούς θησαυρούς της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου.


Δύο κάρες αγίων από τους συλημένους θησαυρούς της Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα του Αγίου Διονυσίου Α΄, Οικουμενικού Πατριάρχου, σε "ομιλούσα"
επίχρυση λειψανοθήκη, μέρος κάποτε των συλημένων κειμηλιακών
θησαυρών της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου.

Σόφια, Βουλγαρία. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σόφια, Βουλγαρία.


Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:


Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

179 - Το ακρωτηριασμένο χέρι του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού


Το δεξί χέρι του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού http://leipsanothiki.blogspot.be/


Όπως είναι γνωστό από τον βίο του, ο Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής συνελήφθη και προσήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τον μονοφυσίτη αυτοκράτορα Κώνστα Β΄ με τις κατηγορίες της απείθειας σε αυτοκρατορικό διάταγμα, αλλά και της αίρεσης. Θα δικαστεί και θα καταδικαστεί συνολικά τρεις φορές σε εξορία, αλλά την τρίτη φορά ο Όσιος (μαζί και οι συνοδοί μαθητές του) θα βασανιστεί, θα του κοπεί η γλώσσα από τον φάρυγγα και επιπλέον το δεξί χέρι, ούτως ώστε ούτε να μπορεί να ομιλεί, ούτε να γράφει. Μάλιστα, όπως περιγράφεται στον βίο του, τα αποκομμένα μέλη θα κρεμαστούν πάνω του και θα διαπομπευτεί στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, καθώς μεταφέρονταν στον τελευταίο τόπο της εξορίας του.

Όμως αυτό το ακρωτηριασμένο χέρι του Οσίου, ενάντια σε όλες τις περιστάσεις, θα διασωθεί και ταξιδεύοντας διαμέσου των αιώνων και των ιστορικών μεταβολών θα "αναπαυτεί" από τον 12ο αιώνα και μετά στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. Θεωρείται μάλιστα και το μόνο γνωστό λείψανο του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού. 


Το δεξί χέρι του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού http://leipsanothiki.blogspot.be/


Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω από πρόσφατες ιερές περιοδείες της τιμίας χείρας του Οσίου στη Ρουμανία και Βουλγαρία:

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

178 - Το Άγιον Όρος στη μέση της Βαϊκάλης


Το Άγιον Όρος στη μέση της Βαϊκάλης http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η μοναδική εκκλησία στο νησί  Ολχόν της Βαϊκάλης

Η Βαϊκάλη είναι λίμνη που βρίσκεται στη νότια Σιβηρία κοντά στην πόλη του Ιρκούτσκ. Είναι η βαθύτερη και παλαιότερη λίμνη στον κόσμο, καθώς επίσης και η λίμνη με τον μεγαλύτερο όγκο γλυκού νερού. Περιέχει πάνω από ένα πέμπτο του γλυκού νερού παγκοσμίως και περισσότερο από 90% του γλυκού νερού της Ρωσίας. Η έκτασή της είναι 31.468 τετ. χλμ. (μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου) και έχει μήκος 654 χλμ., πλάτος 74 χλμ. και μέγιστο βάθος 1.680 μ. Από το 1996 η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει συμπεριλάβει τη λίμνη Βαϊκάλη στον Κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (φυσική κληρονομιά).

Στη μέση της λίμνης βρίσκεται το νησί Ολχόν με μήκος 71,5 χλμ. και πλάτος 20,8 χλμ. Ο πληθυσμός του νησιού δεν ξεπερνά τα 1500 άτομα, κατά κύριο λόγο ιθαγενείς ψαράδες και αγρότες, που ζουν σε 5 χωριά ή και σε μικρότερους οικισμούς. Οι κάτοικοι του νησιού είναι κατά κύριο λόγο σαμανιστές, αλλά υπάρχει και μία (και μοναδική) Ρώσικη Ορθόδοξη εκκλησία.

Το Άγιον Όρος στη μέση της Βαϊκάλης http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το νησί Ολχόν της Βαϊκάλης (από γερμανικό χάρτη)

Η εκκλησία φαίνεται να είναι πολύ δραστήρια, αφού επιδίδεται σε ιεραποστολή στους ιθαγενείς της περιοχής, έχει ιστότοπο στο διαδίκτυο και συχνά οργανώνει προσκυνηματικά ταξίδια (στην Ευρωπαϊκή Ρωσία, Ελλάδα, Ιερουσαλήμ).

Σε ένα από αυτά τα προσκυνηματικά τους ταξίδια είδαν την εικόνα της Θεοτόκου Εφόρου του Αγίου Όρους, στην οποία η Θεοτόκος πατάει πάνω στο περιβόλι Της, το Άγιον Όρος, και τόσο την άρεσαν που έφτιαξαν μία παρόμοια για την εκκλησία τους (εικόνα και τοιχογραφία) να την προσκυνούν, μόνο που στη δική τους εικόνα, η Θεοτόκος πατάει πάνω στο νησί τους.
  

Το Άγιον Όρος στη μέση της Βαϊκάλης http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Θεοτόκος, Έφορος του Αγίου Όρους (η μικρή εικόνα)
και η Θεοτόκος, Έφορος του Ολχόν Βαϊκάλης (η τοιχογραφία)

Το 2006, το Άγιον Όρος τους προμήθευσε με μία ξύλινη λειψανοθήκη που φέρει μικροσκοπικά μικροτεμαχίδια αγίων λειψάνων προς αγιασμό του ορθόδοξου πληρώματος της εκκλησίας τους. Και με αυτόν τον τρόπο, με την εικόνα και τα λείψανα, το Άγιον Όρος συνδέεται πνευματικά με την ενορία τους πάνω σε αυτό το μεγάλο ημιέρημο νησί, στη μέση της Βαϊκάλης, στην παγωμένη Σιβηρία.

Δείτε φωτογραφίες:

177 - Η σπάνια βυζαντινή χρυσή λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα


Η σπάνια βυζαντινή χρυσή λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η σπάνια βυζαντινή χρυσή λειψανοθήκη (προεικονομαχικής περιόδου) της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα.
Παραδόθηκε από τον Θωμά Παλαιολόγο στον Πάπα Πίο Β΄ για να διασωθεί από τους Οθωμανούς Τούρκους.
 
Στο βιβλίο του θεολόγου Αριστείδη Γ. Πανώτη, Παύλος Στ' - Αθηναγόρας Α': Ειρηνοποιοί, Ίδρυμα Ευρώπης ΔΡΑΓΑΝ, Αθήναι 1971, σσ. 261, διαβάζουμε τα εξής ενδιαφέροντα σχετικά με την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου από τη Ρώμη στην Πάτρα στις 26 Σεπτεμβρίου 1964:

“Η ιστορία της επιστροφής της κάρας του Αγίου Ανδρέα άρχισε τον Φεβρουάριο του 1963 σε μια συνάντηση Ορθοδόξων και Καθολικών στην Αθήνα. Γίνονται οι σχετικές εισηγήσεις στη Ρώμη, με θετικά αποτελέσματα. Υποδεικνύεται στον Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνο από τον γράφοντα, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει το διάβημά του. Συντάσσεται το κείμενο και αποστέλλεται. Η απάντηση είναι αρίστη. Στα μέσα Μαΐου έρχεται στην Πάτρα ο Ιω. Βίλλεμπρανς για μυστικές συνεννοήσεις με τον Μητροπολίτη Κωνσταντίνο, ο οποίος και γράφει προσωπικό γράμμα στον Πάπα Παύλο ΣΤ'. Ο Πάπας Παύλος ΣΤ' απαντά καταφατικά στο αίτημα. Θέλει όμως να επιστραφεί η Κάρα “με νέα λειψανοθήκη ανταξία του περιεχομένου της” που τα έξοδά της θα κατέβαλε ο ίδιος, γιατί η αρχική λειψανοθήκη, με την οποία ο Θωμάς Παλαιολόγος παρέδωσε την κάρα στον Πάπα Πίο Β', το 1462, είχε αντικατασταθεί με νεωτέρα και είχαν χαθεί τα ίχνη της παλαιάς σε κάποιο Σκευοφυλάκιο. Ζητούνται σχέδια λειψανοθήκης ορθοδόξου τεχνοτροπίας από την Αθήνα, αλλά παράλληλα γίνονται και έρευνες για την ανακάλυψη της αρχικής λειψανοθήκης. Ανακαλύπτεται. Ήταν στο μουσείο της πατρίδος του Πάπα Πίου Β'. Είναι χρυσή και η επιστημονική εξέτασή της από διαπρεπείς αρχαιολόγους και βυζαντινολόγους αποδεικνύει ότι είναι σπάνιο έργο τέχνης της προεικονομαχικής περιόδου (Ζ' αιώνος) και έτσι έχει μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Μετά την υπεύθυνη αυτή γνώμη, ο Πάπας αποφασίζει να κάνει διπλό δώρο στη Μητρόπολη Πατρών, την κάρα και την αρχαία λειψανοθήκη. Την επισκευάζουν και της προσθέτουν μόνο μία βάση από πολύτιμο λίθο “κύανο” (lapis lazuli) με την επιγραφή “εν πνεύματι ομονοίας και ως δείγμα μεγάλης αγάπης”. Μέσα στη μοναδική αυτή λειψανοθήκη, με σχετική τελετή, παρουσία των Ορθοδόξων Παρατηρητών, ο Πάπας κλείνει το ιερό λείψανο, σφραγίζει την λειψανοθήκη, η οποία παραδίδεται στον Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνο, στις 26 Σεπτεμβρίου 1964”.
  

Η σπάνια βυζαντινή χρυσή λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Αρχιερατικό συλλείτουργο το 1967 στην Μονή του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία
προεξάρχοντος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

Η λειψανοθήκη συγκέντρωσε φωτογραφίες αρχείου με την αρχαία βυζαντινή λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

176 - Η κάρα του Αποστόλου Ανδρέα


Η κάρα του Αποστόλου Ανδρέα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα του Αποστόλου Ανδρέα (κάτοψη)


Φωτογραφίες από την κάρα του Αποστόλου Ανδρέα, του πολιούχου των Πατρών. Η ναόσχημη λειψανοθήκη είναι σύγχρονης κατασκευής και φυλάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Εκτός της κάρας, στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών υπάρχουν ακόμα ο τάφος (στον παλαιό ναό), τμήμα της χειρός του Αποστόλου και λείψανα του Σταυρού του μαρτυρίου του.


Παλαιά ρώσικη εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Παλαιά ρώσικη εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα

Δείτε τις φωτογραφίες παρακάτω:Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

175 - Ναι, είμαστε Έλληνες. Ναι, είμαστε Βυζαντινοί.

Ανακάλυψα τυχαία τον ρώσο φωτογράφο Михаил Тимофеев που βγάζει υπέροχες ασπρόμαυρες φωτογραφίες με θέματα από τη σύγχρονη θρησκευτική ζωή της Ρωσίας. Αφορμή όμως για να αποφασίσω να κάνω μία μικρή επιλογή από φωτογραφίες του και να τις αναρτήσω εδώ (εκτός δηλαδή της συνήθους θεματογραφίας της λειψανοθήκης) ήταν η λεζάντα που έβαλε στην παρακάτω έγχρωμη  φωτογραφία του: Да. Греки мы. Да. Византийцы мы. Но русские и телом и душою. Που πάει να πει: Ναι, είμαστε Έλληνες. Ναι, είμαστε Βυζαντινοί. Αλλά Ρώσοι τη τε ψυχή και τω σώματι.Да. Греки мы. Да. Византийцы мы. Но русские и телом и душою.


Δείτε παρακάτω μία μικρή επιλογή από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του. Για όλες τις φωτογραφίες που αναρτώνται εδώ το copyright είναι αποκλειστικά του φωτογράφου: © Михаил Тимофеев.


174 - Τα ιερά λείψανα ως πνευματικά φράγματα


Τα ιερά λείψανα ως πνευματικά φράγματα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Γέρων Παΐσιος ο Αγιορείτης


- Γέροντα, μπορεί ο Άγιος Σπυρίδων να ζήτησε από τον Θεό να μείνη άφθαρτο το Λείψανό του;
- Όχι, πώς μπορεί να γίνη αυτό; Οι Άγιοι δεν ζητούν τέτοια πράγματα. Ο Θεός οικονόμησε να μείνη άφθαρτο το Λείψανο, για να βοηθιούνται οι άνθρωποι. Και βλέπετε πως τα έχει οικονομήσει ο Θεός! Επειδή η Κέρκυρα, η Κεφαλλονιά και η Ζάκυνθος είναι κοντά στην Ιταλία και εύκολα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον Καθολικισμό, έβαλε φράγμα εκεί πέρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο.

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Στ΄, Περί Προσευχής, έκδ. Ιερόν Ησυχαστήριον "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος", Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2012, σελ. 110.

  
  
Τα ιερά λείψανα ως πνευματικά φράγματα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το άφθορο λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα

Τα ιερά λείψανα ως πνευματικά φράγματα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το άφθορο λείψανο του Αγίου Γερασίμου

Τα ιερά λείψανα ως πνευματικά φράγματα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το άφθορο λείψανο του Αγίου Διονυσίου


Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

173 - Ιερό λείψανο του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου

Το ιερό λείψανο του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου (1840-1924) αποθησαυρίζεται στο Ιερό Ησυχαστήριο "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος" στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.


Ιερό λείψανο του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου http://leipsanothiki.blogspot.be/

Ιερό λείψανο του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου http://leipsanothiki.blogspot.be/

172 - Η βυζαντινή σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου Fieschi MorganΗ βυζαντινή σταυροθήκη Fieschi Morgan http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή σταυροθήκη Fieschi Morgan.
 
Η βυζαντινή σταυροθήκη Fieschi Morgan κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 9ου αιώνα (περίπου το 800) από χρυσό, σμάλτο και νιέλο. Έχει διαστάσεις 10,2 x 7,3 εκ. και είναι στην πραγματικότητα μία θήκη που κλείνει με ένα συρόμενο κάλυμμα (καπάκι). Η πάνω πλευρά του καλύμματος είναι διακοσμημένη με σμάλτο και εικονίζει την Σταύρωση, καθώς και προτομές αγίων, ενώ η κάτω του πλευρά έχει τέσσερα επεισόδια  από τη ζωή του Χριστού. Προτομές αγίων εικονίζονται επίσης περιμετρικά της σταυροθήκης. Το κάλυμμα  αποκαλύπτει στο εσωτερικό πέντε μεγάλα διάχωρα σε σχήμα σταυρού που περιείχαν κάποτε Τίμιο Ξύλο και πιθανότατα μικρολείψανα των αγίων που εικονίζονται στην σταυροθήκη. Το Τίμιο Ξύλο και τα λείψανα λανθάνουν σήμερα.

Η βυζαντινή σταυροθήκη Fieschi Morgan http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το κάλυμμα της βυζαντινής σταυροθήκης. Η Σταύρωση στο κέντρο με την Θεοτόκο και τον Ιωάννη
και δεκατέσσερεις προτομές αγίων περιμετρικά. Εικονίζονται οι Άγιοι Δημήτριος, Ευστάθιος, Λαυρέντιος, Λουκάς,
Μάρκος, Θωμάς, Ιάκωβος, Γρηγόριος ο Θαυματουργός, Κοσμάς, Δαμιανός, Αντώνιος, Ιούδας, Ματθαίος και Βαρθολομαίος. 
      
Η σταυροθήκη ήταν κάποτε στην κατοχή του Πάπα Ιννοκέντιου του Γ', ο οποίος, ως γνωστόν, υποστήριξε την Δ' Σταυροφορία. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, οι μοναχοί του Αγίου Όρους απευθύνθηκαν σε αυτόν, καθώς οι Σταυροφόροι τους κακομεταχειρίστηκαν. Ο Ιννοκέντιος τους πήρε υπό την προστασία του και στις επιστολές του (ΧΙΙΙ, 40 XVI, 168) αποτίει φόρο τιμής στις μοναστικές αρετές τους. Η βυζαντινή σταυροθήκη Fieschi Morgan είναι από το 1917, κατόπιν δωρεάς, τμήμα του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.


Η βυζαντινή σταυροθήκη Fieschi Morgan http://leipsanothiki.blogspot.be/
Προτομές αγίων στις τέσσερεις πλευρές περιμετρικά της βυζαντινής σταυροθήκης.
Εικονίζονται οι Άγιοι
Αναστάσιος, Νικόλαος, Πέτρος, Παύλος, Ιωάννης, Ανδρέας,
Παντελεήμων, Ευστράτιος, Μερκούριος,
Πλάτων, Θεόδωρος, Προκόπιος και Γεώργιος.

Δείτε ακόμα έντεκα φωτογραφίες παρακάτω:171 - Βυζαντινός σταυρός κόσμημα


Βυζαντινός σταυρός κόσμημα http://leipsanothiki.blogspot.be/


Αυτός ο σταυρός κόσμημα είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο ολοκληρωμένα τεχνικά προσωπικά λατρευτικά αντικείμενα που επιβίωσαν από το Βυζάντιο. Από τη μία πλευρά ο Χριστός Παντοκράτωρ ευλογεί τον θεατή με το δεξί του χέρι και κρατά το Ευαγγέλιο στο αριστερό. Ο περιβάλλων χρυσός υπενθυμίζει τον χρυσό κάμπο των ψηφιδωτών που πλαισιώνει τις εικόνες του Παντοκράτορα στους θόλους των μεσοβυζαντινών ναών. Στην άλλη πλευρά η Παναγία σε προφίλ τριών τετάρτων δέεται στον γιο της για λογαριασμό του κατόχου του σταυρού. Αυτός ο τύπος της δεομένης Θεοτόκου ανακαλεί την περίφημη εικόνα της Παναγίας Αγιοσορίτισσας στην Κωνσταντινούπολη. Επιγραφές: Ι(ησού)Σ Χ(ριστό)Σ Ο Β(ασιλεύς) Τ(ης) Δ(όξης) στην μία πλευρά και Μ(ήτη)Ρ Θ(εο)Υ στην άλλη.
   
Ο σταυρός κατασκευάστηκε το 1100 περίπου στην Κωνσταντινούπολη από χρυσό και σμάλτο και από το 1994 βρίσκεται στην κατοχή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. 


Βυζαντινός σταυρός κόσμημα http://leipsanothiki.blogspot.be/Πηγή:

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη)

170 - Δύο ιερά κειμήλια από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους


Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι του μοναχού Θεολόγου Λαυριώτου (Ιανουάριος 2013) και προέρχονται από την ιστοσελίδα ATHOS Mount στο Facebook. Στις φωτογραφίες εικονίζονται η Τιμία Κάρα του Μεγάλου Βασιλείου, αφιέρωμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, και ο βαρύς επιστήθιος ηγουμενικός σταυρός του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του θεμελιωτή του μοναχισμού στο Άγιο Όρος, που περιέχει και ιερά λείψανα. Και τα δύο ιερά κειμήλια φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος.

Δύο ιερά κειμήλια απο την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Προηγούμενος Ιερομόναχος Βασίλειος Λαυριώτης (Πνευματικός) τελεί τη θεία Λειτουργία στο
καθολικό της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Η Ιερή Κάρα του Μεγάλου Βασιλείου
τοποθετημένη στην Ιερά Τράπεζα, ενώ τελείται το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.

Δύο ιερά κειμήλια απο την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Τίμια Κάρα του Μεγάλου Βασιλείου, αφιέρωμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά.

Δύο ιερά κειμήλια απο την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο βαρύς επιστήθιος ηγουμενικός σταυρός του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του θεμελιωτή του μοναχισμού
στο Άγιο Όρος. Αντί για αλυσίδα έχει μια κυκλοτερή λάμα σιδήρου, ενώ ζυγίζει περίπου 2,7 κιλά.Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

169 - Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903


 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το ξύλινο φέρετρο στο οποίο εναποτέθηκε ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ.
Το φέρετρο λαξεύτηκε από τον ίδιο τον Όσιο.

Εβδομήντα χρόνια μετά την κοίμηση του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ (+1833) έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του και η αγιοκατάταξή του. Στις 19 Ιουλίου (1 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο) του 1903 στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο (στα ρωσικά: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский Монастырь) προσήλθαν περισσότεροι από τριακόσιες χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη Ρωσία προ του λειψάνου του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ για την ανακομιδή του και την επίσημη αγιοκατάταξή του. 
 
 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο χωλός Βασίλι Λικόφ, ηλικίας 28 χρονών, ένας από τους πολλούς που θεραπεύτηκαν
την ημέρα αγιοκατάταξης του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

Στην ανακομιδή ήταν παρών και ο τσάρος Νικόλαος ο Β' με την οικογένειά του. Επίσημα έγγραφα αλλά και οι εφημερίδες της εποχής μάς επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε το σημαντικό αυτό γεγονός. Μία σπάνια μάλιστα σειρά εξήντα τριών ασπρόμαυρων φωτογραφιών "εικονογραφεί" την πνευματική αυτή στιγμή της Ρωσίας, αλλά και όλης της Ορθοδοξίας.


Δείτε τις φωτογραφίες παρακάτω:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...