Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

497 - Λείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Λείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου http://leipsanothiki.blogspot.gr/
Εικόνα του Αγίου Βασιλείου από εικονογραφικό εργαστήρι
της σκήτης Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους.
Πειραιάς 1923.


Λείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου έχουν εντοπισθεί μέχρι τώρα από τη λειψανοθήκη τα ακόλουθα:


Λείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου http://leipsanothiki.blogspot.gr/
Μέρος από τα λείψανα του Αγίου Βασιλείου.

 Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:
  

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

496 - Τα σπάργανα του Χριστού

Τα σπάργανα του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η προσκύνηση των ποιμένων, πίνακας του Georges de la Tour, 1644, Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι.


ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ. (Κατά Λουκάν, 2, 11-12)

Τα σπάργανα του Χριστού είναι οι φασκιές, δηλαδή οι μακριές και φαρδιές υφασμάτινες ταινίες, με τις οποίες τύλιγαν παλιά τα μωρά. Το έθιμο της σπαργάνωσης των νεογέννητων είναι πολύ παλιό, διήρκεσε επί χιλιετηρίδες και μόλις πρόσφατα σταμάτησε στην Ευρώπη (ίσως εδώ και σαράντα, πενήντα χρόνια).

Σύμφωνα με μια παράδοση, τα σπάργανα του Χριστού είχαν διασωθεί στα Ιεροσόλυμα και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη από την Αγία Ευδοκία, σύζυγο του αυτοκράτορα Θεοδόσιου Β´

Τα σπάργανα του Χριστού ήταν πολύ δημοφιλή ως χριστολογικό κειμήλιο στο Βυζάντιο και έχει διασωθεί μια μικρογραφία στο χειρόγραφο «Σκυλίτζης της Μαδρίτης» στην οποίαν παριστάνεται λιτανεία ιερών κειμηλίων, ανάμεσα στα οποία ήταν και τα σπάργανα του Χριστού, από το Μέγα Παλάτιο των Βυζ. αυτοκρατόρων ως την Παναγία των Βλαχερνών. 


Τα σπάργανα του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
αὐχμοῦ δὲ γενομένου, ὡς ἐπὶ μῆνας ὅλους ἓξ μὴ καταρραγῆναι ὑετόν, λιτανείαν ἐποιήσαντο
οἱ τοῦ βασιλέως ἀδελφοί, ὁ μὲν Ἰωάννης βαστάζων τὸ ἅγιον μανδύλιον, ὁ μέγας δομέστικος
τὴν πρὸς Αὔγαρον ἐπιστολὴν τοῦ Χριστοῦ
καὶ ὁ πρωτοβεστιάριος Γεώργιος τὰ ἅγια σπάργανα.
καὶ πεζῇ ὁδεύσαντες ἀπὸ τοῦ μεγάλου παλατίου ἀφίκοντο ἄχρι τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας
θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν. ἐποίησε δὲ καὶ ἑτέραν λιτὴν ὁ πατριάρχης σὺν τῷ κλήρῳ.
οὐ μόνον δὲ οὐκ ἔβρεξεν, ἀλλὰ καὶ χάλαζα παμμεγέθης καταρραγεῖσα συνέτριψε
τὰ δένδρα καὶ τὰς κεράμους τῆς πόλεως.

 Διαβάστε περισσότερα:

111 - Τα ιερά κειμήλια της Θεοτόκου του Φάρου στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

390 - Ιερά Λείψανα της Γεννήσεως του Χριστού στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Πολύ γρήγορα μικροτεμάχια από τα σπάργανα του Χριστού ενσωματώθηκαν σε βυζαντινές σταυροθήκες Τιμίου Ξύλου μαζί με άλλα χριστολογικά και μαριολογικά κειμήλια, των οποίων οι κάτοχοι ήταν μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Κάποιες από αυτές τις βυζαντινές σταυροθήκες Τιμίου Ξύλου έχουν διασωθεί. Η λειψανοθήκη κατάφερε να εντοπίσει αναφορές για λείψανο των σπαργάνων του Χριστού στις ακόλουθες:

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:


Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

495 - Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου

Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου.
Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει η λειψανοθήκη, υπάρχουν τρία αγιορείτικα αντικείμενα που δίνονται σε όσους το επιθυμούν, επειδή βοηθούν στη στειρότητα των γυναικών.

1. Η κορδέλα της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου

Η κορδέλα της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι μια κορδέλα που καθαγιάστηκε πάνω στην λειψανοθήκη της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου που φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους και δίνεται σε όσους το επιθυμούν, επειδή βοηθά στη στειρότητα των γυναικών, όταν με πίστη επικαλούνται τη βοήθεια της Παναγίας.

Η κορδέλα της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει καλυφθεί στις αναρτήσεις της λειψανοθήκης 309 - Η κορδέλα της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και 500 - Η κορδέλα της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και οι οδηγίες για τη στειρότητα όπου και μπορείτε να δείτε και πολλές φωτογραφίες.


Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κορδέλα της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.

2. Η κορδέλα ή ζώνη της Αγίας Άννας

Η κορδέλα ή ζώνη της Αγίας Άννας είναι μια κορδέλα που καθαγιάστηκε πάνω στα λείψανα της Αγίας Άννας που φυλάσσονται στην Ιερά Σκήτη Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης Αγίου Όρους. 

Η κορδέλα ή ζώνη της Αγίας Άννας έχει καλυφθεί στην ανάρτηση της λειψανοθήκης 501 - Η κορδέλα ή ζώνη της Αγίας Άννας.

Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κορδέλα ή ζώνη της Αγίας Άννας. 
Ιερά Σκήτη Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης Αγίου Όρους.

Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κορδέλα ή ζώνη της Αγίας Άννας. 
Ιερά Σκήτη Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης Αγίου Όρους.

Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κορδέλα ή ζώνη της Αγίας Άννας. 
Ιερά Σκήτη Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης Αγίου Όρους.


3. Τα σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου

Από τον τάφο  του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου έχει φυτρώσει μόνο του με θαυματουργικό τρόπο, άνευ σποράς, ένα κλήμα για παρηγοριά των Πατέρων της Μονής. Τα σταφύλια του κλήματος αυτού έχουν θεραπεύσει θαυματουργικά τη στείρωση πολλών  ατέκνων γυναικών.

Τα σταφύλια αποξηραίνονται και συνήθως δίνονται τρεις ρώγες μαζί με μικρό κομμάτι κληματοβέργας και έντυπες οδηγίες για τη χρήση τους.


Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τα σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου.Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους.
    
Τα θαυματουργά σταφύλια του Οσίου Συμεών του Μυροβλήτου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Γεράσιμος Σμυρνάκης, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903), σελ.488.


Δείτε περισσότερα παρακάτω:

494 - Τα λείψανα των Τριών Μάγων

Τα λείψανα των Τριών Μάγων http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τα λείψανα και ο τάφος των Τριών Μάγων.Στην ανάρτηση της λειψανοθήκης 234 - Μπορεί μία φωτογραφία να αποδείξει την αυθεντικότητα των λειψάνων των Τριών Μάγων; είχαμε δώσει συνοπτικά την ιστορία των λειψάνων των Τριών Μάγων και τη μεταφορά τους στην Κολωνία (Γερμανία).

Σύμφωνα με μεσαιωνική παράδοση (ἰσως του 12ου αιώνα), η Αγία Ελένη μετάφερε τα λείψανα των Τριών Μάγων στην Κωνσταντινούπολη από τα Ιεροσόλυμα, όπου είχαν επιστρέψει οι Τρεις Μάγοι για να θρηνήσουν τη Σταύρωση του Χριστού.

Ὀταν ο Ευστόργιος Α', Έλληνας ευγενικής καταγωγής, διορίστηκε αρχιεπίσκοπος Μιλάνου, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει επιβεβαίωση του διορισμού του και εκεί, εκτός από την επιβεβαίωση, έλαβε ως δώρο από τον Κώνστα Α΄, Ρωμαίο αυτοκράτορα (ο Κώνστας Α΄ ήταν ο τρίτος και μικρότερος γιος του Μέγα Κωνσταντίνου και της δεύτερης γυναίκας του, της Φαύστας) μια μεγάλη σαρκοφάγο με τα οστά των Τριών Μάγων. 

Με κάρο που έσερναν βόδια θα μεταφερθεί η μεγάλη σαρκοφάγος με τα λείψανα των Τριών Μάγων στο Μιλάνο περίπου το 344. Ὀταν έφτασαν τα ζώα στο Μιλάνο, σε κάποιο σημείο σταμάτησαν, κόλλησαν στη λάσπη, και δεν προχωρούσαν παραπέρα. Αυτό ερμηνεύθηκε από τον Ευστόργιο ως σημάδι και για αυτό έκτισε στο σημείο που σταμάτησαν τα ζώα έναν ναό, όπου και τοποθέτησε τη σαρκοφάγο με τα λείψανα των Τριών Μάγων. 

Στον ναό αυτόν, σήμερα Βασιλική του Αγίου Ευστοργίου, θα παραμείνουν τα λείψανα των Τριών Μάγων ως το 1162, όταν ο Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα, αφού θα καταλάβει μετά από πολιορκία το Μιλάνο, θα τα ιδιοποιηθεί και θα τα στείλει στην Κολωνία, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα (Καθεδρικός της Κολωνίας).

Το 1904 ωστόσο, ο Καρδινάλιος Andrea Carlo Ferrari, αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου, κατάφερε να πάρει πίσω ένα μικρό μέρος από τα λείψανα: δύο περόνες, μια κνήμη και έναν σπόνδυλο, τα οποία φυλάσσονται σε ένα χάλκινο δοχείο στο παρεκκλήσι των Μάγων, στη Βασιλική του Αγίου Ευστοργίου.

Από τα λείψανα των Τριών Μάγων, όσο καιρό βρίσκονταν στο Μιλάνο, ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων, έδωσε στην αδελφή του Μαρκελλίνα, στα τέλη του 4ου αιώνα, η οποία είχε αποσυρθεί σε μοναστήρι, τρεις φάλαγγες, οι οποίες βρίσκονται σήμερα στην εκκλησία του Αγίου Βαρθολομαίου στο Brugherio της Ιταλίας (15 χλμ έξω από το Μιλάνο).

Διάφορες μικρές λειψανοθήκες προερχόμενες από τη Λιμόζ της Γαλλίας έχουν εικονογράφηση με θέμα την προσκύνηση των Τριών Μάγων, αλλά δεν περιέχουν λείψανα. Σήμερα πιστεύεται ότι περιείχαν τεμάχια από το ύφασμα στα οποία ήταν τυλιγμένα τα λείψανα των Τριών Μάγων. 

Δείτε πολλές φωτογραφίες παρακάτω:

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

493 - Λειψανοθήκη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου Αγίου Όρους

Λειψανοθήκη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου Αγίου Όρους. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου Αγίου Όρους.Λειψανοθήκη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου Αγίου Όρους βρἐθηκε σε ιερά περιοδεία στη Ρωσία. Αυτή η λειψανοθήκη περιέχει τα ακόλουθα λείψανα και κειμἠλια:

Εντός του σταυρού: τεμάχιο Τιμίου Ξύλου και μικρολείψανα των Αγίων Γεωργίου, Νικολάου και Σπυρίδωνα Τριμυθούντος.

Περιμετρικά του σταυρού: Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου (πάνω δεξιά), Οσίου Ιωνά του Κιέβου (κάτω δεξιά), Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού (πάνω αριστερά) και Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου (κάτω αριστερά).

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω:

492 - Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού;

Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; Μέρος βυζαντινού κειμηλιακού θησαυρού
που πλειστηριάστηκε δημόσια το 1359
στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων
για το ποσό των 3000 φιορινίων. Πλειοδότης θρησκευτικός οργανισμός στη Σιένα της Ιταλίας.
Σήμερα στο
Μουσείο της Σιένας Santa Maria della Scala.Στην ανάρτηση της λειψανοθήκης 486 - Πλειστηριάζοντας άγια λείψανα για να πληρωθούν οι φόροι της υποτέλειας! είχαμε παρουσιάσει συνοπτικά εννιά βυζαντινά κειμήλια, τα περισσότερα εγκόλπια λειψανοθήκες, που πλειστηριάστηκαν δημοσίως το έτος 1359 στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων για το ποσό των 3000 φιορινίων. Πλειοδότης το "Νοσοκομείο'' της Σιένας στην Ιταλία, ένας θρησκευτικός οργανισμός και αδελφότητα που προσέφερε νοσοκομειακές υπηρεσίες σε άπορους και φτωχούς. Από αυτά τα εγκόλπια παρουσιάζουμε εδώ αναλυτικότερα το εγκόλπιο που έφερε σύμφωνα με τον ερευνητή του Paul Hetherington, -το λείψανό του λανθάνει σήμερα-, αίμα Χριστού.

Χρυσό βυζαντινό εγκόλπιο με πολύτιμους λίθους, σμἀλτο και φιλιγκράν,  11ος-12ος αιώνας.

Διαστάσεις 5.7 x 4.7 x 1 εκ (χωρίς τον κρίκο ανάρτησης).

Αποθησαυρίζεται στο Μουσείο της Σιένας Santa Maria della Scala
 
 
Σιένα (Ιταλία) http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σιένα (Ιταλία)
 
 
Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:
 

491 - Βυζαντινό εγκόλπιο με κειμήλια του Χριστού

Βυζαντινό εγκόλπιο με κειμήλια του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινό εγκόλπιο με κειμήλια του Χριστού. Μέρος βυζαντινού κειμηλιακού θησαυρού
που πλειστηριάστηκε δημόσια το 1359
στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων
για το ποσό των 3000 φιορινίων. Πλειοδότης θρησκευτικός οργανισμός στη Σιένα της Ιταλίας.
Σήμερα στο
Μουσείο της Σιένας Santa Maria della Scala.


Στην ανάρτηση της λειψανοθήκης 486 - Πλειστηριάζοντας άγια λείψανα για να πληρωθούν οι φόροι της υποτέλειας! είχαμε παρουσιάσει συνοπτικά εννιά βυζαντινά κειμήλια, τα περισσότερα εγκόλπια λειψανοθήκες, που πλειστηριάστηκαν δημοσίως το έτος 1359 στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων για το ποσό των 3000 φιορινίων. Πλειοδότης το "Νοσοκομείο'' της Σιένας στην Ιταλία, ένας θρησκευτικός οργανισμός και αδελφότητα που προσέφερε νοσοκομειακές υπηρεσίες σε άπορους και φτωχούς. Από αυτά τα εγκόλπια παρουσιάζουμε εδώ αναλυτικότερα το εγκόλπιο που φέρει, σύμφωνα με τις επιγραφές, τα ακόλουθα: τεμάχιο του πορφυρού ιματίου, τεμάχιο από τον ιερό σπόγγο, τεμάχιο από τα σπάργανα και από χιτώνα του Χριστού.

Χρυσεπάργυρο βυζαντινό εγκόλπιο του 11ου-12ου αιώνα.

Διαστάσεις 9 x 5.4 x 1.1 εκ (χωρίς τον κρίκο ανάρτησης).

Αποθησαυρίζεται στο Μουσείο της Σιένας Santa Maria della Scala


Σιένα (Ιταλία) http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σιένα (Ιταλία)


Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

490 - Η γέννηση του Χριστού μέσα από διασωθέντα λείψανα και κειμήλια


Η γέννηση του Χριστού μέσα από διασωθέντα λείψανα και κειμήλια http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η γέννηση του Χριστού μέσα από διασωθέντα λείψανα και κειμήλια (κολάζ).


Το παραπάνω κολάζ φωτογραφιών αναδημιουργεί εικονικά και ''οπτικοποιεί'' το γεγονός της γέννησης του Χριστού μέσα από πραγματικά ή υποτιθέμενα πραγματικά κειμήλια που διασώθηκαν στη Λατινική Δύση και στην Ορθόδοξη Ανατολή από το κοσμοϊστορικό γεγονός της ενανθρώπησης του Χριστού.  

Τα κειμἠλια της φωτογραφίας είναι μονάχα ένα μέρος από αυτά που προσέγγισε η λειψανοθήκη και αυτά είναι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος από τον πλούτο των θρησκευτικών κειμηλίων που έχουν διασωθεί και υπάρχουν στις μέρες μας.

Το νεανικό πρόσωπο της Θεοτόκου προέρχεται από βυζαντινό αντίγραφο της αχειροποίητης εικόνας της 'Παναγίας Αγιοσορίτισας' που σώζεται σήμερα στη Ρώμη, στην εκκλησία των Δομινικανών καλογριών Santa Maria del Rosario.


Το φόρεμα θεωρείται στη Λατινική Δύση ότι είναι το φόρεμα που φορούσε η Παναγία κατά τη γέννηση του Ιησού και που βρίσκεται στη λεγόμενη 'λειψανοθήκη της Παναγίας' στον Καθεδρικό Ναό του Άαχεν Γερμανίας:


Το δεξί εγκόλπιο όπως κοιτάμε το πρόσωπό της περιείχε μαλλιά της Παναγίας που βρίσκονταν κάποτε στο φυλαχτό του Καρλομάγνου:


Πάνω και αριστερά λείψανα του μαφορίου της Θεοτόκου:Το περιστέρι,  colombe eucharistique, αντιπροσωπεύει το μεσαιωνικό λείψανο του θεομητερικού γάλακτος:


Η πάνω ζώνη πιστευόταν ότι ήταν τμήμα της ζώνης της Παναγίας που φορούσε κατά τη διάρκεια της γέννησης του Χριστού και βρίσκεται στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, ενώ η κάτω είναι τμήμα της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, αλλά δωρήθηκε στην Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς το 1522 και φυλάσσεται από τότε εκεί:


303 - Τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς

Στο κέντρο η φάτνη του Χριστού:

384 - Η Αγία Φάτνη του Χριστού

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...