Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

460 - Λείψανο του αγίου νηπιομάρτυρος Κηρύκου

Χείρ και πους του αγίου νηπιομάρτυρος Κηρύκου αποθησαυρίζονται στη Νέα Μονή Χίου.
 
Λείψανο του αγίου νηπιομάρτυρος Κηρύκου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Χείρ και πους του αγίου νηπιομάρτυρος Κηρύκου. Νέα Μονή Χίου.

Λείψανο του αγίου νηπιομάρτυρος Κηρύκου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Χείρ και πους του αγίου νηπιομάρτυρος Κηρύκου. Νέα Μονή Χίου.

Οι φωτογραφίες είναι του π. Ν. Κ.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...