Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

300 - Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης


Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία).

Στο Quintin της Βρετάνης στη Γαλλία σώζεται τεμάχιο από τη Ζώνη της Παναγίας. Αυτό το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας έχει τη μορφή ενός διχτύου από λινές ίνες, γκρίζου χρώματος και άνισου μεγέθους, μήκους περίπου 8 εκ. κατά το μεγαλύτερό του μέρος.


Το Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το Quintin της Βρετάνης (Γαλλία).


Διαβάστε περισσότερα:


Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία).

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία).


Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία).

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία).

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σχέδιο του τεμαχίου της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία).

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας φυλάσσεται στη Βασιλική Notre Dame de Délivrance, που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στη θέση μίας προγενέστερης εκκλησίας αφιερωμένης στη Θεοτόκο και μέσα σε μία γυάλινη θήκη διακοσμημένη περιμετρικά με χρυσό και πολύτιμες πέτρες. Μία άλλη ασημένια λειψανοθήκη χρησιμοποιείται για τη λιτάνευση του ιερού αντικειμένου μία φορά τον χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, την ημέρα του Εξιλασμού (le jour du Pardon), όταν το ιερό αντικείμενο λιτανεύεται στο Quintin σε ειδικό φορείο που κατά παράδοση υποβαστάζουν τέσσερεις γυναίκες.


Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η λειψανοθήκη του τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης
της Παναγίας στο Quintin
.

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η λιτάνευση του τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης
της Παναγίας στο Quintin
.

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η λιτάνευση του τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης
της Παναγίας στο Quintin
.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, αυτό το τεμάχιο της ζώνης της Παναγίας προσφέρθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Geoffroy Boterel, το 1250 ή 1252, όταν αυτός επέστρεφε από τις Σταυροφορίες πίσω στη Γαλλία. Θα περιέλθει στα χέρια της βαρώνης του Quintin Isabeau de Montauban και αργότερα στη γυναίκα του Δούκα της Βρετάνης,  Françoise d'Amboise, για να καταλήξει στο αββαείο του Quintin και τελικά στη Βασιλική Notre Dame de Délivrance. Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας μάλιστα φέρει ίχνη φωτιάς που κατέστρεψε το 1600 περίπου το αββαείο του Quintin, όπου φυλασσόταν.


Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Φανταστική απεικόνιση της παράδοσης του τεμαχίου
της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας στον

Geoffroy Boterel Sire de Quintin (1250)
από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
.

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Φανταστική απεικόνιση της μεταφοράς του τεμαχίου
της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης.

Σύμφωνα όμως με τον ιστορικό Louis Arthur Le Moyne de La Borderie (1827-1901), το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας προέρχεται από τη Ζώνη της Παναγίας που φυλάσσεται στη Le Puy-Notre-Dame.


Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το τεμάχιο της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης (Γαλλία). http://leipsanothiki.blogspot.be/


Η λειψανοθήκη δεν θεωρεί πειστικά τα επιχειρήματα περί αυθεντικότητας του τεμαχίου της Ζώνης της Παναγίας στο Quintin της Βρετάνης στη Γαλλία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...