Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

302 - Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας.
Ίσως πρόκειται για βυζαντινή μεζούρα της αυθεντικής Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου.


Στο Καθολικό του αββαείου Saint-Ours στο Loches της Γαλλίας αποθησαυρίζεται μία βυζαντινή ζώνη που εθεωρείτο ως η αυθεντική Ζώνη της Παναγίας τουλάχιστον ως τον 19ο αιώνα. Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας είνασ 2 μ και 10 εκ. στο μήκος και 3 εκ. στο πλάτος. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση ήρθε από την Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα. Είναι κατασκευασμένη από λινό και μετάξι. Στις δύο άκρες της φέρει κεντημένες με μαλλί επιγραφές με ελληνικά γράμματα. Δυστυχώς, οι επιγραφές δεν είναι ευδιάκριτες στις φωτογραφίες που βρήκε η λειψανοθήκη, αλλά σύμφωνα με τον συγγραφέα παλαιάς μελέτης του υφασμάτινου ιερού αντικειμένου (που αναρτάται παρακάτω) στις άκρες της βυζαντινής Ζώνης της Παναγίας υπάρχουν τα εξής ελληνικά γράμματα : 

Μ, -----------, ΟΝΧΝΙΟΙ  (στη μία άκρη)
Ν, -----------, ΙΜ, ------------ΟΝΧΝΙΟΙ  (στην άλλη άκρη).

Σήμερα πιστεύουν ότι είναι μία βυζαντινή "μεζούρα" της αυθεντικής Τιμίας Ζώνης της Παναγίας που φυλασσόταν στην Κωνσταντινούπολη. Για να προστατευθεί η αυθεντική Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου, οι Βυζαντινοί έφτιαχναν μεζούρες της αυθεντικής, στις ίδιες δηλαδή διαστάσεις, και τις οποίες ίσως εδιναν ως δώρα σε σημαντικά πρόσωπα.Το Loches της Γαλλίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το Loches της Γαλλίας.


Δείτε περισσότερα παρακάτω: Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας.
Ίσως πρόκειται για βυζαντινή μεζούρα της αυθεντικής Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου.

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τμήμα της βυζαντινής Ζώνης της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας.

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τμήμα της βυζαντινής Ζώνης της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας. Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

 Η βυζαντινή Ζώνη της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σύμφωνα με τον συγγραφέα αυτής της μελέτης που αποσπάσματα της δημοσιεύονται παραπάνω,
υπήρχαν: τρεις ζώνες της Παναγίας στη Γαλλία, μία στην Ολλανδία (Maestricht)
και μία στην Ισπανία (Tortosa).

Η λειψανοθήκη δεν θεωρεί πειστικά τα επιχειρήματα περί αυθεντικότητας της Ζώνης της Παναγίας στο Loches της Γαλλίας, αν όμως πρόκειται για βυζαντινή μεζούρα της αυθεντικής Τιμίας Ζώνης που φυλασσόταν στην Κωνσταντινούπολη, τότε η αξία της ως βυζαντινού κειμηλίου είναι πολύ μεγάλη (η λειψανοθήκη θα ερευνήσει περισσότερο).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...