Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

487 - Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού

Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
De umbilico Domini Jesu Christi = Ο ομφάλιος λώρος του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), ΠαρίσιΥπάρχουν δύο ''σωματικά'' λείψανα του Χριστού που ποτέ δεν εμφανίσθηκαν στην Ορθόδοξη Ανατολή ή στο Βυζάντιο. Πρόκειται για τον ομφάλιο λώρο που φέρεται να επέζησε της Γεννήσεως του Χριστού και η ακροβυστία που διασώθηκε από την Περιτομή. 

Πράγματι η ύπαρξη λειψάνου της ακροβυστίας αμφισβητήθηκε στην Ανατολή ήδη από τον έβδομο αιώνα, πχ από τον Αναστάσιο τον Σιναΐτη:


Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/Επειδή όμως το θέμα είναι μεγάλο, εδώ θα περιοριστούμε μόνο στο υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου που εμφανίζεται στη Λατινική Δύση. 

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:


Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.


Πράγματι ένα λείψανο του ομφάλιου λώρου (επισημαίνεται έτσι ρητά) βρέθηκε πριν από τα τέλη του ενδέκατου αιώνα στo περίφημo Volto Santo στη Λούκκα της Ιταλίας, ενώ ένα άλλο αναφέρθηκε τον δωδέκατο αιώνα, παράλληλα με λείψανο ακροβυστίας, σε μια λειψανοθήκη σε σχήμα σταυρού στο Sancta Sanctorum στο παλάτι του Λατερανού. Ένα άλλο επίσης βρέθηκε το 1382 σε μια λειψανοθήκη από ελεφαντόδοντο στο Αββαείο του Κλυνί που περιείχε επίσης ένα λείψανο ακροβυστίας, αν και τίποτα δεν είναι γνωστό για την αρχική του ιστορία. Ένα ἀλλο ακόμα με εξίσου ασαφή ιστορία βρέθηκε στην  εκκλησία Notre-Dame-en-Vaux της Γαλλίας, του οποίου η λειψανοθήκη βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα στο Παρίσι.

Ένας κατόλογος λειψάνων του ομφάλιου λώρου που συντάχθηκε για τα Acta Sanctorum στο λήμμα της 1ης Ιανουαρίου απαριθμεί 15 τέτοιου είδους λείψανα, ενώ μία διδακτορική διατριβή στη Σχολή του Μουσείου του Λούβρου από την Émeline THIBERT (την υπερασπίστηκε επιτυχώς το 2003) πρόσθεσε μερικά ακόμα.

Η διδακτορική διατριβή της Émeline THIBERT έδειξε ότι η εμφάνιση λειψάνων του ομφάλιου λώρου, αλλά και της ακροβυστίας, στη Δύση, χρονολογείται στα τέλη της Καρολίγγειας περιόδου, ενώ συχνά διάφοροι θρύλοι συνδέουν τέτοιου είδους λείψανα με τον Καρλομάγνο.

Η επίχρυση λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου που βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα έχει διαστάσεις 33,4 χ 18,9 χ 17,2 εκ. Ανοίχτηκε στο Παρίσι το 1707 από τον Ρωμαιοκαθολικό Επίσκοπο Gaston de Noailles, ο οποίος βρήκε στο μέρος που βρισκόταν το υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου (σε μικρή θήκη μπροστά από τον Χριστό βρέφος) μικροτεμάχια υφάσματος και μικρές πέτρες.


Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.
Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.
Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.

Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.

Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.
Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.
Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.
Η λειψανοθήκη του ομφάλιου λώρου του Χριστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκη με υποτιθέμενο λείψανο του ομφάλιου λώρου του Χριστού.
Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα (
Musée national du Moyen Âge), Παρίσι.
Βιβλιογραφία:

http://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/reliquaire-ombilic-du-christ.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Ombilic

Émeline THIBERT, L'Enfance du Christ: Reliques er reliquaires en Europe ((XIe-XVe siècles), master's thesis, Paris-IV Sorbonne, 2004

Émeline THIBERT, À propos des reliques et reliquaires de l'Enfance du Christ: Les reliques corporelles de l'Enfance, CDRA thesis, École du Louvre, 2003

Robert P. Palazzo, The Veneration of the Sacred Foreskin(s) of Baby Jesus—A Documented Analysis in Multicultural Europe and Cultural Exchange: in the Middle Ages and Renaissance, Brepols Publishers, 2005

Jannic DURAND, 'Byzantium and Beyond: Relics of the Infancy of Christ', dans Saints and Sacred Matter: the Cult of Relics in Byzantium and Beyond, Actes du Colloque de Dumbarton Oaks, 29-30 avril et 1er mai 2011, éd. M. Mullet, C. Hahn et H. Klein,  Washington, 2013 (Dumbarton Oaks Studies), 2016 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...