Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

492 - Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού;

Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; Μέρος βυζαντινού κειμηλιακού θησαυρού
που πλειστηριάστηκε δημόσια το 1359
στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων
για το ποσό των 3000 φιορινίων. Πλειοδότης θρησκευτικός οργανισμός στη Σιένα της Ιταλίας.
Σήμερα στο
Μουσείο της Σιένας Santa Maria della Scala.Στην ανάρτηση της λειψανοθήκης 486 - Πλειστηριάζοντας άγια λείψανα για να πληρωθούν οι φόροι της υποτέλειας! είχαμε παρουσιάσει συνοπτικά εννιά βυζαντινά κειμήλια, τα περισσότερα εγκόλπια λειψανοθήκες, που πλειστηριάστηκαν δημοσίως το έτος 1359 στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων για το ποσό των 3000 φιορινίων. Πλειοδότης το "Νοσοκομείο'' της Σιένας στην Ιταλία, ένας θρησκευτικός οργανισμός και αδελφότητα που προσέφερε νοσοκομειακές υπηρεσίες σε άπορους και φτωχούς. Από αυτά τα εγκόλπια παρουσιάζουμε εδώ αναλυτικότερα το εγκόλπιο που έφερε σύμφωνα με τον ερευνητή του Paul Hetherington, -το λείψανό του λανθάνει σήμερα-, αίμα Χριστού.

Χρυσό βυζαντινό εγκόλπιο με πολύτιμους λίθους, σμἀλτο και φιλιγκράν,  11ος-12ος αιώνας.

Διαστάσεις 5.7 x 4.7 x 1 εκ (χωρίς τον κρίκο ανάρτησης).

Αποθησαυρίζεται στο Μουσείο της Σιένας Santa Maria della Scala
 
 
Σιένα (Ιταλία) http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σιένα (Ιταλία)
 
 
Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:
 
 
 Επιγραφές:
 
- στην πίσω πλευρά:
 
Λειμῶνα παθῶν τοῦ Θ(εο)ῦ στέρνοις φέρων
τὸν [τῆς Ἐδ]ὲμ λαβεῖν με λειμῶνα θέλ[ω]
φ[εύ]γοντα δεινῶν πράξεων ἀκαρ[πίαν]
[…………………]αις τοῦ παναρίστου βίου.
 
Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; (η πίσω πλευρά).
Επιγραφή περιμετρικά του σταυρού με τους πολύτιμους λίθους.
 
Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; (η μπροστινή πλευρά).
Απεικονίζεται η Σταύρωση του Χριστού.
   
Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η μπροστινή πλευρά του βυζαντινού εγκολπίου με  με αίμα Χριστού; (αριστερά).

Βυζαντινό εγκόλπιο με αίμα Χριστού; http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η μπροστινή πλευρά του βυζαντινού εγκολπίου με  με αίμα Χριστού; (αριστερά).

 
Πηγή:
 
Paul Hetherington, “A purchase of Byzantine relics and reliquaries in fourteenth-century Venice,” Arte veneta 37 (1983): 9–30, επανατυπώθηκε επίσης στο βιβλίο: Enamels, Crowns, Relics and Icons: Studies on the Luxury Arts in Byzantium, Variorum Collected Studies Series 908 (Farnham: Ashgate, 2008)
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...