Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

488 - Βυζαντινό εγκόλπιο με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου

Βυζαντινό εγκόλπιο με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινό εγκόλπιο με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου. Μέρος βυζαντινού κειμηλιακού θησαυρού
που πλειστηριάστηκε δημόσια το 1359
στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων για το ποσό των 3000 φιορινίων.
Πλειοδότης θρησκευτικός οργανισμός στη Σιένα της Ιταλίας. Σήμερα στο
Μουσείο της Σιένας Santa Maria della Scala.


Στην ανάρτηση της λειψανοθήκης 486 - Πλειστηριάζοντας άγια λείψανα για να πληρωθούν οι φόροι της υποτέλειας! είχαμε παρουσιάσει συνοπτικά εννιά βυζαντινά κειμήλια, τα περισσότερα εγκόλπια λειψανοθήκες, που πλειστηριάστηκαν δημοσίως το έτος 1359 στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων για το ποσό των 3000 φιορινίων. Πλειοδότης το "Νοσοκομείο'' της Σιένας στην Ιταλία, ένας θρησκευτικός οργανισμός και αδελφότητα που προσέφερε νοσοκομειακές υπηρεσίες σε άπορους και φτωχούς. Από αυτά τα εγκόλπια παρουσιάζουμε εδώ αναλυτικότερα το εγκόλπιο που φέρει λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου.


Χρυσεπάργυρο βυζαντινό εγκόλπιο του 11ου-12ου αιώνα.

Διαστάσεις 7.7 x 3.1 x 1.9 εκ (χωρίς τον κρίκο ανάρτησης).

Αποθησαυρίζεται στο Μουσείο της Σιένας Santa Maria della Scala
 

Σιένα (Ιταλία) http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σιένα (Ιταλία)
 

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:Επιγραφές:

- στην πίσω πλευρά:

Πρὸς τὸ χρυσοῦν μοι στόμα τοῦ Χρυσοστόμου
καὶ νοῦς ἀπρακτεῖ καὶ λόγος οὐκ ἄξιος.


Βυζαντινό εγκόλπιο με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η πίσω πλευρά του βυζαντινού εγκολπίου με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου (αριστερά) με την
επιγραφή:
Πρὸς τὸ χρυσοῦν μοι στόμα τοῦ Χρυσοστόμου καὶ νοῦς ἀπρακτεῖ καὶ λόγος οὐκ ἄξιος.

 - περιμετρικά στην πλάγια πλευρά του εγκολπίου:

Ἐν ἀργύρῳ κρύπτεται τῷ διαχρύσῳ
ὄλβιον χρυσοῦν λείψανον Χρυσοστόμου.

Βυζαντινό εγκόλπιο με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η περιμετρική πλευρά του βυζαντινού εγκολπίου με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου και με την
επιγραφή: Ἐν ἀργύρῳ κρύπτεται τῷ διαχρύσῳ ὄλβιον χρυσοῦν λείψανον Χρυσοστόμου.

Το εγκόλπιο λειψανοθήκη συνοδεύεται από ιδιόχειρη περγαμηνή που αυθεντικοποιεί το ιερό λείψανο και είναι μάλλον υπογεγραμμένο από την Ελένη Καντακουζηνή, σύζυγο του Ιωάννη Ε´ Παλαιολόγου.


Βυζαντινό εγκόλπιο με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το βυζαντινό εγκόλπιο με λείψανο του Ιωάννου Χρυσοστόμου συνοδεύεται από ιδιόχειρη περγαμηνή που
αυθεντικοποιεί το ιερό λείψανο και είναι μάλλον υπογεγραμμένο από την Ελένη Καντακουζηνή, σύζυγο του
Ιωάννη Ε´ Παλαιολόγου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...