Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

361 - Το παρουσιαστικό του Ιησού

Το πρόσωπο του βασανισμένου και σταυρωθέντος άνδρα από  την Ιερά Σινδόνη ή Σινδόνη του Τορίνου.
Yποστηρίζεται ότι πρόκειται για το σάβανο στο οποίο εναποτέθηκε το σώμα του Ιησού Χριστού,
μετά την αποκαθήλωσή του από τον Σταυρό.


Φυλετικά, φυσιογνωμικά, γλωσσικά και πολιτιστικά γνήσιος Ισραηλίτης
 
Ανάστημα μάλλον μέτριο
 
Χρώμα δέρματος ανοιχτό καφέ (σιταρένιο)
 
Χρώμα ματιών μαύρο ή καφέ
 
Μαλλιά σκούρα, μακριά με χωρίστρα στη μέση, αλειμμένα με ελαφρύ λάδι 

... ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας ... (Λουκ. 7, 46)

... σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι ... (Ματθ., 6, 17)

Γενειάδα και μουστάκι

Φωνή χαρακτηριστική και γνώριμη, κατά περιστάσεις δυνατή 

... καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσὴφ ; (Λουκ. 4, 22)
          
... Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω ... (Ιωάν., 7, 37)
   
... καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω (Ιωάν., 11, 43)

... λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· Ραββουνί ... (Ιωάν., 20, 16) 

 Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:

 

Γλώσσα καθημερινή τα αραμαϊκά. Με τον Πιλάτο πρέπει να μίλησε ελληνικά. Με τους Ρωμαίους λεγεωνάριους συνεννοείτο στα λατινικά.

Ντύσιμο: όχι εντυπωσιακό, όχι πολυτελές, όχι φτωχικό 

... ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ... (Λουκ. 7, 25)

... ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα· ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι' ὅλου ... (Ιωάν., 19, 23)

Εσωτερικά:
 
Χιτώνας μακρύς χωρίς μανίκια με ζώνη στη μέση 

... καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν ... (Μάρκ., 6, 8)

... ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα· ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι' ὅλου ... (Ιωάν., 19, 23) 

Εξωτερικά:
 
Ιμάτιο (μακρύ πανωφόρι) με μανίκια 

... προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς ... (Λουκ. 8, 44)

Κάλυμμα λευκό στο κεφάλι (δεμένο με κορδόνι και ριγμένο πίσω)
 
Σανδάλια 

... καὶ ἐκήρυσσε λέγων· Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ ... (Μάρκ., 1, 7)

... ἀλλ' ὑποδεδεμένους σανδάλια ... (Μάρκ., 6, 9)

Ραβδί για τις οδοιπορίες
 
Μελετητής προσεχτικός και βαθύς της καθημερινής ζωής, καθώς και της φύσης, όπως φαίνεται από τις παραβολές, ομιλίες και συζητήσεις του


Πιθανή αναπαράσταση του προσώπου του βασανισμένου και σταυρωθέντος άνδρα
από  την Ιερά Σινδόνη ή Σινδόνη του Τορίνου.
Yποστηρίζεται ότι πρόκειται για το σάβανο
στο οποίο εναποτέθηκε το σώμα του Ιησού Χριστού, μετά την αποκαθήλωσή του από τον Σταυρό.


Συνοπτικά: Εξωτερικά μάλλον δεν παρουσίαζε τίποτε το ασυνήθιστο και αξιοπερίεργο. Ήταν ένας κανονικός και φυσιολογικός άνθρωπος ως παιδί, έφηβος, νέος και άνδρας. Τα προσόντα του που εκδηλώθηκαν στον Ναό, όταν ήταν δωδεκαετής πρέπει να τον διέκριναν πάντοτε.

... Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ' αὐτό ... (Λουκ. 2, 40)

... Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις ... (Λουκ. 2, 52)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πηγή:

Γεώργιος Τσανανάς - Απόστολος Μπάρλος, Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου, Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς και το έργο του, Βιβλίο εκπαιδευτικού, Αθήνα, σ. 36,

που παραπέμπει σε:

Alfred Läpple, Von der Exegese zur Katechese (Werkbuch zur Bibel - Band 3 - Das Neue Testament I), σσ. 17-18,
   
και μάλλον προέρχεται από εργασία του Γερμανού Προτεστάντη Θεολόγου Ethelbert Stauffer.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...