Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

205 - Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg


Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή λειψανοθήκη του Τιμίου Σταυρού, η επονομαζόμενη Σταυροθήκη του Limburg.
Συνόδευε τους αυτοκράτορες κατά τη διάρκεια πολεμικών εκστρατειών
για να προφυλάσσει αυτούς και το στράτευμα
.


Η λειψανοθήκη έχει ήδη παρουσιάσει τη βυζαντινή σταυροθήκη του Τιμίου Σταυρού, την επονομαζόμενη Σταυροθήκη του Limbourg, σε προηγούμενη ανάρτηση (εδώ). Η Σταυροθήκη του Limbourg, ένα από τα αριστουργήματα της βυζαντινής τέχνης, ήταν μέρος του βυζαντινού αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου μέχρι το 1204, όταν το θησαυροφυλάκιο λεηλατήθηκε από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας και το πολύτιμο αντικείμενο κατέληξε στη Γερμανία.

Η βυζαντινή στυαροθήκη έχει σχήμα ορθογώνιο και αποτελείται από δύο τμήματα που συνταιριάζονται μαζί. Το πρώτο τμήμα είναι μία κασετίνα με τεμάχιο Τιμίου Ξύλου σε σχήμα σταυρού και το δεύτερο είναι ένα κάλυμμα που ολισθαίνει και εφαρμόζει πάνω στην κασετίνα. Και τα δύο τμήματα είναι κατασκευασμένα από ξύλο πλατανιάς ενδεδυμένο με χρυσό, σμάλτο και πολύτιμους λίθους. 

Η εσωτερική κασετίνα είναι πλούσια διακοσμημένη με χρυσές και σμάλτινες πλάκες που τοποθετούνται κατά μήκος του σταυρού και καλύπτουν θήκες με τεμάχια αγίων λειψάνων του Πάθους του Ιησού Χριστού, της Θεοτόκου και του Ιωάννη του Βαπτιστή που σώζονται μέχρι σήμερα (τεμάχια αγίων λειψάνων από: τα σπάργανα, το λέντιον, τον ακάνθινο στέφανο, το πορφυρόν ιμάτιον, τη σινδόνη, το σπόγγο, το μαφόριο της Θεοτόκου, τη ζώνη της Θεοτόκου από τα Χαλκοπράτεια, τη ζώνη της Θεοτόκου από τη Ζήλα και μαλλιά από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο). 

Νέες φωτογραφίες των διάχωρων με τα τεμάχια των αγίων λειψάνων μάς επιτρέπουν να διαβάσουμε τις επιγραφές. Δείτε τις παρακάτω: 

 
Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κασετίνα της Σταυροθήκης του Limburg με τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου
και άλλα τεμάχια αγίων λειψάνων.


Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
ΤΑ ΣΠΑΡΓΑΝΑ Ι(ΗΣΟ)Υ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝ(ΘΡΩΠΟ)Υ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΚΑΙ Θ(ΕΟ)Υ ΗΜΩΝ

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
ΤΟ ΛΕΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΗΜΩΝ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
ΤΟ ΠΟΡΦΥΡΟΥΝ ΙΜΑΤΙΟΝ ΤΟΥ ΖΩΟΔΟΤΟΥ Ι(ΗΣΟ)Υ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η ΣΙΝΔΩΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΚΑΙ Θ(ΕΟ)Υ

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
ΤΟ ΜΑΦΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘ(ΕΝΟΥ) Κ(ΑΙ) Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΑΠΟ Τ(ΗΝ) ΕΠΙΣΚΟΠ(ΗΝ) ΖΗΛΑΣ

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο ΣΠΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΘΥΜΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΚΑΙ Σ(Ω)Τ(ΗΡΟ)Σ ΗΜΩΝ

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙ(ΑΣ) ΠΑΡΘ(ΕΝΟΥ) Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΧΑΛΚΟΠΡΑΤΗ(ΩΝ) -+-

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
ΑΙ ΤΙΜΙΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜ(ΟΥ)


Φωτογραφίες του καλύμματος:Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λεπτομέρεια του καλύμματος της Σταυροθήκης του Limburg.

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/

Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg http://leipsanothiki.blogspot.be/


Σχετικές αναρτήσεις:

14 - Η βυζαντινή λειψανοθήκη του Τιμίου Σταυρού, η επονομαζόμενη Σταυροθήκη του Limburg

206 - Πού φυλάσσονται τα άγια λείψανα της βυζαντινής σταυροθήκης του Limbourg;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...