Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

601 - Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου. Αριστερά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ)
και δεξιά στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος).


Σε δύο μέρη σώζονται αλυσίδες που είναι στενά συνδεδεμένες με τον Άγιο Γεώργιο. Η πρώτη βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ) και η δεύτερη στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος).

Σύμφωνα με διάφορες παραδόσεις, αλλά δεν γνωρίζω αν είναι τοπικές, η πρώτη αλυσίδα θεωρείται ότι ήταν η αλυσίδα του αλόγου του Αγίου Γεωργίου, ενώ η δεύτερη ήταν η αλυσίδα με την οποίαν προσδέθηκε ο Άγιος Γεώργιος κατά τη διάρκεια των βασανισμών του.

Πολλές φορές οι προσκυνητές περιελίσσονται με τις αλυσίδες και ζητούν τη βοήθεια του Αγίου Γεωργίου ενθυμούμενοι το μαρτύριο και το ακλόνητο της πίστης του. 

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω:1 Η αλυσίδα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ) 


Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα (Ισραήλ).


2 Η αλυσίδα στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος)


Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου
στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου
στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου
στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου
στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου
στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος).

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο (Αίγυπτος).

3 Άλλες αλυσίδες αφιερωμένες στον Άγιο Γεώργιο

Επειδή ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται ότι θεραπεύει δαιμονισμούς και ψυχικές ασθένειες, θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές ακόμα αλυσίδες σε ορθόδοξους τουλάχιστον ναούς που η περιέλιξη ή ακόμα και το δέσιμο με αυτές να ήταν κοινή πρακτική στο παρελθόν. Αυτές οι αλυσίδες παραδοσιακά ήταν αφιερωμένες στον Άγιο Γεώργιο, όπως για παράδειγμα η αλυσίδα που βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Lomisi της Γεωργίας.


Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στο Lomisi της Γεωργίας.

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στο Lomisi της Γεωργίας.

Οι ιερές αλυσίδες του Αγίου Γεωργίου https://leipsanothiki.blogspot.com/
Η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου στο Lomisi της Γεωργίας.


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...