Σάββατο 27 Απριλίου 2013

82 - Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία (πρώτο μέρος)


Η προετοιμασία του Σταυρού, τοιχογραφία του Agnolo GADDI, περίπου 1380, Basilica di Santa Croce, Φλωρεντία.
Η προετοιμασία του Σταυρού, τοιχογραφία του Agnolo GADDI, περίπου 1380, Basilica di Santa Croce, Φλωρεντία.

Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού απογράφει τη γαλλική πολιτιστική κληρονομιά. Περιέχει περίπου 350.000 εγγραφές, εκ των οποίων 90.000 περίπου εγγραφές συνοδεύονται από φωτογραφία και 65.000 περίπου εγγραφές από πλήρη φάκελλο με υλικό τεκμηρίωσης. 

Η βάση δεδομένων Palissy είναι μέρος ενός συνεκτικού και καλά οργανωμένου δίκτυου πέντε βάσεων δεδομένων καταγραφής και τεκμηρίωσης της γαλλικής πολιτιστικής κληρονομιάς (Palissy, Thésaurus, Mérimée, Mémoire, Archidoc) και βρίσκεται εδώ: (http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/).

Η αναζήτηση του όρου "λειψανοθήκη" (reliquaire) στη βάση δεδομένων Palissy επέστρεψε 7.253 εγγραφές, ενώ ο όρος "λειψανο-σταυροθήκη" (croix-reliquaire), που επιστρέφει επίσης αποτελέσματα και για τον όρο "σταυροθήκη με τεμάχιο Τιμίου Σταυρού" (croix-reliquaire de la Vraie Croix), απέδωσε 849 εγγραφές, εκ των οποίων οι 196 συνοδεύονται και από φωτογραφία του αντικειμένου.

Μια πρώτη επιλογή, συνολικά 53 φωτογραφιών, παρουσιάζεται εδώ από 44 σταυρούς που περιέχουν σε ειδική, ορατή θήκη, συνήθως στη μέση, μικροτεμάχια Τιμίου Ξύλου, συνήθως και αυτά σε σχήμα μικροσκοπικού σταυρού. Μερικές πολύ συνοπτικές πληροφορίες δίδονται στις λεζάντες των φωτογραφιών (συνήθως η χρονολογία κατασκευής του φέροντος σταυρού), αφού όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων Palissy.

Μερικές πρωταρχικές παρατηρήσεις: από το τυχαίο δείγμα των 44 σταυρών λίγοι είναι οι  προγενέστεροι του 18ου αιώνα, με τον παλαιότερο να ανάγεται στον 12ο αιώνα. Οι περισσότεροι σταυροί είναι του δεύτερου μισού του 18ου ή του 19ου αιώνα, δείγμα της ανάκαμψης της Καθολικής Εκκλησίας μετά τη λαίλαπα της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν είναι ίσως ευρύτατα γνωστό, αλλά η Γαλλική Επανάσταση επέπεσε με ιδιαίτερη μανία στις εκκλησίες (και στα αββαεία), τις οποίες έκλεινε ή άλλαζε τη χρήση τους, αφού πρώτα κατέστρεφε τις λειψανοθήκες τους και σκότωνε τους ιερείς τους. ΟΙ πληροφορίες αυτές μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη και στις ιστορικές πληροφορίες που συνοδεύουν τις  περιγραφές των σταυρών στη βάση δεδομένων Palissy.

 
Σπάνιο αναμνηστικό της Γαλλικής Επανάστασης. Παριστάνει μία γκιλοτίνα, όργανο εκτελέσεων, και φέρει την επιγραφή MORT AUX TYRANS (= Θάνατος στους τυράννους). Τέλη 18ου αιώνα.
Σπάνιο αναμνηστικό της Γαλλικής Επανάστασης. Παριστάνει
μία γκιλοτίνα, όργανο εκτελέσεων, και φέρει την επιγραφή
MORT AUX TYRANS (= Θάνατος στους τυράννους).
Τέλη 18ου αιώνα.

Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Αναζήτηση της κινητής (mobilier) αργυροχρυσοχοϊκής (orfèvrerie) κληρονομιάς.

Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Αναζήτηση του όρου λειψανοθήκη (reliaquaire) <1> σε όλα τα πεδία <2>.
Διαθέσιμη η δυνατότητα έρευνας για εγγραφές που συνοδεύονται από φωτογραφία <3>.

Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.
7.253 εγγραφές για λειψανοθήκες (2013).
Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.
849 εγγραφές για λειψανο-σταυροθήκες" (croix-reliquaire).

Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.
196 εγγραφές για λειψανο-σταυροθήκες" (croix-reliquaire) που συνοδεύονται
από φωτογραφία, συνοπτικές πληροφορίες (πχ που βρίσκεται το αντικείμενο, πότε χρονολογείται),
αλλά και από πλήρη φάκελλο τεκμηρίωσης μερικές φορές (dossier en ligne).

Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Το άσπρο βέλος που βρίσκεται σε μπλε φόντο οδηγεί σε αναλυτικότερες περιγραφές
και περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο (εδώ για παράδειγμα λέει
ότι το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου βρίσκεται πίσω από γυαλί στη μέση του σταυρού).
Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
1. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
2. 14ου αιώνα. Ανακαίνιση 19ος αιώνας.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
3. 14ου αιώνα. Ανακαίνιση 19ος αιώνας.
Η μπροστινή όψη.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
3α. 14ου αιώνα. Ανακαίνιση 19ος αιώνας.
Η πίσω όψη.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
4. 18ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
5. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
6. 18ου - 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
7. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
8. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
9. 14ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
10. 18ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
11. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
12. 18ου - 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
13. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
13α. Η πίσω όψη με τη σφραγίδα αυθεντικότητας.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
13β. Η σφραγίδα αυθεντικότητας με το ειδικό δέσιμό της.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
14. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
15. 18ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
16. 13ου - 14ου αιώνα. Εκτός από Τίμιο Ξύλο περιέχει
και μικρολείψανα των 12 Αποστόλων.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
16α. Λεπτομέρεια του προηγούμενου σταυρού.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
17. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
18. 19ου αιώνα με σφραγίδα αυθεντικότητας.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
19. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
20. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
21. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
22. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
23. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
24. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
25. 16ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
25α. Η πίσω όψη του προηγούμενου σταυρού που φέρει επιγραφή.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
26. 17ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
27. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
28. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
29. 18ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
30. 18ου αιώνα (;).

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
31. 13ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
32. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
33. 12ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
33α. Μενταγιόν με σκηνή της Σταύρωσης από τον προηγούμενο σταυρό.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
34. 18ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
35. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
36. 13ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
36α. Λεπτομέρεια του προηγούμενου σταυρού.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
37. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
38. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
39. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
40. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
41. 19ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
42. 18ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
43. 13ου αιώνα.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
43α. Λεπτομέρεια από το Τίμιο Ξύλο του προηγούμενου σταυρού.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
43β. Πλάγια όψη του προηγούμενου σταυρού.

Σταυρός με Τίμιο Ξύλο από τη Γαλλία.
44. 19ου αιώνα.

Πηγές:

Η βάση δεδομένων Palissy του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...