Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

2 - Ανακαλύφθηκε στην Ρουμανία λειψανοθήκη προερχόμενη από την Βατοπαιδινή Σκήτη του Αγίου Δημητρίου Αγίου Όρους

λειψανοθήκη κωστάντζα ρουμανία
Η λειψανοθήκη που ανακαλύφθηκε στο καμπαναριό του Ιερού Ναού
του Αγίου Δημητρίου στην Κωστάντζα της Ρουμανίας

και φέρει λείψανα αγίων προέρχεται από το Άγιον 'Ορος

Ανακαλύφθηκε στο καμπαναριό του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου στην Κωστάντζα της Ρουμανίας λειψανοθήκη φέροντα λείψανα αγίων, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Τόμεως.
    
Η λειψανοθήκη συνοδεύεται από ελληνικό έγγραφο με την υπογραφή του Γέροντα του Βατοπαιδινού Κελλίου των "Τριών Ιεραρχών" Ιερομόναχου Χαράλαμπου, ο οποίος αφιερώνει την λειψανοθήκη στην Καλύβη της Αγίας Μαρίνης (ρουμανική) της Βατοπεδινής Σκήτης του Αγίου Δημητρίου Αγίου Όρους και το οποίο αποδεικνύει την αυθεντικότητα των αγίων λειψάνων. Σύμφωνα με το έγγραφο η ημερομηνία της αφιέρωσης ήταν η 18η Απριλίου του 1936.   
Κατά τα λεγόμενα του εφημέριου του Ι. Ναού του Αγίου Δημητρίου π. Ilie Petre, τα λείψανα είχαν αποκρυφτεί στο καμπαναριό της εκκλησίας, πιθανότατα την δεκαετία του '60, για να προφυλαχθούν από τις κομμουνιστικές αρχές.
   
Τα λείψανα θα εκτεθούν προς προσκύνηση από το απόγευμα της 25ης Οκτωβρίου 2012 στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου (Βiserica „Sf. Dumitru”, str. Dorobanţi, nr. 64, zona Delfinariu, Constanța, Romania).
  
Σύμφωνα με το συνοδευτικό έγγραφο, η λειψανοθήκη περιέχει λείψανα των:
  • Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου
  • Οσίου Ιακώβου του Ιβηρίτου
  • Αποστόλου Φιλήμονος
  • Θεοδώρου Νεομάρτυρος
  • Αγίου Μοδέστου
  • Αγίας Βαρβάρας
  • Αγίων Αναργύρων
  • Αγίου Τρύφωνος
  • Αγίας Θεοκτίστης
  • και ενός ανωνύμου.

Άγιον Όρος έγγραφο
Δηλωτικό αφιερωτήριο λειψανοθήκης

 <μεταγραφή>


Δηλωτικὸν ἀφιερωτήριον:

Ὁ ὑποφαινόμενος Γέροντας τοῦ Βατοπαιδινοῦ Κελλίου τῶν "Τριῶν
Ἱεραρχῶν" δηλῶ διὰ τοῦ παρόντος ὅτι οἰκείᾳ βουλήσει καὶ προαιρέσει ἀφιερώνω
εἰς τὴν ἐν Σκήτῃ Ἁγίου Δημητρίου Καλύβην τῆς Ἁγίας Μαρίνης ἕν κιβω-
τίδιον ψευδαργύρινον τὸ ἐμπεριέχον μέρη τεμαχίδια Ἁγίων Λειψάνων τῶν ἑξῆς
Ἁγίων: Ἁγίου Κωνσταντίνου Μεγάλου, Ὁσίου Ἰακώβου Ἰβηρίτου, Ἀποστόλου
Φιλήμονος, Θεοδώρου Νεομάρτυρος, Ἁγίου Μοδέστου, Ἁγίας Βαρβάρας, Ἁγίων
Ἀναργύρων, Ἁγίου Τρύφωνος, Ἁγίας Θεοκτίστης, καὶ ἑνός Ἀνωνύμου·  ἀπό τοῦ-
δε δὲ εἶναι καὶ θεωρεῖται ὡς διηνεκὴς ἰδιοκτησία τῆς ὡς ἄνω Καλύβης παραι-
τούμενος πάσης ἀξιώσεως ἐν μέλλοντι ἐπ᾽ αὐτῆς. εἰς ἔνδειξιν ὃθεν καὶ βεβαίω-
σιν ἐγένετο τὸ παρὸν ἐν ᾧ καὶ ἰδιοχείρως αὐτογράφομαι:

Ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ Ἱερᾶ Βατοπαιδινῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου·
τῇ 18-ῆ Ἀπριλίου τοῦ 1936.
 
ὁ Ἀφιερωτής:
Χαράλαμπος Ἱερομόναχος

Μαρτυρῶ Γαβριήλ Ἱερομόναχος


Το έγγραφο φέρει κυκλοτερή σφραγίδα από μελάνη με παράσταση του Αγίου Δημητρίου και με το παρακάτω κείμενο: ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗΣ ΣΚΗΣΤΗΣ (sic!) ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και στο εσωτερικό της Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1916


λειψανοθήκη έγγραφο
Η σφραγίδα του εγγράφου


Άγιον Όρος φωτογραφία σχέδιο
Η Καλύβη της Αγίας Μαρίνης της Βατοπεδινής Σκήτης του Αγίου Δημητρίου
από φωτογραφία της περιόδου 1920-30, όταν η Σκήτη ευρίσκετο σε πλήρη ακμή.
Η φωτογραφία και το διάγραμμα είναι από το βιβλίο ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ,
τόμος Α΄, έκδ. Ι.Μ. Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος, 1996.
Πηγές:
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...