Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

516 - Τα μείζονα θεομητερικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (3 - η τιμία εσθής)

Τα μείζονα θεομητερικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (3 - η τιμία εσθής) https://leipsanothiki.blogspot.be/
Τοιχογραφία σε εκκλησία του Κρεμλίνου Μόσχα. Παριστάνεται σκηνή από τον πόλεμο
των Βυζαντινών με τους Ρως (860). Ο Πατριάρχης Φώτιος αγγίζει με την εσθήτα
της Θεοτόκου τη θάλασσα του Βοσπόρου, γίνεται μεγάλη θαλασσοταραχή
και καταστρέφεται ο στόλος των Ρως (η εικόνα από εδώ).


Η εσθής της Παναγίας είναι και αυτή ένα από τα μεγαλύτερα θεομητερικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης μαζί με την αγία ζώνη και το μαφόριο.

Παρ' όλη τη σπουδαιότητα της τιμίας εσθήτος ως μαριολογικό κειμήλιο, η ιστορική της διαδρομή δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως από τους ειδικούς. Για παράδειγμα, τον 10ο αιώνα, όταν ο Βασίλειος Λεκαπηνός, παρακοιμώμενος του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου, δημιούργησε τη σπουδαία λειψανοθήκη του Τιμίου Σταυρού, την επονομαζόμενη Σταυροθήκη του Limburg, μαζεύοντας τα σπουδαιότερα χριστολογικά και μαριολογικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (ο μόνος που μπορούσε ίσως να το κάνει), εγκιβώτισε σε αυτήν τεμάχιο από μαριολογικό κειμήλιο με την επιγραφή Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘ(ΕΝΟΥ) Κ(ΑΙ) Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΑΠΟ Τ(ΗΝ) ΕΠΙΣΚΟΠ(ΗΝ) ΖΗΛΑΣ, αντί του αναμενόμενου 'Η ΕΣΘΗΣ...'.     Τα μείζονα θεομητερικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (3 - η τιμία εσθής) https://leipsanothiki.blogspot.be/
Επιγραφές στα διάχωρα που περιέχουν μαριολογικά κειμήλια (Σταυροθήκη του Limburg):
Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙ(ΑΣ) ΠΑΡΘ(ΕΝΟΥ) Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΧΑΛΚΟΠΡΑΤΗ(ΩΝ) -+- (αριστερά)

Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘ(ΕΝΟΥ) Κ(ΑΙ) Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΑΠΟ Τ(ΗΝ) ΕΠΙΣΚΟΠ(ΗΝ) ΖΗΛΑΣ (δεξιά)


Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:Φαίνεται ότι αποτμήματα της τιμίας εσθήτος έχουν επιβιώσει. Η λειψανοθήκη έχει εντοπίσει μερικά από αυτά, αλλά υπάρχουν περισσότερα στη Ρωσία, στη Γεωργία, ίσως και στη Δύση. Το υλικό αυτό θα δημοσιευθεί σταδιακά.


Τα μείζονα θεομητερικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (3 - η τιμία εσθής) https://leipsanothiki.blogspot.be/
Αποτμήματα της τιμίας εσθήτος της Θεοτόκου.


463 - Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα  

506 - Εικόνα της Παναγίας του Καζάν με μαριολογικά κειμήλια

Για τη Σταυροθήκη του Limburg:

14 - Η βυζαντινή λειψανοθήκη του Τιμίου Σταυρού, η επονομαζόμενη Σταυροθήκη του Limburg
        
205 - Νέες φωτογραφίες από τη βυζαντινή σταυροθήκη του Limbourg

206 - Πού φυλάσσονται τα άγια λείψανα της βυζαντινής σταυροθήκης του Limbourg;

Για τον Βασίλειο Λεκαπηνό:

319 - Το βυζαντινό δαχτυλίδι εξουσίας του Βασίλειου παρακοιμώμενου


-----------------------------------------------------------------
512 - Τα μείζονα θεομητερικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (1 - η αγία ζώνη)

514 - Τα μείζονα θεομητερικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (2 - το άγιο μαφόριο)

516 - Τα μείζονα θεομητερικά κειμήλια της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (3 - η τιμία εσθής)

------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...