Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

502 - Τα κειμήλια της Αγίας Σοφίας

Τα κειμήλια της Αγίας Σοφίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Βυζαντινός αυτοκράτωρ Λέων ΣΤ' ο Σοφός δείχνει τα ιερά σκεύη της Αγίας Σοφίας
στους Άραβες πρέσβεις από την Ταρσό και τη Μελιτηνή.
Μικρογραφία στο
χειρόγραφο "Σκυλίτζης της Μαδρίτης".

Ο Ευγένιος Αντωνιάδης έγραψε ένα μνημειώδες αρχιτεκτονικό-βυζαντινολογικό έργο με τίτλο "Έκφρασις της Αγίας Σοφίας, ήτοι μελέτη συνθετική και αναλυτική υπό έποψιν αρχιτεκτονικήν, αρχαιολογικήν και ιστορικήν του πολυθρυλήτου τεμένους Κωνσταντινουπόλεως" που άρχισε να εκδίδεται το 1907 – 1909. Μάλιστα το 1904 με άδεια του ίδιου του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β’ πέτυχε την έκδοση ειδικού Σουλτανικού Διατάγματος (ιραδέ), που του επέτρεψε να εισχωρήσει στα άδυτα του ιερού τεμένους και να μην αφήσει τίποτε ανεξερεύνητο.

Από αυτό το βιβλίο αναδημοσιεύουμε το κεφάλαιο ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ, στο οποίο ο Ευγένιος Αντωνιάδης απαριθμεί τα χριστολογικά και μαριολογικά κειμήλια, αλλά και τα άλλα λείψανα που αποθησαυριζόταν στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως κατά τη βυζαντινή εποχή.   


Τα κειμήλια της Αγίας Σοφίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:Τα κειμήλια της Αγίας Σοφίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

Τα κειμήλια της Αγίας Σοφίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

Τα κειμήλια της Αγίας Σοφίας http://leipsanothiki.blogspot.be/

Τα κειμήλια της Αγίας Σοφίας http://leipsanothiki.blogspot.be/


1. Η λίθινος του Αβραάμ τράπεζα, 2. Το μάννα, 3. Αι του δεκαλόγου πλάκες, 4. Το βάθρον, εφ’ ου έκλαυσεν ο Ιερεμίας, 5. Αι τέσσαρες χαλκαί της Ιεριχώ σάλπιγγες, 6. Τα σπάργανα του Χριστού, 7. Τα δωροφόρα των Μάγων αγγεία, 8. Άμφιον του Κυρίου, 9. Η επιστομίς του της Σαμαρείας φρέατος, 10. Ο λίθος, εφ’ ου εκάθισεν ο Χριστός συνδιαλεγόμενος τη Σαμαρείτιδι, 11. Η οθόνη της ποδολουσίας, 12. Η τράπεζα του μυστικού δείπνου, 13. Η σιδηρά ράβδος, η εις την κατασκευήν του σταυρού χρησιμεύσασα, 14. Ο έλιξ, ο ωςαύτως εις τον σταυρόν χρησιμεύσας, 15. Ο πρίων, ο εις την κατασκευήν του σταυρού χρησιμεύσας, 16. Ο κλοιός, 17. Τεμάχιον του τιμίου ξύλου, 18. Τεμάχια του σταυρού, 19. Τεμάχιον του τιμίου ξύλου, 20. Τεμάχιον του τιμίου ξύλου, 21. Ξύλον, ευρισκόμενον επί του τραχήλου του Χριστού υπό το σίδηρον, 22. Το της Βηρυττού άγιον αίμα, 23. Το σίδηρον της λόγχης, 24. Ο τίμιος σπόγγος, 25. Ο κάλαμος, oν έθεσαν εις χείρας του Ιησού, 26. Η αγία σινδόνη, 27. Του τιμίου σουδαρίου τεμάχιον, 28. Δύο πλάκες του τάφου του Χριστού, 29. Η άνω πλάξ του αγίου τάφου, 30. Τεμάχιον της πλακός του αγίου τάφου, 31. Ο της ηλικίας του Κυρίου σταυρός, 32. Το γάλα της Θεοτόκου, 33. Το λείψανον του Προδρόμου, 34. Το λείψανον του Αγίου Πέτρου, 35. Aι αλύσεις του Αγίου Πέτρου, 36. Η άλυσις της θύρας της ειρκτής του Αγίου Πέτρου, 37. Ο κίων, παρ’ ον εδάκρυσεν ο Άγιος Πέτρος, 38. Aι αλύσεις του Αγίου Παύλου, 39. Τα λείψανα των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 40. Το λείψανον του Αγίου Γεωργίου, 41. Το λείψανον του Αγίου Νικολάου, 42. Το λείψανον Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, 43. Το λείψανον Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, 44. Το λείψανον του Αγίου Ανδρέου, 45. Το λείψανον Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, 46. Το λείψανον του Αγίου Θεολόγου, 47. Το λείψανον του Αγίου Αβερκίου, 48. Το λείψανον Αγίου Γρηγορίου του Αρμενίας, 49. Το λείψανον του Αγίου Συλβέστρου, 50. Το λείψανον Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 51. Το λείψανον της Αγίας Αικατερίνης, 52. Το λείψανον της Αγίας Βαρβάρας, 53. Το λείψανον της Αγίας Λουκίας, 54. Το λείψανον της Αγίας Θεοφανούς, 55. Το λείψανον Αρσενίου του Αυτωρειανού, 56. Η κεφαλή του Αποστόλου Κοδράτου, 57. Η κεφαλή του Αγίου Ερμολάου, 58. Η κεφαλή του Αγίου Στρατονίκου, 59. Η κεφαλή του Αγίου Κύρου, 60. Η κεφαλή του Αγίου Ιωάννου, 61. Η κεφαλή του Αγίου Παντελεήμονος, 62. Το αίμα και το γάλα του Αγίου Παντελεήμονος, 63. Μέρος της κεφαλής του Αγίου Κυπριανού, 64. O βραχίων του Αγίου Σίμωνος, 65. Ο βραχίων του Αγίου Κλήμεντος, 66. Η χειρ του Γερμανού, 67. Η εσχάρα του Αγίου Λαυρέντιου, 68. Η ποιμαντική ράβδος Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 69. Ο τάπης του Αγίου Νικολάου, 70. Ο κινητός σταυρός του Αγίου Κωνσταντίνου, 71. Ο θρόνος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 72. Το αργυρούν άρμα Κωνσταντίνου και Ελένης, 73. Ο τάφος του παιδός του Αγίου Αθηνογένους.


Διαβάστε επίσης ενδεικτικά:

222 - Από την Κωνσταντινούπολη στη Γερμανία: διαρπαγμένα ιερά λείψανα  

48 - Τοις δ' αφαιρεθείσιν, αθυμία και λύπη και κατήφεια (Η Pala d' Oro με τα μάτια των Βυζαντινών)

59 - Φωτογραφίες από το θησαυρό του Αγίου Μάρκου  

411 - Το σπάνιο διαμάντι των Παλαιολόγων και το καρφί της Σταύρωσης 

486 - Πλειστηριάζοντας άγια λείψανα για να πληρωθούν οι φόροι της υποτέλειας!

34 - Ψάχνοντας απεγνωσμένα βοήθεια! Πουλώντας άγια λείψανα για να σωθεί η βυζαντινή αυτοκρατορία

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...