Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

498 - Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας

Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας, 12ος αιώνας,
Μουσείο του Κρεμλίνου, Μόσχα.


Η βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας είναι του 12ου αιώνα και βρίσκεται στο Μουσείο του Κρεμλίνου στη Μόσχα. Έχει κυλινδρικό σχήμα με διαστάσεις 4,2 x 2,6 x 2,2 εκ, είναι χρυσεπάργυρη και στη μία της πλευρά φέρει εικόνα της Αγίας Βαρβάρας με την επιγραφή Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. Η άλλη πλευρά είναι ανοιχτή και περιμετρικά έχει οδοντωτή απόληξη. Το σχήμα της λειψανοθήκης υπονοεί ότι κάλυπτε τη μία άκρη από κάποιο οστέινο λείψανο, μάλλον της χειρός, της Αγίας Βαρβάρας.

Η λειψανοθήκη φέρει περιμετρικά το εξής ελληνικό επίγραμμα σε δωδεκασύλλαβο στἰχο:

Ξένη τις ἡ χεὶρ ὧδε παρθένου ξένης·
χεὶρ Βαρβάρας λύουσα λοιμώδεις νόσους.

Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας, 12ος αιώνας, Μουσείο του Κρεμλίνου, Μόσχα.
Το ελληνικό επίγραμμα σε δωδεκασύλλαβο στίχο.

Πιο κάτω από το επίγραμμα έχει χαραχτεί μεταγενέστερη ρωσική επιγραφή που μεταφράζεται ως: ''λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας'' 

Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω:Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας.
Μουσείο του Κρεμλίνου, Μόσχα.

Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας.
Μουσείο του Κρεμλίνου, Μόσχα.

Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας.
Μουσείο του Κρεμλίνου, Μόσχα.

Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας.
Μουσείο του Κρεμλίνου, Μόσχα.

Βυζαντινή λειψανοθήκη της Αγίας Βαρβάρας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λείψανο της Αγίας Βαρβάρας. Η λειψανοθήκη είναι βυζαντινή του 12ου αιώνα. Μουσείο του Κρεμλίνου, Μόσχα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...