Τρίτη 21 Απριλίου 2015

437 - Τα καρφιά του Σταυρού και η Αγία Λόγχη (ένα νέο βιβλίο κατάλογος)

Τα καρφιά του Σταυρού και η Αγία Λόγχη (ένα νέο βιβλίο κατάλογος) http://leipsanothiki.blogspot.be/
Antonio Menna, Chiodi della Croce e la Sacra Lancia. Reliquie di Cristo Crocifisso. Storia e leggende, culto e devozioni
(= Τα Καρφιά του Σταυρού και η Αγία Λόγχη. Λείψανα του Εσταυρωμένου Χριστού. Ιστορία και θρύλοι, λατρεία και αφοσίωση),
εκδόσεις Edizioni Segno, Απρίλιος 2015.


Ένα νέο βιβλίο αναφοράς εκδόθηκε πρόσφατα (Απρίλιος 2015) από τον χαλκέντερο Ιταλό ερευνητή Antonio Menna με θέμα τα καρφιά της Σταύρωσης του Χριστού και την Αγία Λόγχη που ένυξε την άχραντο πλευρά Του: I Chiodi della Croce e la Sacra Lancia. Reliquie di Cristo Crocifisso. Storia e leggende, culto e devozioni (= Τα Καρφιά του Σταυρού και η Αγία Λόγχη. Λείψανα του Εσταυρωμένου Χριστού. Ιστορία και θρύλοι, λατρεία και αφοσίωση).

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη και είναι ένα οδηγός που καταλογογραφεί όλες τις ιστορικές μαρτυρίες για τους τόπους που αποθησαύριζαν, αλλά και αποθησαυρίζουν σήμερα δύο από τα όργανα του Πάθους του Χριστού: καρφί της Σταύρωσης (=τίμιος ήλος) στο πρώτο μέρος και τμήμα της λόγχης που ένυξε την πλευρά Του στο δεύτερο μέρος.
 

Μερικά από τα καρφιά της Σταύρωσης που έχουν παρουσιαστεί από τη λειψανοθήκη. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Μερικά από τα υποτιθέμενα καρφιά της Σταύρωσης που έχουν παρουσιαστεί από τη λειψανοθήκη
(βλέπε πχ 280, 281, 282, 283 και 267).


Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:
Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ (σσ. 13 - 68)

1.1. Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
1.2. Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ
1.3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΦΙΩΝ
1.4. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΦΙΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ
1.5. Η ΤΑΦΗ
1.6. ΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
1.7. Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
1.8. ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
1.8.1. ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
1.8.2. ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1.8.3. ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
1.9. ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΦΙΩΝ (σσ. 69 - 298)

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - Η ΑΓΙΑ ΛΟΓΧΗ (σσ. 299 - 384)

3.1. Η ΛΟΓΧΗ ΤΟΥ ΛΟΓΓΙΝΟΥ
3.2. Η ΛΟΓΧΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
3.3. Η ΛΟΓΧΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
3.4. Η ΛΟΓΧΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
3.5. Η ΛΟΓΧΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
3.6. Η ΛΟΓΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
3.7. Η ΛΟΓΧΗ ΤΟΥ ECHMIADZIN (ΑΡΜΕΝΙΑ)
3.8. Η ΛΟΓΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
3.9. ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΟΓΧΗΣ

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το βιβλίο με 408 σελίδες συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες στον ερευνητή ιστορικές μαρτυρίες για τους τόπους που αποθησαύριζαν καρφί της Σταύρωσης, όπως και τμήμα της λόγχης που ένυξε την πλευρά του Χριστού, παραπέμποντας εξαντλητικά σε βιβλιογραφία γραμμένη σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ κάνει συχνή αναφορά σε ιστότοπους, όπου θα μπορούσε ο αναγνώστης να δει φωτογραφία του ιερού αντικειμένου.

Το βιβλίο που δεν έχει εικονογράφηση, πιθανότατα εξαιτίας του αυξημένου κόστους,
εκδόθηκε από τις εκδόσεις Edizioni Segno και είναι διαθέσιμο στην τιμή των 27 ευρώ (εδώ).


Εκτενέστερη αναφορά στο βιβλίο θα γίνει προσεχώς από τη λειψανοθήκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...