Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

412 - Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Μέρος από τα κοσμήματα του βοημικού Στέμματος. Αριστερά ο χρυσός σταυρός λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'.
Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βίτου στην Πράγα (Τσεχία).


Στην ανάρτηση της λειψανοθήκης 411 - Το σπάνιο διαμάντι των Παλαιολόγων και το καρφί της Σταύρωσης είχαμε πρωτοπαρουσιάσει τον χρυσό σταυρό λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'. Ο Κάρολος Δ΄  ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Βοημίας που έγινε αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και θεωρείται ο αγαπητότερος τσέχος βασιλιάς και ο "πατέρας του τσέχικου έθνους". Ο Κάρολος Δ' είχε πάθος με τα λείψανα και είχε καταφέρει να προμηθευτεί πολλά λείψανα του Πάθους του Χριστού προερχόμενα από το Βυζάντιο. Τα λείψανα αυτά, κυρίως λείψανα του Πάθους του Χριστού, ενσωμάτωσε σε χρυσό σταυρό λειψανοθήκη που κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα (μετά το 1354). 
  Διαβάστε περισσότερα:


Ο χρυσός σταυρός λειψανοθήκη έχει κατασκευαστεί από πλάκες χρυσού βάρους τριών κιλών, ενώ η μπροστινή του πλευρά καλύπτεται από κρύσταλλο που επιτρέπει να δει κανείς τα λείψανα που βρίσκονται στο εσωτερικό του. Ο σταυρός έχει περιμετρικά διακοσμηθεί με ζαφείρια που έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο που το φως δημιουργεί ένα φωτοστέφανο γύρω από τον σταυρό, όταν φωτίζεται απευθείας από κάποια φωτεινή πηγή.


Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο χρυσός σταυρός λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'.
Στη φωτογραφία δείχνεται το εσωτερικό του, όπου σε ειδικές θήκες
αποθησαυρίζονται πολλά λείψανα του Πάθους του Χριστού προερχόμενα
από το Βυζάντιο. Δεξιά φαίνεται η πίσω πλευρά του χρυσού σταυρού
(η φωτογραφία είναι υψηλής ανάλυσης).


Στο εσωτερικό του χρυσού σταυρού υπάρχουν σήμερα τα ακόλουθα λείψανα:

- τεμάχιο Τιμίου Ξύλου στο κέντρο
- τεμάχιο από τον Ιερό Σπόγγο στο άνω μέρος
- τεμάχιο από τον Ιερό Κάνναβο στο δεξί μέρος
- τμήμα από Ιερό Ήλο (= καρφί) της Σταύρωσης στο αριστερό μέρος
- δύο Ιερές Άκανθες στο κάτω μέρος της κάθετης κεραίας του σταυρού
Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το Τίμιο Ξύλο.

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο του Ιερού Σπόγγου.

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο του Ιερού Κάνναβου.

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο του Τιμίου Ήλου.

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Οι δύο Ιερές Άκανθες.

 
Η πίσω πλευρά του χρυσού σταυρού διακοσμείται με αρχαιοελληνικά και βυζαντινά καμεό που λειτουργούν ως θυρίδες σε θήκες με άλλα λείψανα, από τα οποία σώζονται μονάχα το ένα τρίτο από το αρχικό σύνολό τους. Στο κέντρο, πίσω πάλι από κρύσταλλο, ένα άλλο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, στο οποίο μάλιστα διακρίνεται τμήμα οπής.Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η πίσω πλευρά του χρυσού σταυρού λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'.

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ιερά λείψανα σε εσωτερικές θήκες στην πίσω πλευρά του χρυσού σταυρού λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'.

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ιερά λείψανα σε εσωτερικές θήκες στην πίσω πλευρά του χρυσού σταυρού λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'.

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ιερά λείψανα σε εσωτερικές θήκες στην πίσω πλευρά του χρυσού σταυρού λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'.


Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου στην πίσω πλευρά του χρυσού σταυρού λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'.


Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου στην πίσω πλευρά του χρυσού σταυρού λειψανοθήκη του Κάρολου Δ'.


Τον Μεσαίωνα περισσότεροι από εκατό χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονταν στη σημερινή πλατεία του Κάρολου στην Πράγα (που τότε αριθμούσε σαράντα χιλιάδες κατοίκους) για να δουν την ανύψωση του χρυσού σταυρού λειψανοθήκη που γινόταν μία φορά τον χρόνο. Και όπως έγραψε ο ίδιος ο Κάρολος Δ' στον Πάπα "ο χρυσός σταυρός αποτελούσε το πιο πολύτιμο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας".
  

Το πολυτιμότερο αντικείμενο του Βασιλείου της Βοημίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λεπτομέρεια τοιχογραφίας που δείχνει τον Κάρολο Δ'.


Σχετικά:

411 - Το σπάνιο διαμάντι των Παλαιολόγων και το καρφί της Σταύρωσης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...