Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

393 - Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού

Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού. Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα.
Η επάργυρη διακόσμηση είναι του 1908 και πάνω της έχουν σχεδιαστεί τρία δέντρα: πεύκο, κυπαρίσσι και κέδρος, που σύμφωνα
με απόκρυφη καινοδιαθηκική παράδοση ενώθηκαν σε τρισύνθετο δέντρο από το οποίο προήλθε το ξύλο του Τιμίου Σταυρού.

Η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα αποτελεί σπουδαίο ορθόδοξο προσκύνημα στην καρδιά της Νέας Πόλεως της Ιερουσαλήμ. Είναι κτισμένη στην ομώνυμη κοιλάδα, την Κοιλάδα του Σταυρού, περίπου δύο χιλιόμετρα δυτικά των τειχών της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δίπλα στην ισραηλινή Βουλή. Είναι η ωραιότερη και αρχαιότερη Μονή του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ.

H Μονή είναι αφιερωμένη στον Σταυρό του Κυρίου. Σε αυτήν,
σύμφωνα με παράδοση των Αγίων Τόπων, βρίσκεται ο τόπος στον οποίο ήταν φυτεμένο το δέντρο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Χριστού. Πληροφορίες σχετικά με το δέντρο του Τιμίου Σταυρού αντλούμε από κάποιο αρχαίο συριακό κείμενο της απόκρυφης καινοδιαθηκικής γραμματείας. 

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η είσοδος στο παρεκκλήσι, όπου βρίσκεται το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού.
Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα.

Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού. Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα.

Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Οι εικόνες περιμετρικά του τοίχου εικονογραφούν απόκρυφη καινοδιαθηκική παράδοση περί της προέλευσης του ξύλου του Τιμίου Σταυρού.

Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η αρχή της εικονογράφησης περί της προέλευσης του ξύλου του Τιμίου Σταυρού.


"Οι τρεις Άγγελοι, τούς οποίους εφιλοξένησε ο Αβραάμ εις τύπον της Αγίας Τριάδος, φεύγοντες "ελησμόνησαν" τάχα τας ράβδους των εκεί, παρά την δρυν Μαμβρή.

Ταύτας μετεχειρίσθη η Σάρα επανειλημμένως ως ξύλα εις την φωτιάν όμως εκαπνίζοντο χωρίς να καίονται. Επειδή όμως είχαν μια ξεχωριστή ευωδία, ο Αβραάμ τα έβγαλε από τη φωτιά και τα φύλαξε σα θεόσταλτο δώρο.


Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ.


Όταν ο Λωτ μέθυσε εποίησε την αμαρτίαν με τας θυγατέρας του, ανανήψας υπήγεν εις τον θείον του Αβραάμ και εξωμολογήθη το κακόν που του συνέβη.


Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο ΕΜΠΡΙΣΜΟΣ ΣΟΔΟΜΩΝ.


Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Συνέχεια της περιμετρικής εικονογράφησης περί της προέλευσης του ξύλου του Τιμίου Σταυρού.

 
Ο δε είπε μεγάλη η αμαρτία σου, τέκνον πλην λάβε αυτούς τους τρεις δαυλούς (τα ξύλα που πέταξε η Σάρα) φύτευσέ τα εις το υποδειχθέν μέρος και φέρε νερό από τον Ιορδάνη να τα ποτίζης∙ αν βλαστήσουν, σημείον ότι εδέχθη ο Θεός την μετάνοιάν σου και σε συγχώρησε.


Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο ΑΒΡΑΑΜ ΔΙΔΩΝ ΤΩ ΛΩΤ ΤΟΥΣ ΔΑΥΛΟΥΣ.


Εποίησεν ούτως ο Λωτ και έφερε νερό από τον Ιορδάνην, όστις απέχει μίας ημέρας οδόν. Αλλ’ ο διάβολος, μετασχηματισμένος άλλοτε μεν εις κεκοπιακότα διψασμένο οδοιπόρο, άλλοτε δε εις γέροντα ασθενή και άλλοτε εις γυναίκα πτωχήν και δυστυχή, του έπινε το νερό καθ’ οδόν.


Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΙΝΩΝ ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟΥ ΛΩΤ.


Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Συνέχεια της περιμετρικής εικονογράφησης περί της προέλευσης του ξύλου του Τιμίου Σταυρού.


Τον λυπήθηκεν ο Θεός και μίαν φοράν διέφυγε την συνάντησιν και πότισε μίαν μόνην φοράν τα ξύλα, τα οποία εβλάστησαν και ηνώθησαν εις το τρισύνθετον ξύλον πεύκη, κέδρος καί κυπάρισσος. Ο τόπος τούτου δεικνύεται εντός του Ναού της Μονής του Σταυρού εις τα προάστια της Ιερουσαλήμ.Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο ΛΩΤ ΠΟΤΙΖΩΝ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.


Όταν δε ο Σολομών, μετά χίλια σχεδόν έτη (1015—975 π.Χ.), ανήγειρε τον Ναόν και όλοι οι άνθρωποι και η φύσις προσέφεραν στην οικοδομή του, εκόπηκε και το δένδρον τούτο γι` αυτόν τον σκοπό.


Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
ΚΟΠΤΩΝ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.


Όταν όμως επρόκειτο να χρησιμοποιηθή, όπου ετίθετο, ήταν άλλοτε μεν κοντό άλλοτε δε μακρύ και τελικώς το πέταξαν ως άχρηστον σε μία γωνία ειπόντες "κατηραμένον ξύλον".Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.


Και όταν οι ιουδαίοι έτρεχον και ζητούσαν ξύλον δια την σταύρωσιν του Κυρίου, εύρον προχείρως αυτό και ήτο κατάλληλον και δια αυτού κατεσκευάσθη ο σταυρός του Χριστού.".


Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΑΘΗΛΩΣΙΣ.

Το μέρος που φύτρωσε το δέντρο του Τιμίου Σταυρού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...