Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

169 - Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903


 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το ξύλινο φέρετρο στο οποίο εναποτέθηκε ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ.
Το φέρετρο λαξεύτηκε από τον ίδιο τον Όσιο.

Εβδομήντα χρόνια μετά την κοίμηση του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ (+1833) έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του και η αγιοκατάταξή του. Στις 19 Ιουλίου (1 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο) του 1903 στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο (στα ρωσικά: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский Монастырь) προσήλθαν περισσότεροι από τριακόσιες χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη Ρωσία προ του λειψάνου του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ για την ανακομιδή του και την επίσημη αγιοκατάταξή του. 
 
 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο χωλός Βασίλι Λικόφ, ηλικίας 28 χρονών, ένας από τους πολλούς που θεραπεύτηκαν
την ημέρα αγιοκατάταξης του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

Στην ανακομιδή ήταν παρών και ο τσάρος Νικόλαος ο Β' με την οικογένειά του. Επίσημα έγγραφα αλλά και οι εφημερίδες της εποχής μάς επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε το σημαντικό αυτό γεγονός. Μία σπάνια μάλιστα σειρά εξήντα τριών ασπρόμαυρων φωτογραφιών "εικονογραφεί" την πνευματική αυτή στιγμή της Ρωσίας, αλλά και όλης της Ορθοδοξίας.


Δείτε τις φωτογραφίες παρακάτω: Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο (στα ρωσικά: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский Монастырь)
από τη πλευρά του ποταμού Σαρώφκα.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το καμπαναριό της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Ιερός Ναός του Ιωάννου του Βαπτιστή πλησίον των πυλών
της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Καθολικός Ναός της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.
Είναι αφιερωμένος στην "Κοίμηση της Θεοτόκου". Φαίνεται μπροστά το παρεκκλήσι
που έχει χτιστεί πάνω από τον τάφο του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος που έχει χτιστεί πάνω από το κελλί του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το παρεκκλήσι που έχει χτιστεί στη θέση του κελλιού του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ
μέσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Ιερός Ναός των Οσίων Ζωσιμά και Σαββάτιου από τα Σολόβκι, η αγία τράπεζα της οποίας
κατασκευάστηκε από τον Όσιο Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το ξύλινο φέρετρο στο οποίο εναποτέθηκε ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ. Το φέρετρο λαξεύτηκε από τον ίδιο τον Όσιο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το ξύλινο φέρετρο του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η παραδοσιακή λάρνακα λειψανοθήκη με τα λείψανα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ
μέσα στον Ιερό Ναό των Οσίων Ζωσιμά και Σαββάτιου από τα Σολόβκι.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η λάρνακα λειψανοθήκη με τα λείψανα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η λάρνακα λειψανοθήκη με τα λείψανα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το ερημητήριο του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τιμητική αψίδα υποδοχής για τον Τσάρο στα όρια της Περιφέρειας Ταμπώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η είσοδος της τσαρικής άμαξας στην Περιφέρεια Ταμπώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η τσαρική οικογένεια φθάνει στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.


 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η υποδοχή του Τσάρου από τον κλήρο της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η υποδοχή του Τσάρου από τους ευγενείς της Περιφέρειας Ταμπώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η υποδοχή του Τσάρου από τους χωρικούς της Μορδοβίας.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η υποδοχή της τσαρικής οικογένειας από τον λαό.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η υποδοχή της τσαρικής οικογένειας από τον λαό.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η υποδοχή της τσαρικής οικογένειας από τον λαό.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τα μέλη της τσαρικής οικογένειας συνοδευόμενα από τον μελλοντικό Ιερομάρτυρα, Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Τσάρος Νικόλαος ο Β΄ με μέλη της οικογένειάς του μεταφέρουν τη λάρνακα με τα λείψανα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Από τη λιτάνευση των λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Από τη λιτάνευση των λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Από τη λιτάνευση των λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Στο παρεκκλήσι που έγινε πάνω από τον τάφο του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Στο πηγάδι του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Τσαρίνα Αλεξάνδρα Φεοντόροβνα με την αδελφή της Μεγάλη Δούκισσα Φεοντόροβνα Ελισάβετ πηγαίνουν
προς το αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Τσάρος Νικόλαος Β' με μέλη της οικογένειάς του πηγαίνοντας προς το αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Τσαρίνα Αλεξάνδρα Φεοντόροβνα με την αδελφή της Μεγάλη Δούκισσα Φεοντόροβνα Ελισάβετ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το παρεκκλήσι πάνω από το αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.
 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Τσάρος Νικόλαος Β' με μέλη της οικογένειάς του αποχωρούν από το αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η τσαρική οικογένεια αποχωρεί μετά την παράκληση στο αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Αποχώρηση μετά από την επίσκεψη στο αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Κατά τη διάρκεια της παράκλησης στο αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το παρεκκλήσι πάνω από το βράχο, όπου ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ προσευχήθηκε για χίλιες ημέρες και νύχτες.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Προσκυνητές κατά τη διάρκεια της αγιοκατάταξης του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Υπαίθριος τράπεζα για τους προσκυνητές.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Στους υπαίθριους χώρους της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Προετοιμασία της εορταστικής τράπεζας για τους προσκεκλημένους.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου Ουμιλένιε ή 
εικόνα "Ιδού η δούλη Κυρίου
· γένοιτο κατά το ρήμα σου".

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λαμπάδες του τσάρου Νικόλαου Β' μπροστά στην εικόνα Θεοτόκος Ουμιλένιε.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η τσαρική οικογένεια στον Ιερό Ναό "Η Κοίμηση της Θεοτόκου".

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Καθολικός Ναός "Η Κοίμηση της Θεοτόκου" της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Οι μοναχές της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο χαιρετούν την βασιλομήτωρα Μαρία Φεοντόροβνα.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Καθολικός Ναός "Η Κοίμηση της Θεοτόκου" κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών τελετών.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το βασιλικό ζευγάρι και η βασιλομήτωρ καθώς αποχωρούν από τον Ιερό Ναό "Η Κοίμηση της Θεοτόκου".


 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το κτίριο της μοναστηριακής Τράπεζας.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Με τους ευγενείς του Γκουβέρνου (: διοικητική διαίρεση της Τσαρικής Ρωσίας) Νίζεγκόραντ.


 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το βασιλικό ζευγάρι στο Ηγουμενείο της Ιεράς Μονής.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λιτανεία με τη θαυματουργό εικόνα της Θεοτόκου Ουμιλένιε.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο χωλός Βασίλι Λικόφ, ηλικίας 28 χρονών, ένας από τους πολλούς που θεραπεύτηκαν
την ημέρα αγιοκατάταξης του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Αδελφές μοναχές στην υδραντλία της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το Ηγουμενείο της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Στον Κοιμητηριακό Ναό "Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος", του οποίου την αγία τράπεζα έφτιαξε ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Στην πύλη του κοιμητηρίου της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στο Ντιβέγιεβο.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Με τους ευγενείς του Γκουβέρνου Νίζεγκόραντ.


 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Σε υπαίθριο εξωκκλήσι.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ευσεβείς προσκυνητές.

 Εξήντα τρεις φωτογραφίες από την αγιοκατάταξη του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ το 1903 http://leipsanothiki.blogspot.be/
Εορταστική τράπεζα για τους προσκεκλημένους.

Πηγή:

Портал «Православие.Ru», Сретенский монастырь 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...