Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

165 - Η Σταυροθήκη Τίμιου Ξύλου του αβαείου "Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ Γερμανίας


Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τον Holger A. Klein (Eastern Objects and Western Desires: Relics and Reliquaries between Byzantium and the West), δύο δεκαετίες μετά την πλημμυρίδα των ιερών κειμηλίων που έφτασαν στη Δύση μετά τη δήωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ' σταυροφορίας και την κατάπληξη που προκάλεσαν αυτά για την καλλιτεχνική τους αρτιότητα και τελειότητα, η Δύση "ανταπάντησε" με δύο σταυροθήκες που βασίζονταν σε βυζαντινά πρότυπα. Και οι δύο φτιάχτηκαν σε εργαστήριο της Τρηρ και η μία είναι ακόμα εκεί. Αποθησαυρίζεται στο Αβαείο των Βενεδικτίνων μοναχών "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ (Trier) της Γερμανίας.


Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας.

Η Τρηρ (Trier) της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Τρηρ (Trier) της Γερμανίας.


Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από πρόσφατη επίσκεψη της λειψανοθήκης εκεί:
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το χέρι αριστερά δείχνει και την τάξη μεγέθους
της Σταυροθήκης Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας".


Το Τίμιο Ξύλο (ίσως και τα λείψανα) προήλθαν από τη δήωση της Κωνσταντινούπολης. Για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για την αυθεντικότητα του Τιμίου Ξύλου, η ακόλουθη επιγραφή ενσωματώθηκε στη σταυροθήκη:

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI MCCVII HENRICUS DE ULMENA ATTULIT LIGNUM SANCTAE CRUCIS DE CIVITATE CONSTANTINOPOLITANA ET HANC PORTIONEM IPSIUS SACRI LIGNI ECCLESIAE SANCTI EUCHARII CONTULIT.

Όπως λέγει η επιγραφή, ο Ερρίκος της Ουλμ (σημ. Ulmen) δώρισε το Τίμιο Ξύλο που προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη στην εκκλησία του Αγίου Ευχαρίου (το τότε όνομα του αβαείου από τον πρώτο ηγούμενο της μονής) το 1207.
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
C O N S T A N T I N O P O L I T A N A
Από την επιγραφή που διατρέχει περιμετρικά τη Σταυροθήκη.


Όπως ήταν σύνηθες, τα τεμάχια του Τιμίου Ξύλου συγκολλήθηκαν στη μορφή ενός μεγάλου πατριαρχικού σταυρού, ενώ σε είκοσι ξεχωριστά διάχωρα ενσωματώθηκαν λείψανα αγίων και η όλη σύνθεση διακοσμήθηκε πλούσια με πολύτιμους λίθους και χρυσό.


Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας.

Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας.

Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας.

Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας.

Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας.

Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Καμέο με τη μορφή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβέριου,
στην εποχή του οποίου δίδαξε και σταυρώθηκε ο Χριστός.
Πιο κάτω διακρίνεται η αφιερωτική επιγραφή του Ερρίκου της Ουλμ.

Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας (η πίσω πλευρά). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας (η πίσω πλευρά).

Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας (η πίσω πλευρά). http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Σταυροθήκη Τιμίου Ξύλου του αβαείου "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας (η πίσω πλευρά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...