Τρίτη 16 Μαΐου 2017

540 - Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/
Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα και περιέχει λείψανα
των οργάνων του Πάθους του Χριστού προερχόμενα από τους θησαυρούς της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου
στη Βενετία.

Στο φυλλάδιο που έχει εκδώσει η Αποστολική Διακονία με τίτλο "Υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Σκηνώματος Αγίας Ελένης της Ισαποστόλου" (βλέπε στο τέλος της ανάρτησης 473 - Το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης (1) ), το σκήνωμα της Αγίας Ελένης συνοδεύει στην Ελλάδα Τίμιο Ξύλο με Άχραντα Πάθη που προέρχονται από τους θησαυρούς της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου της Βενετίας (...Τιμίου Ξύλου με τα Άχραντα Πάθη, εκ των θησαυρών της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου της Βενετίας...).

Τα Άχραντα Πάθη είναι προφανώς λείψανα των οργάνων του Πάθους του Χριστού. Έτσι ακριβώς έχει μεταφραστεί το κείμενο από το ίδιο φυλλάδιο στα ρωσικά: ...частицы Честного и Животворящего Креста Господня вместе с другими орудиями Его пыток из сокровищницы базилики св. Марка в Венеции... (το φυλλάδιο έχει επίσης μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά, βλέπε στο τέλος της ανάρτησης 520 - Το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης (9), χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε λείψανα των Οργάνων του Πάθους του Χριστού, όπως στα ελληνικά και ρωσικά). 

Τι θα μπορούσαν όμως να είναι αυτά τα λείψανα των Οργάνων του Πάθους του Χριστού; Για παράδειγμα δύο γνωστές λειψανοθήκες στον ελλαδικό χώρο περιέχουν:

α. Η λειψανοθήκη "Τα Άχραντα Πάθη" της Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας Πελοποννήσου περιέχει:

- τεμάχιο Τίμιου Ξύλου, τεμάχιο από τον Ακάνθινο Στέφανο, τεμάχιο από την Ιερά Χλαμύδα, τεμάχιο από τον Ιερό Σπόγγο, λαξευμένο μάρμαρο από τον Πανάγιο Τάφο, καθώς και μέρος από την πλεξίδα του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού.

Βλέπε περισσότερα: 202 - Η λειψανοθήκη "Τα Άχραντα Πάθη" 

β. Η λειψανοθήκη "Τα Άχραντα Πάθη" της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλου Μετεώρου περιέχει:

- μέρος της Χλαμύδος του Χριστού, μέρος του Ιερού Σπόγγου και μέρος του Ακάνθινου Στέφανου.

Βλέπε περισσότερα: 420 - Η λειψανοθήκη 'Τα Άχραντα Πάθη' της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου και 478 - Η λειψανοθήκη 'Τα Άχραντα Πάθη' της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου.Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/
Λειψανοθήκες με λείψανα των οργάνων του Πάθους του Χριστού. Η λειψανοθήκη "Τα Άχραντα Πάθη" της
Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλου Μετεώρου (πάνω αριστερά και δεξιά) και η
λειψανοθήκη "Τα Άχραντα Πάθη" της Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Αιγιαλείας Πελοποννήσου
(στο κάτω μέρος).

Μέχρι στιγμής (16/05/2017) δεν είναι τίποτα γνωστό για το περιεχόμενο των λειψἀνων που φέρει ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα, ούτε έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό από την Αποστολική Διακονία, αλλά μια σειρά φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης πρόσφατα διαθέσιμες στον ειδικό ιστότοπο της Αποστολικής Διακονίας http://agiaeleni.gr/ μάς επιτρέπουν, μεγεθύνοντάς τες, μια καλύτερη θέαση του Τιμίου Σταυρού και μερικές παρατηρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:


    
Ο Τίμιος Σταυρός περιέχεται σε θήκη με σχήμα σταυρού πατριαρχικού τύπου, αλλά το Τίμιο Ξύλο έχει το σχήμα του απλού χριστιανικού σταυρού (ανισοσκελής).


Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/
Το Τίμιο Ξύλο σε σχήμα απλού χριστιανικού σταυρού (ανισοσκελής).

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/
Τα τέσσερα (;) λείψανα των οργάνων του Πάθους του Χριστού στην οριζόντια μεγάλη κεραία
της σταυροθήκης.

Στην μεγάλη οριζόντια κεραία της σταυροθήκης φαίνεται πως ενσωματώθηκαν τέσσερα λείψανα των οργάνων του Πάθους του Χριστού σε ειδικές θήκες που φέρουν επιγραφές, μάλλον στα λατινικά. Τα λείψανα αυτά είναι ορατά στον θεατή.  
   
 
Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/
Τα μικρολείψανα των οργάνων του Πάθους του Χριστού ορατά στον θεατή.

Προσέξτε ότι κόκκινες κλωστές διατρέχουν και 'κλειδώνουν' με κόκκινη σφραγίδα στο πίσω μέρος τον σταυρό, τυπικός τρόπος αυθεντικοποίησης λειψάνων από την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. 

Τα περισσότερα ιερά λείψανα συνοδεύονται από ένα έγγραφο που πιστοποιεί την αυθεντικότητά τους και συνήθως είναι γραμμένο στα λατινικά. Το έγγραφο που συνοδεύει τα λείψανα αναφέρεται συνήθως ως έγγραφο πιστοποίησης αυθεντικότητας λειψάνου.

Αυτό το έγγραφο φαίνεται στο πίσω μέρος του σταυρού, δίπλα στην κόκκινη σφραγίδα. Οι κόκκινες ίνες διασταυρώνονται από αντίθετες πλευρές. Όλο το σύμπλεγμα των ινών σφραγίζεται με κερί που φέρει τα διακριτικά της θρησκευτικής αρχής που εκδίδει το έγγραφο. Αυτή η σφραγίδα και η διαδικασία κλειδώματος (ίνες και σφραγίδα) δεν πρέπει ποτέ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να σπάσουν, αφού προστατεύουν την ακεραιότητα και την εγκυρότητα της πιστοποίησης της αυθεντικότητας του λειψάνου. Ακόμη και αν το έγγραφο πιστοποίησης αυθεντικότητας λειψάνου χαθεί, αλλά η σφραγίδα είναι άθικτη, είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, να πάρει ο ιδιοκτήτης του νέο έγγραφο πιστοποίησης αυθεντικότητας λειψάνου που θα παραχθεί στη Ρώμη.
   

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/
Έγγραφο πιστοποίησης αυθεντικότητας των λειψάνων στο πίσω μέρος του σταυρού και κόκκινη σφραγίδα
από κερί (αριστερά στην κάθετη κεραία του σταυρού) 'κλειδωμένα' από κόκκινες ίνες, τυπικός τρόπος
αυθεντικοποίησης λειψάνων από τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.


Περισσότερα για το 'κλείδωμα' των λειψάνων με κόκκινες ίνες, κέρινες σφραγίδες και έγγραφα πιστοποίησης αυθεντικότητας των λειψάνων που εφαρμόζεται από την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία δείτε εδώ: 76 - Το σύγχρονο εμπόριο αγίων λειψάνων στη Δύση.

Το πίσω μέρος της σταυροθήκης φέρει τυπική ρωμαιοκαθολική επιζωγραφισμένη παράσταση της Σταύρωσης του Χριστού με την Παναγία και την Μαρία Μαγδαληνή (;).Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/
Παράσταση της Σταύρωσης του Χριστού στο πίσω μέρος της σταυροθήκης.

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/
Λεπτομέρεια από την επιζωγραφισμένη παράσταση της Σταύρωσης του Χριστού
στο πίσω μέρος της σταυροθήκης.

Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου έχει έναν τεράστιο θησαυρό λειψάνων και κειμηλίων που η πλειοψηφία τους έχει βυζαντινή προέλευση και κατά κύριο λόγο προέρχονται από τη δήωση και λεηλασία της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας, στην οποία οι Βενετοί έπαιξαν τον κύριο και πρωτεύοντα ρόλο. 

Παρόλα αυτά, η παροχή από το Ρωμαιοκαθολικό Πατριαρχείο της Βενετίας εν έτει 2017 αυτού του Τίμιου Σταυρού με τα φέροντα λείψανα των οργάνων του Πάθους του Χριστού καθὠς και του ιερού σκηνώματος της Αγίας Ελένης επιδαψιλεύει εξαιρετική τιμή στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
  

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο Τίμιος Σταυρός που συνοδεύει το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα https://leipsanothiki.blogspot.be/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...