Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

464 - Η βυζαντινή λειψανοθήκη με αίμα Χριστού, λάφυρο του Δόγη της Βενετίας Ερρίκου Δάνδολου

Το λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού
στον Θησαυρό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας.


Στην ανάρτηση της λειψανοθήκης 349 - Το λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας είχαμε παρουσιάσει μία μικρή λειψανοθήκη με λείψανο αχράντου αίματος του Χριστού που έφερε μαζί του από την Κωνσταντινούπολη ο Δόγης της Βενετίας Ερρίκος Δάνδολος, ο κύριος πρωτεργάτης της κατάκτησης και δήωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους της Δ΄ σταυροφορίας.

Το λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού ήταν ένα από τέσσερα υπερπολύτιμα λείψανα που έφερε μαζί του ο Ερρίκος Δάνδολος κατά την επιστροφή του στη Βενετία και περιεχόταν αρχικά σε μία πολύ μικρή γυάλινη βυζαντινή λειψανοθήκη που και αυτή με τη σειρά της τοποθετούνταν σε μία άλλη, εξωτερική λειψανοθήκη, την οποία είχαμε τότε περιγράψει. 

Τότε δεν είχαμε καταφέρει να βρούμε φωτογραφία της μικρής γυάλινης βυζαντινής λειψανοθήκης και νομίζαμε ότι λανθάνει, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι βρίσκεται ακόμα στον Θησαυρό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας και έτσι μπορούμε τώρα να την περιγράψουμε.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:


1. Η εσωτερική λειψανοθήκη

Ορεία κρύσταλλος, χρυσός, σμάλτο και ίασπη στο καπάκι.
Διαστάσεις: 4.5 x 4.5 εκ, Βυζάντιο, 10-11 αι.
Επιγραφή: Ἔχεις με Χριστὸν αἷμα σαρκός μου φέρων
Και στο καπάκι: Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς, ὁ βασιλεύς τῆς δόξης.

Η βυζαντινή εσωτερική λειψανοθήκη με το λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού
στον Θησαυρό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας.
Επιγραφή:
Ἔχεις με Χριστὸν αἷμα σαρκός μου φέρων.


2. Η εξωτερική λειψανοθήκη

Επιχρυσωμένος χαλκός, νίελλο.
Διαστάσεις: 7.6 x 4.5 εκ, Βυζάντιο, 10-11 αι.
Επιγραφή: Τερπνὸν δοχεῖον αἵματος ζωηφόρου πλευρᾶς ῥυέντος ἐξ ἀκηράτου Λόγου.

Η βυζαντινή εξωτερική λειψανοθήκη με το λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού
στον Θησαυρό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας.
Επιγραφή: Τερπνὸν δοχεῖον αἵματος ζωηφόρου πλευρᾶς ῥυέντος ἐξ ἀκηράτου Λόγου.

Διαβάστε περισσότερα: Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...