Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

463 - Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα


Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα.Η λειψανοθήκη έχει εντοπίσει τέσσερα αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα. 

Αυτά βρίσκονται:

- σε προσωπική συλλογή ιερέως
- στην Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης Βλαμαρής Σάμου
- στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς Έβρου
- στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορείου Θήρας (ανανέωση: 18/05/2017)

 Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:1. Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου σε προσωπική συλλογή ιερέως

Αποθησαυρίζεται σε ωραία σύγχρονη λειψανοθήκη μαζί με τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης και λίθο του θεομητορικού μνήματος.

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου σε προσωπική συλλογή ιερέως.

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το τεμάχιο της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου σε προσωπική συλλογή ιερέως.

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου (δεξιά), τεμάχιο της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου (αριστερά) και
λίθος από το θεομητορικό μνήμα στο πάνω μέρος.  Προσωπική συλλογή ιερέως.

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η ωραιότατη σύγχρονη κειμηλιοθήκη ιερέως που αποθησαυρίζει τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
(δεξιά), τεμάχιο της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου (αριστερά) και λίθο από το θεομητορικό μνήμα στο πάνω μέρος.2. Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης Βλαμαρής Σάμου

Αποθησαυρίζεται σε σύγχρονη κειμηλιοθήκη. Το κειμἠλιο ιεροπεριοδεύει ως τεμάχιο της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου (πχ εδώ).

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης Βλαμαρής Σάμου.

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης Βλαμαρής Σάμου.

3. Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς Έβρου προερχόμενο από δωρεά του Πατριαρχείου Γεωργίας.

Αποθησαυρίζεται σε σύγχρονη απλή κειμηλιοθήκη. Το κειμἠλιο συχνά ιεροπεριοδεύει ως τεμάχιο της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου.


Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Από ιερά περιοδεία του αποτμήματος της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου.

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Από ιερά περιοδεία του τεμαχίου της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου.

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου
στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς Έβρου.

Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Από ιερά περιοδεία του τεμαχίου της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου.


Δείτε επίσης (ανανέωση 18/05/2017):

4. Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορείου Θήρας

541 - Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου ενσωματωμένο σε εικόνα της Παναγίας


Αποτμήματα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Απότμημα της Τιμίας Εσθήτας της Θεοτόκου ενσωματωμένο σε εικόνα αποθησαυρίζεται
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορείου Θήρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...