Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

381 - Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας

Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η χρυσή λειψανοθήκη που περιέχει το λείψανο του αχράντου αίματος
του Χριστού στο αββαείο του Φεκάμπ της Γαλλίας.

Κατά τον Μεσαίωνα, υποτιθέμενα (ή όχι) λείψανα του αχράντου αίματος του Χριστού αποδημούσαν συχνά (μετακομιδή λειψάνων), πρώτα από τη Βυζαντινή Ανατολή στη Λατινική Δύση, αργότερα σε όλη την Ευρώπη. Αρκετά συχνά η αριστοκρατία της Λατινικής Δύσης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της αποδημίας αυτού του είδους των λειψάνων. Αυτή η παρατήρηση θέτει το ερώτημα ως προς τη φύση των συμφερόντων της μεσαιωνικής αριστοκρατίας σχετικά με την κατοχή λειψάνων, ιδιαίτερα χριστολογικών λειψάνων, όπως τα λείψανα του αχράντου αίματος του Χριστού. Φαίνεται ότι η κατοχή τέτοιου είδους λειψάνων είχε μεγάλη πολιτική σημασία για τις μεσαιωνικές φεουδαρχικές και αριστοκρατικές ελίτ της Ευρώπης. Θεωρούσαν άραγε ότι νομιμοποιούσε την εξουσία τους κατά το πρότυπο της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας;

Στον παρακάτω πίνακα που προέρχεται από το βιβλίο του Vincent, Nicholas, The Holy Blood. King Henry III and the Westminster Blood Relic, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, σ. 52, σημειώνονται τα μέρη της Δυτικής Ευρώπης που κατείχαν λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού πριν από το 1204, πριν δηλαδή τη δήωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους και την μεταφορά των ιερών της λειψάνων στη Δύση. 

 
Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Τα μέρη της Δυτικής Ευρώπης που κατείχαν λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού πριν από το 1204.

Ανάμεσα στα μέρη της Ευρώπης που κατείχαν και κατέχουν λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού είναι και το Αββαείο του Φεκάμπ (Γαλλικά: Abbaye de la Trinité de Fécamp), ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων στην πόλη Φεκάμπ της Νορμανδίας στη βόρεια Γαλλία.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:


Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το Αββαείο του Φεκάμπ το 1687.

Σύμφωνα με τις τοπικές ιστορικές παραδόσεις, στις 19 Ιουλίου του 1171, ανακαλύφθηκαν στα ερείπια του αββαείου της Αγίας Τριάδος στο Φεκάμπ (το αββαείο είχε καταστραφεί τυχαία κατά το μεγαλύτερό του μέρος από πυρκαγιά το 1168) δύο μολύβδινα φιαλίδια με άχραντο αίμα του Χριστού, το οποίο άρχισε
αμέσως να θαυματουργεί.

Σε λίγο καιρό, η φήμη του θαυματουργού λειψάνου εδραιώθηκε τόσο πολύ που το αββαείο του Φεκάμπ θα μετατραπεί σε μεγάλο προσκυνηματικό κέντρο του Ρωμαιοκαθολικισμού.

Πολύ σύντομα, από τα τέλη του 12ου αιώνα, όταν οι προσκυνητές άρχισαν να καταφθάνουν σε μεγάλους αριθμούς στο αββαείο και η λατρεία του λειψάνου του αχράντου αίματος του Χριστού στο αββαείο του Φεκάμπ να διαδίδεται ολοένα και περισσότερο, διάφοροι θρύλοι άρχισαν να αναπτύσσονται ερμηνεύοντας την παρουσία του υπερπολύτιμου λειψάνου εκεί.

Η πιο διαδεδομένη ανάγει την προέλευση του λειψάνου στον Ιωσήφ τον εξ Αριμαθαίας ή στον Νικόδημο που συνέλεξαν το αίμα του Χριστού σε ένα μολύβδινο κουτάκι, όταν προετοίμαζαν το σώμα Του για την ταφή. Το κουτάκι αυτό ήρθε στην κατοχή συγγενών τους μετά τον θάνατό τους. Πολύ αργότερα και με θαυματουργικό τρόπο, το μολύβδινο κουτάκι που περιείχε το αίμα του Χριστού θα ταξιδέψει πάνω στο κορμό μιας επιπλέουσας συκιάς και θα φθάσει στο Φεκάμπ από την Παλαιστίνη διασχίζοντας τη θάλασσα.

Το Φεκάμπ θα γίνει γρήγορα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο, πρωτεύουσα του Δουκάτου της Νορμανδίας κατά τον 11ο και 12ο αιώνα, ενώ το αββαείο του Φεκάμπ θα αποκτήσει σημαντική πολιτική, οικονομική και εκκλησιαστική ισχύ (ο Πάπας Κλήμης ο 6ος προέρχεται από αυτό το αββαείο).
  
Στα τέλη του 18ου αιώνα, το αββαείο του Φεκάμπ θα κλείσει από τις δυνάμεις της Γαλλικής Επανάστασης και οι μοναχοί του θα διασκορπιστούν, ενώ το προσκύνημα του λειψάνου του αχράντου αίματος του Χριστού εξακολουθεί ακόμα να προσελκύει μερικές εκατοντάδες ανθρώπους κάθε χρόνο.

Στο Καθολικό ναό του αββαείου του Φεκάμπ, στο παρεκκλήσι του Τιμίου Αίματος, καλά κλειδωμένα σε μικρή χρυσή λειψανοθήκη φυλάσσονται σήμερα δύο μολύβδινα φιαλίδια που περιέχουν το άχραντο αίμα του Χριστού. Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το παρεκκλήσι του Τιμίου Αίματος στον Καθολικό Ναό του αββαείου του Φεκάμπ,
όπου φυλάσσεται το λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού.

Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το παρεκκλήσι του Τιμίου Αίματος στον Καθολικό Ναό του αββαείου του Φεκάμπ,
όπου φυλάσσεται το λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού (λεπτομέρεια).

Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το μέρος, πίσω από το οποίο φυλάσσεται το λείψανο του αχράντου αίματος
του Χριστού.
Αββαείο του Φεκάμπ της Γαλλίας.

Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η χρυσή λειψανοθήκη που περιέχει το λείψανο του αχράντου αίματος
του Χριστού εντός δύο μολύβδινων φιαλιδίων.
Αββαείο του Φεκάμπ της Γαλλίας.

Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η χρυσή λειψανοθήκη που περιέχει το λείψανο του αχράντου αίματος
του Χριστού εντός δύο μολύβδινων φιαλιδίων.
Αββαείο του Φεκάμπ της Γαλλίας.

Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η χρυσή λειψανοθήκη που περιέχει το λείψανο του αχράντου αίματος
του Χριστού εντός δύο μολύβδινων φιαλιδίων.
Αββαείο του Φεκάμπ της Γαλλίας.

Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Αφιερωτική μαρμάρινη πλάκα στον Καθαλικό ναό του αββαείου του Φεκάμπ:
"Μία μητέρα ευγνώμων προς το Τίμιο Αίμα του Χριστού που έσωσε τον γιο της Α.Β."

Το άρχαντο αίμα του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ξενάγηση στο λείψανο του αχράντου αίματος του Χριστού στο Φεκάμπ της Γαλλίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...